10er venner med Goanimate

Introduktion

I dette forløb danner programmet Goanimate rammen for arbejdet med talforståelse i børnehaveklassen. Med udgangspunkt i den overordnet læseplan med fokus på eleverne som målrettede og kreative producenter bruges 10er venner forståelsen på Pc eller Mac til at skabe de første digitale animationer.

Når eleverne har oprettet deres animation, skal den udgives i en fælles præsentationskanal på skoletube. På den måde arbejdes der med elevernes evne til at håndtere et digitalt værktøj, og der skabes en undervisning, der er tilrettelagt, så eleverne arbejder som målrettede og kreative producenter.

Gennem den digitale animation kan eleverne efterfølgende vise klassekammerater, forældre og bedsteforældre deres arbejde med matematik og animation.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Mat. opmærksomhed 0. kl.
Tal

Eleven kan læse og ordne etcifrede naturlige tal

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

1. Eleverne kan eksperimentere med tal og mængde

2. Eleverne kan genkende og forstå de digitale ikoner

3. Eleverne kan arbejde med digitale værktøjsfunktioner

4. Eleverne kan fremstille en digital animation

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have viden om håndtering af grundlæggende funktioner på en pc eller lignede. Eleverne skal tidligere have arbejdet med 10er venner og have forståelse herfor.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Gennemgå som underviser hele processen med eleverne; vis dem hvordan de opretter et nyt projekt i Wild Life, eller et af de andre Short Video-værksteder. Vis hvordan de vælger baggrund og figurer til deres film. Hvordan man skriver tekst til tale og eventuelt, hvordan eleverne også kan bruge indtaling, hvis du ønsker, at de skal have det som mulighed for en af figurerne. Endelig så skal eleverne lære at gemme deres projekt, sådan at de altid kan gå tilbage og arbejde videre med filmen, og sidst skal de lære at udgive den færdige film til klassens kanal. Det er en god idé at vælge enkelte elever til at skrive de forskellige regnestykker undervejs i vejledningsprocessen.

Eleverne går sammen to og to om hver deres pc.

Eleverne skal nu lave 2 animationer i hver gruppe. Det er en rigtig god idé at alle laver den første animation sammen, hvor læreren guider på tavlen trin for trin. Når alle er klar til at skrive det første regnestykke, kan eleverne begynde at arbejde selv.

Eleverne skal selv finde på ord til den sidste tale i animationen. Det kan være en række ord de kender eller blot deres egne navne. Se eksemplet i forløbet her. Gruppen afslutter processen ved at uploade deres første animation til skoletube og derefter arbejder de selv sammen om den anden animation fra start til slut.

Når eleverne er færdige med deres arbejde, udgives den færdige animation til præsentationskanalen.

I præsentationskanalen kan underviser, forældre og elev se de færdige animationer. Læreren kan give den enkelte elev respons i kanalen. Forældrene kan evt. opfordres til at læse lærerens kommentar højt derhjemme.

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleven har produceret regnestykker og samtale i programmet.

Eleven kan bruge og forstå digitale ikoner i programmet

Eleven producerer en digital animation

Eleven kan gemme og uploade det færdige produkt til præsentationskanalen

Kolofon

læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Martin Lindved, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “10er venner med Goanimate” cc:by LærIT”