Produktfremlæggelse

med GoAnimate
Introduktion

Velkommen til forløbet “Animationsvideo som produktfremlæggelse”, hvor eleverne skal bruge programmet GoAnimate til at præsentere et forsøg, de har lavet i Natur og Teknologi.

I dette eksempel har eleverne lavet en vindmåler, med udgangspunkt i IBSE-metoden, som de nu skal præsentere for resten af klassen. Med GoAnimate kan vi på en nem og overskuelig måde lave en videopræsentation, der både demonstrerer produktets tilblivelse, men som også forklarer de naturvidenskabelige egenskaber bag vindmåleren.

Ved at lave en animationsvideo får eleverne mulighed for at vise deres klassekammerater, hvordan deres produkt er blevet til, og hvordan det virker. Derudover styrkes elevernes kommunikative evner også, idet de gennem fremstillingen af animationsvideoen skal kunne demonstrere hele tilvejebringelsen af produktet. Dermed får eleverne mulighed for at dokumentere og udtrykke deres undersøgende tilgang til naturvidenskaben på en sjov og kreativ måde.

GoAnimate giver eleverne glimrende muligheder for at udtrykke sig mundtligt (indtal med mikrofon) eller skriftligt (med tekst til tale), og samtidig kan de med gestikulering og mimik give deres animationsfigur en fortællende og levende rolle.

Rigtig god fornøjelse.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Natur Teknologi 5.-6. kl.
Kommunikation

Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

At kunne forstå de naturvidenskabelige aspekter omkring sit produkt

At kunne tilgå sit projekt på en undersøgende måde

At kunne videreformidle sin viden til klassen

At kunne præsentere sit produkt på en spændende og forståelig måde

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal præsenteres for et naturvidenskabeligt fænomen eller forhold, som de skal undersøge nærmere. Når eleverne er klar at eksperimentere, modellere og undersøge, skal de instrueres i at dokumentere deres aktiviteter ved at tage billeder og skrive notater løbende.

Når de har et produkt færdigt, er de klar til at gå i gang med at lave selve præsentationsfilmen.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

 

Aktiviteten trin for trin

Sørg for at eleverne udpeger mindst én i hver gruppe, til at tage billeder af deres produkt i tilblivelsesfasen. Billederne uploades efterfølgende med Skoletube appen til gruppens fælles kanal på Skoletube.

Når eksperimentet er lavet færdigt, er det tid til at sætte sig ind til computeren. Her kan gruppen fordele fremlæggelsen imellem sig, sådan at én arbejder beskrivende omkring konstruktion, en anden beskriver virkning udfra gruppens målinger, en tredje kan fx diskutere om hvilke ting I har undersøgt eller vurdere hvorfor nogle konstruktioner er tilpasset og ændret undervejs, og en sidste kan måske perspektivere teknologierne omkring vindmåleres betydning og anvendelse i hverdagen, sådan at I alle kan arbejde med forsøget med jeres egen film. Alternativt kan man sætte sig sammen parvis.

Hver elev eller par starter med at hente de billeder, man vil bruge til sin fremlægning.

Eleverne starter med at lave en kort oversigt over, hvilken rækkefølge tingene skal præsenteres i. Dernæst skrives en tekst, som senere kan blive indtalt eller indsat i videoen.

Herefter opretter eleverne et nyt Make a movie-projekt i GoAnimate. Herefter importeres de hentede billeder til GoAnimate.

Dernæst indsættes en af programmets færdige figurer. 

Herefter indtales et speak, eller man kan vælge tekst til tale.

Når videoen er færdig gemmes projektet, så man altid kan komme tilbage til det senere, hvis noget skal laves om og derefter udgives den færdige film til klassens kanal på Skoletube.

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleven kan videreformidle relevant faglig viden til sine klassekammerater.

Eleven kan lave animationsvideoer med henblik på formidling af relevant faglig stof.

Kolofon
læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Produktfremlægning med GoAnimate” cc:by LærIT”

Læs mere om IBSE-metoden