Grublerier

med GoAnimate

Introduktion

Velkommen til dette forløb, hvor eleverne skal arbejdet med begrebet grublerier i faget Natur & Teknologi.

Eleverne skal i dette forløb lave en animationsvideo i GoAnimate, hvor to eller tre karakterer giver hver deres bud på et naturvidenskabeligt fænomen. Det kan f.eks. være: “hvorfor regner det?” Eleverne skal i grupper prøve at finde to til tre svarmuligheder på spørgsmålet og efterfølgende lave en karakter til hver forklaring, som i en animationsfilm giver hver deres bud på et svar.

Formålet med dette forløb er at sætte grublerierne i gang hos eleverne, før de har lært om et naturvidenskabeligt fænomen, således at de lærer at forholde sig åbent, nysgerrigt og undrende til forskellige fænomener.

Ved at bruge GoAnimate kan eleverne på en nem og sjov måde skabe karakterer, som kan give liv til deres grublerier og være med til at styrke elevernes evne til at fremsætte og argumentere for deres svar.

Rigtig god fornøjelse

Læringsmålmodel-fullcirkel

Natur & Teknologi 3.-4. kl.
Undersøgelse

Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

At kunne opstille forventninger om, hvad udfaldet af en undersøgelse vil blive.

At kunne omsætte viden og gætterier til grublerier blandt to til tre personer i en GoAnimate-film.

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal, som eleverne kan aflevere deres besvarelser til.

Fagligt

Eleverne skal præsenteres for et naturvidenskabeligt fænomen, som de kan forholde sig undrende til. Gerne i form af at spørgsmål. Eksempelvis – hvorfor regner det?

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

 

Aktiviteten trin for trin

Læreren starter med at vælge et emne eller et spørgsmål, som eleverne kan undre sig over. Eksempelvis – hvorfor regner det?

Eleverne skal derefter i grupper komme med to til tre bud på et svar.

Når eleverne har fundet to til tre svarmuligheder, skal de i GoAnimate indsætte to til tre karakterer, som hver især fremsætter deres bud på et svar. Til dette kan eleverne enten skrive forklaringerne ned og indtale dem direkte i GoAnimate, eller man kan benytte funktionen tekst til tale.

Til sidste udgives filmen til klassens fælles kanal på Skoletube.

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleven kan forholde sig undrende og nysgerrigt til et naturvidenskabeligt fænomen.

Eleven kan lave en animationsfilm i GoAnimate, der udtrykker denne undren.

Kolofon

læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Grublerier med GoAnimate” cc:by LærIT”