Alle må være her

god stil fortalt med GoAnimate

Introduktion

I dette forløb tager vi afsæt i spørgsmålet: “Hvordan taler man pænt sammen?” og overskriften “Alle må være her”.

Til dette spørgsmål skal eleverne parvis lave små film i GoAnimate, hvor de både kigger på hvordan man kan gøre og ikke kan gøre. De små film som de laver, kan de enten indtale replikker til eller de kan skrive replikkerne og lade GoAnimate gøre deres tekst til tale.

Med dette forløb får eleverne derved sat fokus på, hvordan hård eller grim tale kan gøre andre kede af det, og hvordan vi sikrer at alle har det godt og rart, når vi er sammen – både online og offline.

Eleverne udgiver deres små færdige film til klassens kanal, og her kan I så se dem sammen på klassen som afslutning på forløbet.

Disse små film kan I sikkert bruge til også at komme på nogle fælles gode råd eller regler, som I kan bruge og have glæde af allesammen.

Rigtig god fornøjelse.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 1.-2. kl.
Kommunikation

Eleven kan sætte sig ind i afsenderens eller modtagerens oplevelse af kommunikationen

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

Eleverne kan skabe en behagelig og ubehagelig dialog

Eleverne kan skabe en film, der understøtter deres pointer

Eleven kan indtale eller skrive replikker til filmen

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Det er en fordel at I har haft en optakt sammen omkring god og dårlig opførsel.

Se fx forløbet fra Sex & Samfund, eller se materialet på dr.dk/skole som optakt.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

Den viste film hedder Tarvelig. Se også filmene Verdens værste slagter, Hjælpsom og Grimt sprog i chatten

 

Aktiviteten trin for trin

Eleverne starter med at gennemføre det faglige oplæg, enten ved en samtale på klassen, ved at drøfte arbejdsopgaverne i materialet fra Sex & Samfund.

Eleverne sættes sammen til at arbejde med opgaven parvis.

Den ene elev logger ind på Skoletube og laver et nyt Short video-projekt i GoAnimate

Herefter vælges baggrundog figurer til filmen.

Eleven skriver eller indtaler herefter deres replikker.

Når samtalen er lavet færdig gemmes projektet først, sådan at det kan åbnes igen senere, hvis man får lyst til at ændre eller tilføje indhold til sin film og derefter udgives den færdige film til klassens kanal på Skoletube.

Gruppen gentager forløbet og laver denne gang en film, der laver en modsat situation, fx en god oplevelse ved at være online.

Når filmene er færdige ses de sammen på klassen.

Tip: I kan se alle videovejledninger til short video-film i GoAnimate her.

 

 

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleverne har lavet en film i GoAnimate

Eleverne har lavet replikker der sætter fokus på opførsel og tonen i en samtale

Kolofon

læringsmål3

Dette forløb er originalt forfattet af Sex & Samfund. Det er herefter omsat af Peter Leth. Teksten på denne side er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Alle må være her” cc:by LærIT”

Forløbet her tager afsæt i opgaven af samme navn i Sex & Samfunds materiale til kampagnen Uge6 i 2017. Forløbet til indskolingen omfatter mange forskellige og spændende opgaver, hvor denne opgave med GoAnimate blot er en. Forløbet her og forløbet hos Sex & Samfund er dog lidt forskellige, i den måde der lægges op til dialogen på, men formålet med at sætte fokus på den gode tone er den samme.

Sex & Samfund har lavet opgaver til digitale forløb til alle klassetrin. De digitale opgaver tager afsæt i Skoletubes værktøjer. Sex & Samfund har desuden udgivet en ressourcekanal med billeder, der kan bruges til at stille skarpt på materialets fokuspunkter.