Powtoon

Med skrive- og læsestøtte
Gå til elevdel

Powtoon

Powtoon er et værktøj hvor tekst for alvor spiller en birolle, hvis den i det hele taget er inviteret med i stykket.

Eleverne får et unikt værktøj til at formidle deres viden i et animeret produkt med tegninger, billeder, musik, indtalinger og tekst.
I arbejdet med Powtoon får de mulighed for at formidle deres viden og skabe en kreativ produktion der både kan imponere og formidle, både med og uden en tekstdel.

Powtoon er et værktøj man lige skal lære at kende. Når man først kender det, vil man opleve en verden af anvendelsesmuligheder i alle fag. Gennemse videovejledningerne og lad fantasien eller det faglige stof lede vejen.

Anbefalet

Målgruppe

Powtoon henvender sig primært til mellemtrinnet og udskolingen og kan anvendes i alle fag.

Gennemse videovejledningerne og I vil hurtigt være i gang.  På denne side finder du særlige vejledninger til hvordan eleverne får skrive- og læsestøtte til arbejdet i Powtoon.

Styrker:

 • Gode muligheder for at skabe et kreativt produkt med animationer, tegninger, billeder, lyd, musik og tekst.
 • Der findes videovejledninger omkring alle funktioner.
 • Programmet rummer rigtig mange muligheder, så elevens kreativitet får frit spil.
 • Eleven vil hurtigt få en følelse af at være i gang med projektet, hvilket har stor betydning for motivationen.

Opmærksomhedspunkter

 • Når eleverne skal skrive deres tekst med skrivestøtte skal de skrive teksten i et dokument i en anden fane. Her tilpasser de længden af teksten og får den læst igennem. Når teksten er som de ønsker det, kopieres den over i Powtoon.
  En omvej, men helt sikkert en omvej der er værd at tage set i forhold til programmets styrker.
 • Vær opmærksom at de færdige produkter bliver lavet til en film og derfor ikke længere rummer mulighed for at oplæse tekst.
 • Husk teksten spiller en birolle.

Powtoon

Skrivestøtte og indtaling af tekst

I arbejdet med Powtoon kan eleverne gøre brug af skrivestøtte fra enten AppWriter eller IntoWords når de arbejder i Chrome browseren.

Når eleverne skal skrive deres tekst med skrivestøtte, skal de skrive teksten i et dokument i en anden fane. Her arbejder de med teksten, får den læst op og når den er klar kopieres den let over i Powtoon.

Skrivestøtte i Powtoon.

Powtoon

Oplæsningsstøtte

I arbejdet med Powtoon får eleverne mulighed for at gøre brug af oplæsningsstøtte fra enten AppWriter eller Intowords når de arbejder i Chrome browseren.

Når eleverne skal have læst deres tekst op, skal de kopiere teksten over i et dokument i en anden fane. Her kan de få teksten læst op.

En omvej, men programmets mange muligheder opvejer helt klart den lille udfordring.

Fokus

Forberedelse af arbejdet

Det er vigtigt at have en plan, inden man går i gang med at lave sit produkt i Powtoon. Overblikket skal hjælpe med til at holde styr på tankerne og strukturere arbejdet.

Forberedelsen kan eksempelvis være:

 • Inden læsningen gennemgår læreren faglige begreber.
 • Læreren opsætter et tydeligt læseformål.
 • Eleven tager løbende visuelle og auditive notater. Noterne skal hjælpe eleven med at huske de idéer der opstår mens de læser.
 • Håndtegnede skitser eller anden grafisk model kan hjælpe eleven til at skabe fortællingen i Powtoon.

Værktøjet

Sådan arbejder man i Powtoon

Der startes med en tom præsentation.

Der vælges en baggrund til det første slide. Der kan vælges både egne billeder samt de mange baggrunde der ligger i programmet.

Nu er det tid til at lægge indhold på det første slide. Biblioteket i Powtoon er inddelt i forskellige Styles. Man kan lede efter indhold i de enkelte styles eller søge i hele biblioteket.

Der indsættes objekter i præsentationen.

Der indsæt billeder i præsentationen. Man kan vælge egne billeder, billeder fra Skoletube eller billeder der ligger i Powtoon.

Der indsættes nu personer i præsentationen. Søg eventuelt i biblioteket.

Indsæt tekst i præsentationen.

Sådan får man skrivestøtte i Powtoon.

Sådan får man oplæsningsstøtte i Powtoon.

Alle elementer, både tekst, objekter, billeder og figurer styres på tidslinjen. På tidslinjen bestemmer man ligeledes hvor lang tid hvert slide skal vare.

Indsæt flere slides i præsentationen.

Indsæt musik i præsentationen.

Ønsker eleverne at indtale et speak gøres dette med funktionen Voice Over.

Når eleverne føler de er ved at være færdige med deres præsentationer viser de den til en anden gruppe. Eleverne hjælper hinanden videre og lader sig inspirere i deres videre arbejde.

Når elevernes præsentationer er færdige uploades de til Skoletube.

Eksempler på undervisningsforløb med Powtoon

Præsidentvalget fortalt med Powtoon

Lad eleverne forklare verdens vigtigste valg og verdens største valgcirkus

Read More

Brøkregning med Powtoon

Arbejd med en anderledes og kreativt form for kommunikation omkring et matematisk emne, her brøkregning.

Read More

Madkundskab med Powtoon

Lad eleverne være kreative to gange! Først i køkkenet og derefter i deres formidling med Powtoon.

Read More

Middelalderen med Powtoon

I dette forløb skal eleverne skabe en præsentation i Powtoon hvor der sættes fokus på det tema der er arbejdet med….

Read More

Powtoon - Elevdel

Med fokus på hjælpemidler

Værktøjet

Sådan arbejder man i Powtoon


Der startes med en tom præsentation.

Der vælges en baggrund til det første slide. Der kan vælges både egne billeder samt de mange baggrunde der ligger i programmet.

Nu er det tid til at lægge indhold på det første slide. Biblioteket i Powtoon er inddelt i forskellige Styles. Man kan lede efter indhold i de enkelte styles eller søge i hele biblioteket.

Der indsættes objekter i præsentationen.

Der indsæt billeder i præsentationen. Man kan vælge egne billeder, billeder fra Skoletube eller billeder der ligger i Powtoon.

Der indsættes nu personer i præsentationen. Søg eventuelt i biblioteket.

Indsæt tekst i præsentationen.

Sådan får man skrivestøtte i Powtoon.

Sådan får man oplæsningsstøtte i Powtoon.

Alle elementer, både tekst, objekter, billeder og figurer styres på tidslinjen. På tidslinjen bestemmer man ligeledes hvor lang tid hvert slide skal vare.

Indsæt flere slides i præsentationen.

Indsæt musik i præsentationen.

Ønsker man at indtale et speak gøres dette med funktionen Voice Over.

Når præsentationen er færdig uploades den til Skoletube.