Animoto

Med skrive- og læsestøtte
Gå til elevdel

Animoto

På skoletube finder man det populære værktøj Animoto.
Animoto er et præsentationsværktøj hvor eleverne kan formidle deres fortælling med billeder, video og tekst. Det hele pakkes ind i et lækkert design der får elevens arbejde til at fremstå rigtig fint og gennemarbejdet.

Når eleverne arbejder i Animoto er det nemt at anvende billeder og video fra Skoletube i deres præsentationer. Når de skal anvende tekst får de støtte af deres skrive- og læsestøtteværktøjer, der hjælper dem med ordforslag og oplæsning. Elevernes skriveproces deles op i mindre bider svarende til sms’er og støtter derved eleven i skrivedelen i arbejdet med det kreative produktion.

Animoto kan anvendes i hele skoleforløbet og er meget let at lære at kende. Gennemse videovejledningerne og I vil hurtigt være i gang. Værktøjet kan anvendes i alle fag og tilpasses let den enkelte eleves niveau. Programmet indeholder en lang række musiknumre og skabeloner der giver præsentationen et flot udseende og auditiv fremtoning.

Anbefalet

Målgruppe

Programmet Animoto kan anvendes i hele skoleforløbet og er meget let at lære at kende.
Gennemse videovejledningerne og I vil hurtigt være i gang.  På denne side finder du særlige vejledninger til hvordan eleverne får skrive- og læsestøtte til arbejdet i Animoto.
Værktøjet kan anvendes i alle fag. Der er rig mulighed for at bygge præsentationerne og tilføje flere lag. Man kan inddrage animationer fra f.eks. GoAnimate eller Powtoon.

Styrker:
Gode muligheder for at kombinere tekst med billeder og video.
Let og tilgængeligt, der findes videovejledninger omkring alle funktioner.
Eleverne kan få skrive- og læsestøtte når de arbejder med deres produkt.
Programmet rummer rigtig mange temaer og et bredt udvalg af musik, så elevens kreativitet får frit spil i forhold til at skabe sammenhæng i alle fortællingens dele.
Eleven vil hurtigt få en følelse af at være i gang med projektet, noget der har stor betydning for motivationen.

Opmærksomhedspunkter
Når eleverne skal skrive deres tekst med skrivestøtte skal de skrive teksten i et dokument i en anden fane. Her tilpasser de længden af teksten og får den læst igennem. Når teksten er som de ønsker det, kopieres den over i Animoto.
På samme måde kopieres teksten fra Animoto til dokumentet når man vil have læst teksten op.
Videoklip der skal anvendes iAnimoto kan max. være 10 sekunder lange. Længden kan tilpasses i programmet. Når der arbejdes med tekst kan hver slide max. indeholde 90 tegn.
Man har mulighed for at lave flere tekstslides og derved få plads til længere tekststykker.

Vær særlig opmærksom at de færdige produkter bliver lavet til en film og derfor ikke længere rummer mulighed for at oplæse tekst.

Animoto

Skrivestøtte og indtaling af tekst

I arbejdet med Animoto på Ipad får eleverne mulighed for at gøre brug af skrivestøtte fra enten AppWriter eller Intowords når de arbejder i en Chrome browser. Programmerne støtter eleverne der oplever udfordringer med skriftsproget og giver dem mulighed for at formidle deres viden uden at skulle føle sig begrænset i kun at anvende tekst. Animoto giver eleverne en ramme om deres formidling og hjælper dem på den måde til at nedbryde skriveprocessen i mindre dele. Begrænsningen på 90 tegn pr. tekstdel kan for nogle virke motiverende.

Sådan får man skrivestøtte i Animoto.

Sådan indtaler man sin tekst i Animoto.

Animoto

Oplæsningsstøtte

Når eleverne har skrevet tekst i Animoto og har brug for at få læst deres tekst op, så skal de åbne en ny fane og her åbne et dokument, enten google eller Word online. De kopiere teksten fra Animoto og sætter den ind i dokumentet.

