Nytårstalen

mundtlig fremlægning for rullende kamera
Introduktion
https://vimeo.com/195784048

Hvert år fejrer vi det nye år med et fortolkende tilbageblik på året der gik og forventningsfuldt budskab for det år der skal komme. Omtrent sådan ser formen ud på en nytårstale, og i dette forløb ser vi på hvordan eleven kan omsætte sin tekst til en flot mundtlig præstation af en nytårstale for rullende kamera.

Forløbet her giver dig opskriften på at lave et godt forløb for dig og dine elever, når I skal lave nytårstaler. Samtidig så vil vi i dette forløb gerne prøve at pege på en række tekniske og praktiske forhold som gør det nemt og enkelt at lave det bedste resultat med det udstyr I måtte have til rådighed.

Forløbet her er derfor opdelt i flere afsnit, alt efter om I vil producere på telefoner / tablets eller ved en computer.  Der er også et afsnit med tips og tricks til optagelsen af jeres tale, fx hvordan I kan arbejde med at få den bedste lyd. Endelig så er der et afsnit om at bruge ressourcekanalen Nytårstaler i jeres produktion, sådan at fædrelandssange og fyrværkeri også kan snige sig ind den færdige produktion.

Rigtig god fornøjelse.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Kommunikation

Eleven kan bruge kropssprog og stemme i oplæsning og mundtlig fremlæggelse

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

Eleven kan beskrive og sammenfatte begivenheder fra året der gik

Eleven kan skrive et talepapir, som kan støtte fremførelsen af talen

Eleven kan gøre sig forestillinger om det kommende år og udtrykke forventninger, håb og ønsker

Eleven kan fremføre sin tale til kamera

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal, sådan at I kan samle de færdige film ind.

Fagligt

Eleverne skal have en viden om nytårstalens form, funktion og indhold. Derudover bør eleverne også præsenteres for talens mulighed for at understrege holdninger, værdier og synspunkter, men hvis vi skal spille regent, så skal udtrykke os varsomt og aldrig bedrevidende.

Tips og Tricks

Lav dit eget stativ

Lav dit eget stativ

For at lave en god optagelse skal vi have et godt stativ. Der er mange muligheder for at købe glimrende stativer til telefoner, kameraer og tablets. Men mangler man lige et stativ kan man også fikse et selv med lidt opfindsomhed, fx med et hårbånd og et kosteskaft.

Den bedste lyd

For at få den bedste lyd, kan du gøre flere ting. For det første så start med at få den bedste ro. Hvis du skal bruge din mikrofonen i din tablet eller telefon, så sørg for at afstanden til kameraet ikke er for stor. Prøv også at eksperimentere med at sætte dit headset til udstyret og på den måde få mikrofonen placeret mere optimalt. Endelig så kan du løse problemet helt ved at købe en mikrofon, der kan bruges til dit udstyr.

Eksempel

Eksempel med
Green Screen

Filmen herover er lavet med et grønt klæde i WeVideo. Vil I arbejde med grønt klæde i WeVideo, så se denne vejledning.

læringsmål2

forslag til

med iPad

Nytårstale med iPad – trin for trin

Start med at placere udstyret til optagelse i øjenhøjde, og få gjort klar til optagelse med den bedst mulige lyd. Se afsnittet Tips & Tricks herover.

Optag talen med iPadens almindelige kamera-app.

Åbne Pinnacle Studio og importer talen og trim den til i enderne.

Klip evt også fejl ud midt i filmen.

Hvis du herefter vil have lidt krydderi på talen, kan du tilmelde dig ressourcekanalen Nytårstale. Gå derefter tilbage til Pinnacle Studio og importér de lydklip, film og billeder du vil bruge.

Mix det sammen og udgiv den færdige film til klassens kanal på Skoletube.

læringsmål2

forslag til

Telefon & Computer

Nytårstale – optaget med telefon og redigeret på computer – trin for trin

Gå sammen to og to. På skift står den ene bag kameraet mens den anden indspiller sin tale. Telefonen stilles på et stativ sådan at telefonen filmer i øjenhøjde  eller måske 5-10 cm under. Vend telefonen sådan, at den der optages ikke kan se sig selv.

Start kameraet fem sekunder før talen påbegyndes. Bed taleren om at tage nogle dybe vejrtrækninger, tale klart og tydeligt, men ikke langsomt og glæde sig inden man går i gang. Et godt humør skinner igennem i den færdige tale. Hvis man har brug for en pause, venter man helt stille i 3 sekunder inden man siger pause til kameramanden. Sid stille under pausen, så er det nemmere at genoptage optagelsen.

Når begge har fået optaget deres tale, uploades den til Skoletube via Skoletube appen.

Hvis man sidder ved en god computer med et godt webcam, kan man også optage sin tale direkte via webcam i WeVideo. På den måde har man en optagelse af talen klar med det samme. Er optagelsen ikke helt i sync rettes dette nemt.

Klip talen i WeVideo

Start med at downloade din tale fra dine medier, og importer den til et projekt i WeVideo.

Herefter kan talen trimmes, og fejl undervejs redigeres væk.

Derefter kan man overveje at hente ressourcer fra kanalen Nytårstale, og importere disse til projektet.

Den færdige film udgives herefter til Skoletube.

 

Klip talen i MovieCut

Herefter går man ind på Skoletube. Åbner MovieCut og laver et nyt projekt, og importerer talen. Vær opmærksom på at du vente ca lige så længe som optagelsen varer, inden den er klar til redigering.

Den færdige tale fra den første elev kan nu trækkes ind på klippebordet, hvor filmen redigeres.

Gem projektet.

Overveje at importere nytårsmaterialer fra ressourcesamlingen i MovieCut.

Den færdige film udgives herefter til Skoletube.

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleven har skrevet en tale

Eleven har fremført sin tale med større eller mindre brug af manuskript

Eleven har produceret en film med sin nytårstale

Kolofon
læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Nytårstalen” cc:by LærIT

Indlægget henviser til ressourcekanalen Nytårstale. Tak til PodConsult.dk for lån af knaphulsmikrofonIndlæggets fremhævede billede er taget af cc:by-sa Lisa Risager