GoAnimate

som interviewværktøj i dansk

Introduktion

I dette forløb arbejder klassen med interviewgenren, samt med temaet: Forfatterskab, med udgangspunkt i Kim Fupz Aakeson. I udarbejdelsen af deres animerede sekvenser, arbejder vi med at styrke elevernes mundtlighed og deres forståelse af interviewgenren, samt med muligheden for at fordybe sig i forfatterens unikke forståelse af sin egen litteratur.

For at anvende GoAnimate som interviewværktøj er eleverne nødt til at sætte sig grundigt ind i både forfatterens værker og person, for derefter at kunne anvende deres viden i den animerede interviewsituation.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 10. kl.
Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

●     Eleven kan anvende interviewteknikker

●     Eleven kan arbejde dybdegående med et forfatterskab

●     Eleven kan konstruere en meningsfuld dialog

●     Eleven kan arbejde multimodalt med både tekster, videoer og animationer

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have en grundlæggende forståelse af interviewet som genre. Eleverne skal have adgang til tekster af og om Kim Fupz Aakeson.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne starter ud med at læse en biografi om Kim Fupz Aakeson og se interviewet “en morgen var jeg forfatter på YouTube. Eleverne læser derefter flere af Kim Fupz Aakesons værker.

Start derefter ud med at introducere GoAnimate som værktøj for eleverne, og vis dem hen til videovejledningerne om programmet, sådan at de er selvhjulpne omkring det programmæssige i forløbet.

Sæt eleverne sammen i grupper af to, så de kan hjælpe hinanden i processen og være sammen om at indtale replikker. Man kan eventuelt som lærer allerede have udarbejdet en lille film, som forklarer hvad eleverne skal gøre og hvordan, som kan afspilles i klassen, mens eleverne arbejder sammen i deres grupper. Fælles på klassen diskuterer man derefter, hvad der kendetegner interviewet som genre, og hvordan man kan opstille en interview-situation i en animeret sekvens.

Nu kan eleverne arbejde med GoAnimate som interviewværktøj.

Eleverne opretter et nyt projekt af typen “make a movie”. Opbygge en scene med baggrund og rekvisitter.

Derefter skal de have formet karaktererne ud fra de mange muligheder i programmet, så det fremgår tydeligt at det er hhv. Kim Fupz Aakeson og en journalist i en interviewsituation.

Eleverne skal derefter indtale samtalen i interviewsituationen. Efter at have indtalt dialogen har eleverne mulighed for at afspille og tilpasse dialogen indtil de er tilfredse med resultatet.

Grupper der er godt kørende i programmet, bør herefter også bruge nogle minutter på at arbejde med kameraføringen i scenerne, sådan at man får en mere dynamisk oplevelse af total, halvtotal og nærbilleder.

Til sidst skal elevernes animerede interviews udgives på Skoletube og deles i klassens kanal.

 

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

  • Eleven kan anvende GoAnimate til at opstille en realistisk interviewsituation
  • Eleven viser forståelse for interviewet som genre
  • Eleven viser indsigt i den valgte forfatter og forfatterens værker
  • Eleven har skabt et realistisk og troværdigt interview

Kolofon

læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Lis Skousen, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Forfatterinterview med GoAnimate” cc:by LærIT”