Sådan får du oplæsningsstøtte i Animoto.

Det er en rigtig god idé at eleven kender denne mulighed. De vil af og til møde steder hvor oplæsningsstøtten ikke kan hjælpe dem.

AppWriters skærmlæser kan med fordel anvendes i arbejdet med Animoto.

Fokus

Forberedelse af arbejdet

Det er vigtigt at have en plan, inden man går i gang med at lave sit produkt i Thinglink. Overblikket skal hjælpe med til at holde styr på tankerne og strukturere arbejdet.

Forberedelsen kan eksempelvis være:

  • Inden læsningen gennemgår læreren faglige begreber.
  • Læreren opsætter et tydeligt læseformål.
  • Eleven tager løbende notater visuelle/auditive. Noterne kan eventuelt laves som små videoklip der senere kan indgå i præsentationen i Animoto. Noterne skal hjælpe eleven med at huske de idéer der opstår mens de læser.
  • Håndtegnede skitser eller anden grafisk model kan hjælpe eleven til at skabe fortællingen i Animoto.

Værktøjet

Sådan arbejder man i Animoto

Se eventuelt en kort præsentation af Animoto

Log ind på skoletube med UNI-login

Åben programmet Animoto

Opret en ny præsentation

Tag billeder og video  med en telefon eller tablet. Multiupload medierne fra Skoletubeappen.

Indsæt billeder i præsentationen. Hent billederne fra computeren eller indsæt et billede fra Skoletube

Indsæt små videoklip fra Skoletube, tilpas filmens længde

Sådan får man skrivestøtte i Animoto.

Indsæt tekst direkte på billederne eller som tekst-slides

Tilpas rækkefølgen så den bliver som ønsket. Fremhæv eventuelt de slides der er særligt vigtige.

Vælg musik og style til præsentationen og tilpas tempoet

Gennemse filmen i preview

Udgiv din Animoto til Skoletube

Se flere vejledninger på Skoletubes vejledningssite.

Eksempler på undervisningsforløb med Animoto

Den store dag

Bliv stærk til at lave små film om de store og særlige dage i løbet af skoleåret

Read More

Tabeller med Wrapster

Styrk kendskabet til tabellerne med små regnestykker, flot præsenteret som tabel-film

Read More

Min ferie med Animoto og Wrapster

Giv eleverne gode muligheder for at fortælle om deres sommerferieoplevelser i en kombination af lyd, tekst og billeder

Read More

My holiday with Animoto or Wrapster

Arbejd med sommerferieberetninger mens I styrker mundtlig og skriftlig engelsk.

Read More

På jagt efter ord

I forløbet her, skal eleverne på opdagelse i deres hverdag. I lyd, billeder og tekst skal eleverne beskrive…

Read More

Bogtrailers med Animoto

Eleverne laver boganmeldelser formet som Trailers i programmet Animoto.

Read More

Animoto - Elevdel

Med fokus på hjælpemidler

Animoto

Værktøjet

Sådan arbejder man i Animoto

Se eventuelt en kort Præsentation af Animoto

Log ind på skoletube med UNI-login

Åben programmet Animoto

Opret en ny præsentation

Tag billeder og video  med en telefon eller tablet. Multiuploadmedierne fra Skoletubeappen.

Indsæt billeder i præsentationen. Hent billederne fra computeren eller indsæt et billede fra Skoletube

Indsæt små videoklip fra Skoletube, tilpas filmens længde

Sådan får man skrivestøtte i Animoto.

Indsæt tekst direkte på billederne eller som tekst-slides

Tilpas rækkefølgen så den bliver som ønsket.

Vælg musik og style til præsentationen og tilpas tempoet Gennemse filmen i preview

Udgiv din Animoto til Skoletube

Se flere vejledninger på Skoletubes vejledningssite.