Mål i Verdensklasse

Til Verdens borgere
Eksempel
I dette forløb skal I arbejde med Verdensmålene med udgangspunkt i bogen Mål i Verdensklasse – Til verdens borgere.
Bogen er udgivet af det danske UNESCO-skolenetværk og henvender sig primært til elever i udskolingen.
Vi har i samarbejde med UNESCO udviklet en række opgaver til bogen for at bidrage til at udbrede kendskabet til og give inspiration til undervisning i
• Verdensmålene og globalt medborgerskab
• opretholdelse af international fred og sikkerhed herunder konfliktløsning og forsoning
• fremme af bæredygtig udvikling og livsstil
• børn og unges rettigheder
• internationalt samarbejde
I forløbet her arbejdes der med værktøjet Padlet på Skoletube. I Padlet skabes et forum for debat, videndeling og samarbejde omkring Verdensmålene.
Målet med opgaven er, at sætte fokus på tilblivelsen af de 17 Verdensmål. Derudover at vi alle skal arbejde sammen for at nå målene og at alle, store som små, kan gøre en forskel og bidrage til handling.
Eleverne fordyber sig i materialet i bogen og læser mere på hjemmesiden.
En grundig gennemgang af de enkelte mål findes på Verdens Bedste Nyheder.
Trin-for-trin

Aktiviteten trin for trin

Eleverne arbejder i grupper med denne opgave.
Eleverne starter med at læse indledningen til bogen Mål i Verdensklasse side 4-9. Her får de en kort introduktion til FN og baggrunden for tilblivelsen af de 17 Verdensmål.
Det var en stor dag i 2015, da verdensmålene blev vedtaget. Illustreret fint med denne lille video, hvor landene er præsenteret med deres nationaldyr.

Grupperne udvælger nu hvilke 3-5 mål de gerne vil sætte fokus på.
De enkelte mål bliver beskrevet grundigt hos Verdens Bedste Nyheder.
Eleverne benytter Padlet som præsentationsværktøj. I Padlet udstiller de deres tilegnede viden og inddrager viden fra medierne og relevante hjemmesider.
I gennemgangen her anvendes Padlets webudgave. Arbejder I på tablet kan appen Padlet anvendes. Guides til dette arbejde findes på Skoletubeguides. Appen findes både til Android og IOS.
Opret en ny padlet
Man deler let sin Padlet via link eller Skoletube.
Vælg udseende til din padlet. Der kan vælges både layout, tema og Baggrundsbillede.
Der kan anvendes billeder fra computeren eller fra Skoletube.
Der kan anvendes video direkte fra computeren eller fra Youtube eller alle typer af medier fra Skoletube.
Der er ligeledes mulighed for at anvende tekst i præsentationen.
Der henter let materiale ind fra ressourcekanalerne på Skoletube. Klik på den ønskede kanal og vælg Tilmeld kanal.
Upload til Skoletube.
De færdige præsentationer offentliggøres let i Intra eller på Læringsplatformen.

Klar til opgaven?

Brug for hjælp?

Mål i Verdensklasse