Historien på hovedet

med Pixton og Thinglink 360
Introduktion
I dette forløb skal eleverne lave en fortælling i et ganske bestemt format, nemlig en virtuel fortælling med 360-graders billeder og indtalt fortælling, som man kan opleve med sin telefon i en vr-brille, og dermed læse “historien på hovedet”.
Fortællingen bliver særlig på den måde den opleves på, som er meget uvant og meget intens, og det vil uden tvivl også motivere eleven til at kaste en del kræfter efter fortællingen, samtidig med at de får en god fornemmelse for hvordan man disponerer og opbygger en fortælling.
Rammen for fortællingen kan være opdelt i fx fire-fem afsnit, og hvert afsnit laves som et billede med et tilhørende lydklip, og fortællingen bindes sammen ved hjælp af links fra det ene til det næste afsnit.
Det er relativt nemt, for eleverne at lave deres fortælling, selv om de skal bruge flere værktøjer i forløbet. De starter med at gå ind i Pixton, hvor de laver scener med 360-graders billeder eller tegninger til hvert afsnit i deres fortælling. Ved at gå ind i Pixton, vil de automatisk sikkert også få ideer til hvad fortællingen skal handle om. Når tegneserien er færdig eksporteres den som billeder, der blot kræver en lille beskæring, og dermed er den synlige ramme for fortællingen på plads. Derefter kan de lave fortællingen som lydoptagelser i fx Soundation. Disse optagelser skal herefter knyttes til hvert billede i Thinglink 360, og de enkelte billeder forbindes med hinanden som perler på en snor.
Dermed har eleven nu en fortælling, som “læses på hovedet”, og hvert afsnit består af et lydklip, der automatisk afspilles samtidig med at man kan se sig rundt i fortællingen. Læseren går videre til næste side ved at finde ikonet med pilen.
Forløbet kræver en smule sikkerhed hos eleverne i at forstå arbejdsgangen, og forstå at der er flere trin i processen her nemlig: 1) Lav fortællingens billeder i Pixton. 2) Beskær billederne på Pixlr.com 3) Indtal i Soundation 4) Sæt sammen i Thinglink.
Rigtig god fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Fremstilling

Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan lave en tegneserie der kan bruges som ramme for en fortælling
Eleven kan opfinde en fortælling der læner sig op ad berettermodellen eller en robinsonade
Eleven kan indtale sin fortælling i passende afsnit
Eleven kan samle sin fortælling til et produkt der kan opleves med vr-briller
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal. Den kan eleverne bruge til at udgive deres fortællings første side i.
Eleverne skal have forståelse for processen i forløbet omkring ide, tegneserie, lydindspilning og samling af fortælling.

Fagligt

Eleven skal kende til formen på en novelle eller en fortælling, fx en Robinsonade, sådan at de kan strukturere deres fortælling fra anslag til afslutning i 4-8 afsnit. Antallet af afsnit har direkte betydning for hvor stor en opgave de kaster sig ud i.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


Vil du opleve dette materiale i et sæt vr-briller? Tænd telefonen og besøg kortlink.dk/mxbw , vælge play, læg telefonen ind i brillen og læn dig tilbage.

Aktiviteten trin for trin

Eleven starter Pixton op, og opretter en ny tegneserie, hvor hver scene har formen 2:1. Det giver en særlig effekt hvis eleven henter et 360-billede som baggrund til sin fortælling direkte inde i Pixton eller vil hente  et 360-graders billede på nettet først.
Når tegneserien er på plads, gemmes den og hentes som højtopløselige billeder. (se fra 2.55)
Billederne skal herefter beskæres i fx Pixlr.com for at opnå det præcise forhold 2:1 i billedet, og for at få klippet de overskydende hvide kanter af.
Nu er billederne til fortællingen på plads.
Hvert billede oprettes i Thinglink. Det er en god ide at starte med det første og arbejde sig kronologisk frem. Billederne navngives, sådan at det første billede fx kaldes “Røverne i skoven – side 1” og så videre.
Når hvert billede er uploadet, kan eleven forlade Thinglink for en stund og åbne lydstudiet Soundation på en ny fane.
Her fortælles hvert afsnit i fortællingen som separate lydklip, der udgives til Skoletube. Dygtige elever kan overveje at lægge flere lag af lyd, musik og lydeffekter på deres fortælling.
Alternativt kan eleven også vælge diktafonen i Skoletube appen.
Herefter kan eleven gå tilbage til Thinglink og lægge et lydklip på som baggrundslyd til hvert billede, sådan at fortællingen automatisk starter for læseren.
Til sidst skal eleven binde siderne kronologisk og fortællingen er færdig.
Udgiv fortællingens forside til klassens kanal.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har skabt en visuel ramme for sin fortælling
Eleven har indtalt og eventuelt dramatiseret sin fortælling
Eleven har inddelt fortællingen i forbundne afsnit
Elevens fortælling kan opleves sammenhængende med en vr-brille
 
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Historien på hovedet” cc:by LærIT.
Lær mere om vr-briller og 360-graders billeder i kittet VR i undervisningen. Her finder du også undervisningsforslag.
Tegneserien, der er anvendt til denne fortælling, kan i øvrigt ses og remixes her.