GoAnimate

Med skrive- og læsestøtte

Go Animate

GoAnimate er et af de mange værktøjer på Skoletube, som eleverne kan gå ombord i, og arbejde med historiefortælling, mundtlighed og sproglig opmærksomhed gennem animationsfilm og billedfortællinger.

Programmet rummer uendelig mange muligheder for at arbejde med formidling og kan anvendes i alle fag.

Mulighederne for at indtale sin egen tale i projektet giver eleverne mulighed for at skabe en præsentation helt uden anvendelse af skriftsprog.

De mange muligheder for at anvende egne billeder i fortællingen gør det relevant i mange sammenhæng

Gennemse vejledningerne på siden og I vil hurtigt være klædt på til at anvende GoAnimate.

Anbefalet

Målgruppe

GoAnimate kan anvendes af de ældste børn i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen og kan anvendes i alle fag.

Gennemse videovejledningerne og I vil hurtigt være i gang.  På denne side finder du særlige vejledninger til hvordan eleverne får skrive- og læsestøtte til arbejdet i GoAnimate.

Styrker:
Gode muligheder for at skabe et kreativt produkt med animationer, tegninger, billeder, lyd, musik og tekst.
Der findes videovejledninger omkring alle funktioner.
Programmet rummer rigtig mange muligheder, så elevens kreativitet får frit spil.
Gode muligheder for at lave egne lydoptagelser til figurernes replikker.
Eleven vil hurtigt få en følelse af at være i gang med projektet, noget der har stor betydning for motivationen

Opmærksomhedspunkter
Når eleverne skal skrive deres tekst med skrivestøtte skal de skrive teksten i et dokument i en anden fane. Her tilpasser de længden af teksten og får den læst igennem. Når teksten er som de ønsker det, kopieres den over i GoAnimate.
En omvej, men helt sikkert en omvej der er værd at tage set i forhold til programmets styrker i forhold til anvendelsen af de øvrige modaliteter.
Vær opmærksom at de færdige produkter bliver lavet til en film og derfor ikke længere rummer mulighed for at oplæse tekst.

GoAnimate

Skrivestøtte og indtaling af tekst

I arbejdet med GoAnimate får eleverne mulighed for at gøre brug af skrivestøtte fra enten AppWriter eller Intowords når de arbejder i Chrome browseren.

Når eleverne skal skrive deres tekst med skrivestøtte, skal de skrive teksten i et dokument i en anden fane og kopiere teksten til GoAnimate.

En omvej, men programmets mange muligheder opvejer helt klart den lille udfordring.

Sådan indtales tekst i GoAnimate.

GoAnimate

Oplæsningsstøtte

I arbejdet med GoAnimate får eleverne mulighed for at gøre brug af oplæsningsstøtte fra enten AppWriter eller Intowords når de arbejder i Chrome browseren.

Når eleverne skal skrive have læst deres tekst op, skal de markere teksten over i et dokument i en anden fane. Her kan de få teksten læst om.

En omvej, men programmets mange muligheder opvejer helt klart den lille udfordring.

Sådan får man oplæsningsstøtte i arbejdet med GoAnimate

Fokus

Forberedelse af arbejdet

Det er vigtigt at have en plan, inden man går i gang med at lave sit produkt i GoAnimate. Overblikket skal hjælpe med til at holde styr på tankerne og strukturere arbejdet.

Forberedelsen kan eksempelvis være:

  • Inden læsningen af fagtekster gennemgår læreren faglige begreber.
  • Læreren opsætter et tydeligt læseformål.
  • Eleven tager løbende notater visuelle/auditive. Noterne skal hjælpe eleven med at huske de idéer der opstår mens de læser.
  • Håndtegnede skitser eller anden grafisk model kan hjælpe eleven til at skabe fortællingen i GoAnimate.

Værktøjet

Sådan arbejder man i Go Animate

Start eventuelt med en kort intro til programmet.

Gå til Skoletube.dk

Log ind med dit UNI-login

Vælg programmet GoAnimate og opret et nyt projekt.

Vælg en baggrund til dit projekt.

Sådan bruger du dine egne billeder i GoAnimate.

Indsæt figurer i dit projekt .

Tilføj bevægelse til figurer.

Få din figur til at tale med tekst til tale. Sådan benytter du AppWriter og IntoWords.

Sådan indtaler du din egen replik til projektet.

Indsæt ting i din præsentation

Indsæt tekst i din præsentation. Benyt eventuelt animeret håndskrift.

Sådan får du skrivestøtte, når du arbejder med GoAnimate

Sådan får du oplæsningsstøtte, når du arbejder med GoAnimate

Sådan indtaler du tekst, når du arbejder med GoAnimate

Indsæt flere scener i dit projekt.

Se preview af hvordan dit projekt ser ud.

Tilpas scenernes længde.

Brug musik i dit projekt.

Husk at gemme dit projekt.

Udgiv din film til Skoletube.

Eksempler på undervisningsforløb med GoAnimate

Grublerier i naturfagene

Brug grublen og undren til at opstille mulige svar på naturfaglige spørgsmål

Read More

Produktfremlæggelse med GoAnimate

Brug GoAnimate til at præsentere erfaringer fra en undersøgende proces

Read More

Alle må være her

Stil skarpt på den gode omgangstone sammen med eleverne

Read More

Samtaler med Nelson Mandela

Igennem animerede sekvenser arbejder klassen med mundtlighed, samt med temaerne Apartheid og Nelson Mandela.

Read More

10er venner med Goanimate

Arbejd med 10er venner, talforståelse og animation i Børnehaveklassen via værktøjet Goanimate

Read More

Affaldsformidling med GoAnimate

Eleverne formidler deres viden om affald og affaldshåndtering med animationsfilm

Read More

Regnehistorier med GoAnimate

I dette forløb skal eleverne bruge deres fantasi og lave deres egne regnehistorier indenfor en given regneart i GoAnimate.

Read More

GoAnimate som interviewværktøj i dansk

I dette forløb arbejder klassen med interviewgenren, samt med temaet: Forfatterskab, med udgangspunkt i Kim Fupz Aakeson.

Read More

Quiz i GoAnimate

Lær gennem quizfilm at udtrykke jer strategisk og beskrivende.

Read More

Go Animate - Elevdel

Med fokus på hjælpemidler

Værktøjet

Sådan arbejder man i Go Animate

Start eventuelt med en kort intro til programmet.

Gå til GoAnimate på Skoletube.

Log ind med dit UNI-login

Vælg programmet GoAnimate og opret et nyt projekt.

Vælg en baggrund til dit projekt.

Sådan bruger du dine egne billeder i GoAnimate.

Indsæt figurer i dit projekt .

Tilføj bevægelse til figurer.

Få din figur til at tale med tekst til tale. Sådan benytter du AppWriter og IntoWords.

Sådan indtaler du din egen replik til projektet.

Indsæt ting i din præsentation

indsæt tekst i din præsentation. Benyt eventuelt animeret håndskrift.

Sådan får du skrivestøtte, når du arbejder med GoAnimate

Sådan får du oplæsningsstøtte, når du arbejder med GoAnimate

Sådan indtaler du tekst, når du arbejder med GoAnimate

Indsæt flere scener i dit projekt.

Se preview af hvordan dit projekt ser ud.

Tilpas scenernes længde.

Brug musik i dit projekt.

Husk at gemme dit projekt.

Udgiv din film til Skoletube.