Mindmeister

Med skrive- og læsestøtte
Gå til elevdel

Mindmaster

MindMeister er måske Skoletubes stærkeste værktøj til brainstorm, planlægning, samarbejde, fremlægning og fælles opgaver og projekter.

Med MindMeister får man et værktøj der støtter eleven helt fra den forberedende fase af læseprocessen, men som samtidig rummer gode muligheder i forhold til at støtte arbejdshukommelsen og i sidste ende fungere som et godt præsentationsværktøj.

Eleven støttes i arbejdet af videovejledninger og kan i programmet anvende skrive- og læsestøtte fra enten AppWriter eller IntoWords.

Anbefalet

Målgruppe

MindMeister anvendes primært på mellemtrinnet og i udskolingen.
Gennemse videovejledningerne og I vil hurtigt være i gang.  På denne side finder du særlige vejledninger til hvordan eleverne får skrive- og læsestøtte i arbejdet i Mindmeister.
Værktøjet støtter eleverne i behovet for et stillads omkring deres arbejde.

Styrker
MindMeister er et værktøj der rummer mange muligheder som forberedelse.
Gode muligheder for samarbejde.
Programmet rummer rigtig mange muligheder, så elevens kreativitet får frit spil.
Gode muligheder for at linke til andre emner og derved skabe en præsentation med et stort indhold.
MindMeister giver gode mulighed for at skabe en flot præsentation.
Gode muligheder for at kombinere tekst med billeder
Let og tilgængeligt, der findes videovejledninger omkring alle funktioner.
Eleven vil hurtigt få en følelse af at være i gang med projektet, hvilket har stor betydning for motivationen.

Opmærksomhedspunkter
Der er mange muligheder i arbejdet med MindMeister. Det kan være en god idé at udvælge et mindre antal funktioner når eleverne præsenteres for værktøjet.

Mindmaster

Skrivestøtte og indtaling af tekst

I arbejdet med MindMeister på computer eller Chrome Book får eleverne mulighed for at gøre brug af skrivestøtte fra enten AppWriter eller IntoWords samt udnyttelse af programmernes mulighed for oplæsning af tekst.

Forberedelse: Se siden ‘Kom godt i gang på computer, Mac eller Chrome Book’

Sådan anvender du skrivestøtte i MindMeister.

Sådan indtaler du din tekst i MindMeister.

Mindmaster

Oplæsningsstøtte

I arbejdet med MindMeister får eleverne mulighed for at gøre brug af oplæsningsstøtte fra enten AppWriter eller Intowords når de arbejder i Chrome browseren. Man vælger det program som skolen anvender.

Forberedelse: Se siden ‘Kom godt i gang på computer, Mac eller Chrome Book’

oplæsningsstøtte i MindMeister.

Fokus

Forberedelse af arbejdet

MindMeister er et fantastisk værktøj til at skabe overblik over sit arbejde inden man går i krig med at lave sit produkt.

Ordblinde elever har et endnu større behov for at have struktur på deres opgave, for af kunne holde styr på tankerne og samtidig fokusere på den skriftlige del af arbejdet, der kræver meget energi for dem.
Derfor er det en god idé at opfordre eleverne til at udarbejde en grafisk model undervejs mens de læser og tilegner dig viden. Dette gøres med fordel i mindre grupper eller fælles på klassen. Her er MindMeister et virkelig godt værktøj.

Forberedelsen kan eksempelvis være:

  • Gennemgang af faglige begreber inden læsningen sættes i gang.
  • Læreren opsætter et tydeligt læseformål.
  • Fælles noter i MindMeister.
  • Brainstorm hvor eleven baggrundsviden aktiveres.

Værktøjet

Sådan arbejder man i Mindmaster

Se en kort præsentation af programmet

Opret et nyt mind map.

Sådan opretter man punkter.

Sådan flytter man punkter rundt.

Sådan skriver man tekst med skrivestøtte.

Sådan indtaler man tekst i MindMeister.

Sådan anvender man oplæsning i MindMeister.

Muligheder i forhold til tekst og de forskellige temaer samt brug af ikoner der kan gøre det lettere at finde rundt.

Indsæt billede fra Skoletube, direkte fra Google, fra nettet eller benyt et at de billeder der ligger i MindMeister.

Sådan anvender du ikoner i din MindMeister.

Fra MindMeister kan man linke til andre steder på nettet eller til et andet punkt eller en anden MindMeister.

Sådan forbinder du punkterne med linjer og forklarende tekst og lader punkter være løse.

Sådan tilføjer man bilag til MindMeister fra computeren, fra Dropbox fra Google DrevSådan udgives en MindMeister til Skoletube

Brug MindMeister som præsentationsværktøj.

Sådan samarbejder man i MindMeister.

Se flere vejledninger til MindMeister på Skoletubes Vejledningssite.

Eksempler på Undervisningsforløb med Mindmaster

Begrebskort i Mindmeister

Byg fagbegreber sammen med elevens iagttagelser gennem tekst, billeder og film – byg begrebskort i mindmeister

Read More

Biologibattle

Styrk ordforråd og begrebskendskab med denne enkle leg i Mindmeister

Read More

Min første ordbog

Giv eleverne et flot visuelt overblik over deres ordforråd med deres egen ordbog

Read More

Kvælstofs kredsløb med Mindmeister

I dette forløb skal eleverne bruge mindmeister, til at lave et begrebskort over vigtige ord og sammenhænge i kvælstoffets kredsløb.

Read More

Faglige forløb eksempel

Få en forklaring på de indlæg, som kommer til at ligge her.

Read More

Mindmaster - Elevdel

Med fokus på hjælpemidler

Værktøjet

Sådan arbejder man i Mindmaster


Opret et nyt mind map.

Sådan opretter man punkter.

Sådan flytter man punkter i præsentationen.

Sådan skriver man tekst med skrivestøtte.

Sådan indtaler man tekst i MindMeister.

Sådan får man hjælp til oplæsning af tekst.

Muligheder i forhold til tekst og de forskellige temaer samt brug af Ikoner der kan gøre det lettere at finde rundt.

Indsæt billede fra Skoletube, direkte fra Google, fra nettet eller benyt et at de billeder der ligger i MindMeister.

Sådan anvender du ikoner i din MindMeister.

Fra MindMeister kan man linke til andre steder på nettet eller til et andet punkt eller en anden MindMeister.

Sådan forbinder du punkterne med linjer og forklarende tekst og lader punkter være løse.

Sådan tilføjer man bilag til MindMeister fra computeren eller fra Google Drev.

Sådan udgives en MindMeister til Skoletube.

Brug MindMeister som præsentationsværktøj.

Sådan samarbejder man i MindMeister.

Se flere vejledninger til MindMeister på Skoletubeguide.