Padlet

Med skrive- og læsestøtte
Gå til elevdelen

Padlet

Kun ganske få værktøjer formår som Padlet at være et oplagt værktøj til at tage noter i , til fælles debat, videndeling, formativ evaluering, personlig portefølje og samarbejde i grupper og meget andet.

Padlet er et let værktøj med mange muligheder for at inddrage kreative produktioner, lyd, billede og video.

Padlet findes også som app til iPad. Se beskrivelsen af arbejdet med Padlet på iPad.

Anbefalet

Målgruppe

Generel beskrivelse Padlet kan anvendes i hele skoleforløbet og er meget let at lære at kende. Man kan arbejdet med programmet på mange forskellige niveaer.

Gennemse videovejledningerne og I vil hurtigt være i gang.

På denne side finder du særlige vejledninger til hvordan eleverne får skrive- og læsestøtte i arbejdet i Padlet. Værktøjet kan anvendes i alle fag. Senere kan der bygges flere lag ind i arbejdet. Man kan inddrage film, animationer, video o.s.v.

Styrker
Gode muligheder for at kombinere tekst med lyd, billede og video. Let og tilgængeligt, der findes videovejledninger omkring alle funktioner. Programmet rummer rigtig mange muligheder, så elevens kreativitet får frit spil. Eleven vil hurtigt få en følelse af at være i gang med projektet, hvilket har stor betydning for motivationen. Mulighederne for at lave skabeloner til eleverne gør det til et meget interessant værktøj i undervisningen.

Opmærksomhedspunkter
Hvis eleverne vil anvende sine egne indtalte noter eller videoer skal disse laves i et andet værktøj og indsættes i padlet. Har eleverne en telefon eller tablet til rådighed kan det anbefales at anvende denne enhed til formålet. Muligheden for tale til tekst gøres mest smidigt fra en telefon eller tablet.

Padlet

Skrivestøtte og indtaling af tekst

I arbejdet med Padlet på computer eller Crome Book får eleverne mulighed for at gøre brug af skrivestøtte fra enten AppWriter eller Intowords samt udnyttelse af programmernes mulighed for oplæsning af tekst.

Programmerne støtter eleverne der oplever udfordringer med skriftsproget og giver dem mulighed for at formidle deres viden uden at skulle føle sig begrænset i kun at anvende tekst. Thinglink giver eleverne en ramme om deres formidling og hjælper dem på den måde til at nedbryde skriveprocessen i mindre dele.

Forberedelse: Se siden ‘Kom godt i gang på computer, Mac eller Chrome Book’

Sådan anvender du skrivestøtte i Padlet.

Sådan får indtaler du tekst til din Padlet.

Padlet

Oplæsningsstøtte

I arbejdet med Padlet får eleverne mulighed for at gøre brug af oplæsningsstøtte fra enten AppWriter eller Intowords når de arbejder i Chrome browseren. Man vælger det program som skolen anvender.

Forberedelse: Se siden ‘Kom godt i gang på computer, Mac eller Chrome Book’

oplæsningsstøtte i Padlet.

Fokus

Forberedelse af arbejdet

Padlet rummer gode muligheder for at støtte eleven gennem alle faser i arbejdet med et projekt. De mange muligheder for at lave noter i Padlet gør det til et meget anvendeligt værktøj.

Forberedelsen kan eksempelvis være:

  • Inden læsningen gennemgår læreren faglige begreber. Eleven tager eventuelt noter direkte i deres padlet.
    Man kan eventuelt lave noter i en padlet der deles med klassen eller eleven.
  • Læreren opsætter et tydeligt læseformål.
  • Eleven tager løbende notater visuelle/auditive. Dette gøres med fordel i Padlet.
    Noterne skal hjælpe eleven med at huske de idéer der opstår mens de læser.

Værktøjet

Sådan arbejder man i Padlet

Start med at se en kort intro til programmet.

Opret en ny padlet. Brug eventuelt et billede fra Skoletube som baggrund til din Padlet

Du kan vælge forskellige layout og temaer til din Padlet

Det er let at lave en Padlet der kan bruges af hele klassen.

Sådan indsætter du tekst med skrivestøtte.

Sådan får du oplæsningsstøtte i Padlet.

Sådan indtaler du tekst til din padlet.

Lav opslag med billede computeren, fra nettet eller fra Skoletube.

Lav opslag med film eller andet medie fra Skoletube, fra Youtube eller anden tjeneste på nettet.

Du kan vælge at kun du har mulighed for at skrive i din Padlet, dele den med udvalgte personer eller give alle alle kan skrive.

Udgiv din Padlet til Skoletube, del med en QR- kode eller del med direkte link.

Deling og remix

I Padlet er der mulighed for at lave en skabelon som andre kan remixe og arbejde videre i.

På den måde kan læreren forberede en Padlet som eleven efterfølgende skal udfylde. På den måde kan man understøtte de elever der har behov for yderligere struktur til arbejdet.

Se flere guides til arbejdet med Padlet på Skoletubeguides

Eksempler på undervisningsforløb med Padlet

Ordkendskab med Padlet

Elevernes forståelse og udtryk er i fokus i dette projekt, hvor der arbejdes med overbegreber, udtale og genkendskab.

Read More

Vet du norsk

I undervisningsforløbet her skal klassen i et kollaborativt samarbejde finde norske ord og sammenligne dem med danske.

Read More

Ordklasser med Padlet

I dette forløb skal en padlet danne rammen, for at arbejde med forskellige ordklasser. I eksemplet her bliver der arbejdet med navneord.

Read More

Personkarakteristik i Padlet

Padlet er forrygende at arbejde med til personkarakteristikker. Læs hvordan.

Read More

Padlet - Elevdel

Med skive- og læsestøtte

Værktøjet

Sådan arbejder man i Padlet

Opret en ny Padlet. Brug eventuelt et billede fra Skoletube som baggrund til din Padlet

Du kan vælge forskellige layouts og temaer til din Padlet

Det er let at lave en Padlet der kan bruges af hele klassen.

Sådan indsætter du tekst med skrivestøtte.

Sådan får du oplæsningsstøtte i Padlet.

Sådan indtaler du tekst til din padlet.

Lav opslag med billede fra computeren, fra nettet eller fra Skoletube.

Lav opslag med film eller andet medie fra Skoletube, fra YouTube eller anden tjeneste på nettet.

Du kan vælge at kun du har mulighed for at skrive i din Padlet, dele den med udvalgte personer eller give alle alle kan skrive.

Udgiv din Padlet til Skoletube, del med en QR-kode eller del med direkte link.

Se flere guides til arbejdet med Padlet på Skoletubeguide.