Vores blå fugl - API

Alle dine medier direkte integreret på andre platforme

Læs mere her

Skoletubes ”Application Programming Interface”

På Skoletube kan du selvfølgelig vælge at distribuere din Flipped Classroom optagelser direkte til dine elever via dine Skoletubekanaler – MEN! du kan også nemt vælge at bringe dine videoer i spil på andre eksterne platforme. Dette er muligt på grund af Skoletubes ”Application Programming Interface, forkortet API, som er en softwaregrænseflade, der tillader andre platforme at interagere og ”snakke direkte sammen” med Skoletube.
Det betyder konkret, at videoer du har produceret og gemt på Skoletube uhyre nemt kan udveksles med andre platforme, som du bruger i din dagligdag, fx læringsplatforme, samarbejdsplatforme, fagportaler mm.

Skoletubes ”Document Provider Extension” (til IOS)

På iPads har vi udviklet en ”document provider extension” til skoletube. Det betyder principielt, at Skoletube nu snakker sammen med alverdens apps, og kan udveksle data og filer nemmere og mere gnidningsfrit end nogensinde før.

Listen med platforme der benytter Skoletubes API vokser hele tiden. Vi hilser alle andre danske skoleplatforme velkommen, således at flest mulige lærere og elever i hverdagen, kan opleve totalt gnidningsfrit og brugervenligt digitalt flow mellem deres primære skoleplatforme.