Affaldsformidling

med GoAnimate

Introduktion

I dette forløb skal eleverne i en 4. klasse, via en klassekanal på Skoletube, formidle deres viden om affald og affaldshåndtering til lærere, elever og forældre.

De færdige produkter i kanalen er små film produceret i programmet GoAnimate.

Med GoAnimate har eleverne rig mulighed for at løse opgaven og formidle deres budskab. Eleverne arbejder i de universer, som GoAnimate tilbyder med mange scenarier og figurer. Det færdige projekt bliver til en film, som eleverne kan uploade til ”mine medier” på Skoletube og tilføje til klassekanalen.

Eleverne skal arbejde med følgende problemstilling omkring affald og affaldshåndtering:

”Hvad er problemet, hvad kan du selv gøre, hvad kan familien gøre og hvad gøres der i samfundet? ”

Eleverne arbejder i grupper med ét af følgende materialer; glas, plastik og aluminium og de har fået til opgave – via produktionen i klassekanalen – at svare på spørgsmålene: Hvilke råstoffer skal man bruge for at fremstille jeres materiale? Hvor kommer de råstoffer fra? Hvad gør man, når man skal genanvende materialet? Og hvad ender det med at blive til? Forurening – altså hvad sker der, hvis man smider plastik, glas og aluminium i naturen.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Natur/Teknologi 3.-4. kl.
Kommunikation

Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger.

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

  • Eleven kan identificere stoffer og materialer (glas, plastik og aluminium) i produkter fra hverdagen
  • Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter (glas, plastik og aluminium)
  • Eleven kan forklare en husstands affaldshåndtering
  • Eleven kender forskel på hhv. bioaffald og farligt affald
  • Eleven kan forklare forskellen på hhv. genbrug og genanvendelse
  • Eleven har kendskab til, at det er en lang proces at danne aluminium
  • Eleven kan sortere affald i forhold til affaldspyramiden: genbrug, forbrænding, deponi (losseplads)
  • Eleven kan fortælle om hele processen fra affaldet kommer ind på forbrændingsanlægget til det kommer ud som f.eks. strøm, varme og fyld under asfalt
  • Eleven har viden om formidling via et digitalt værktøj
  • Eleverne har vist samarbejde og kreativitet i arbejdet deres produktion

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Eleverne skal desuden have de fornødne tekniske færdigheder, der kræves for at fremstille en film i GoAnimate.

Fagligt

Eleverne skal arbejde med fagligheden omkring affald og affaldshåndtering. Det foregår f.eks. via natur/teknologi lærebogsmateriale, relevante hjemmesider samt virksomhedsbesøg på hhv. en genbrugsstation og et forbrændingsanlæg.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Skoleåret i 4.klasse starter med en ekskursion til Vestforbrænding, som er et forbrændingsanlæg i Storkøbenhavn.

Eleverne lærer blandt andet om:

– affaldstyper – herunder bioaffald og farligt affald

– syreregn, nedfald og røgrensning

– sparepærer

– genbrug og genanvendelse

– at det er en lang proces at danne aluminium

– affaldspyramiden: genbrug, forbrænding, deponi (losseplads)

– hele processen fra affaldet kommer ind på anlægget til det kommer ud som f.eks. strøm, varme og fyld under asfalt

Eleverne arbejder efter besøget med at skulle stille spørgsmål vedr. affaldshåndtering i et fælles dokument.

Klassen skal så svare på disse spørgsmål.

Eleverne skal beskrive håndtering af mindst 10 forskellige stykker affald – Plakater fra Vestforbrænding hænges op som inspiration til arbejdet.

Eleverne ser film om

Deponi, Elektronik, papir, farligt affald, metalaffald m.m.: http://affald.dk/da/3-4.html

I klassen samtales om kompostering hjemme og på genbrugspladsen samt om elsparepærer; hvad gør man, når pæren går i stykker

Eleverne kan få feedback på deres produktion i klassekanalen. Man kan for eksempel lade hele klassen komme med input til produktionen; hvad var godt og informativt og hvad kan forbedres.

Du kan også selv give samme type feedback og få hanket op i, hvad der faktuelt forkert, således af det færdige produkt kan bruges af andre klasser på ordentlig vis.

Klassekanalen kan med fordel vises på Skoleporten, så mange kan få glæde af elevernes arbejde.

 

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleven kan ved hjælp af GoAnimate kreativt formidle viden omkring affald og affaldshåndtering med særligt fokus på glas, plastik og aluminium.

Kolofon

læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Pernille Reenberg fra Den Innovative Elev, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Affaldsformidling med GoAnimate” cc:by LærIT.