Tiki-Toki web og IOS

Med skrive- og læsestøtte
Gå til elevdel
Tiki-Toki
Introduktion
https://vimeo.com/album/4434288/video/207080458

Tidslinjeværktøjet Tiki-Toki er et særdeles anvendeligt værktøj der kan bruges til alt mellem himmel og jord. Først og fremmest udmærker værktøjet sig ved at rumme uendelig muligheder for inddragelse af forskellige formidlingsformer. På trods at de mange muligheder er det let at arbejde med og kan anvendes på mange forskellig niveauer.

Tiki-Toki kan anvendes på alle platforme, og alle steder kan eleven få den nødvendige skrive- og læsestøtte.

Gennemse videovejledningerne og I vil hurtigt være i gang. Når eleverne har lært værktøjet at kende vil de drage nytte af det i mange sammenhænge og i mange fag.

Anbefalet
Målgruppe

Tiki-Toki kan anvendes af de ældste børn i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen og er aktuelt i mange forskellige sammenhænge hvor det giver mening at strukturere indhold.

Gennemse videovejledningerne og I vil hurtigt være i gang.  På denne side finder du særlige vejledninger til hvordan eleverne får skrive- og læsestøtte til arbejdet i Tiki-toki, på henholdvis IOS og på computer.

Man kan skifte mellem platforme og arbejde videre på projektet uanset hvor man er i skolen eller hjemme på sin egen PC. En god fleksibilitet der gør det lettere for elever der ikke har en personlig enhed i skolen.

Værktøjet kan anvendes i alle fag. Senere kan der bygges flere lag ind i arbejdet. Man kan inddrage film, animationer, video o.s.v.

Styrker:
Giver god struktur og overblik i arbejdet
Gode muligheder for at kombinere tekst med lyd, billede og video.
Let og tilgængeligt, der findes videovejledninger omkring alle funktioner.
Programmet rummer rigtig mange muligheder, så elevens kreativitet får frit spil.
Eleven vil hurtigt få en følelse af at være i gang med projektet, noget der har stor betydning for motivationen.

Opmærksomhedspunkter
For de yngste elever kan de være støtte at tage udgangspunkt i en skabelon der er klargjort til dem.

Tiki-Toki
Skrivestøtte og indtaling af tekst

I arbejdet med Tiki-toki kan man få skrivestøtte, uanset om man arbejder på IPad, IPhone, på computer eller Crome Book.

Programmet giver eleverne en ramme om deres formidling og hjælper dem på den måde til at nedbryde skriveprocessen i mindre dele.

IPad eller IPhone
Eleverne har mulighed for at gøre brug af skrivestøtte fra enten AppWriter eller Intowords samt udnyttelse af Ipadens mulighed for oplæsning af tekst undervejs i skriveprocessen.

Forberedelse: Se siden ‘Kom godt i gang iPad eller iPhone’  

Sådan får du skrivestøtte, når du arbejder med Tiki-Toki.

Sådan indtaler du du tekst, når du arbejder med Tiki Toki.

Computer
Eleverne har mulighed for at gøre brug af skrivestøtte fra enten AppWriter eller Intowords når man arbejder i en Chrome Browser.

Forberedelse: Se siden ‘Kom godt i gang på computer, Mac eller Chrome Book’

Sådan får du skrivestøtte, når du arbejder med Tiki-Toki.

Sådan indtaler du tekst, når du arbejder med Tiki Toki.

Tiki-Toki
Oplæsningsstøtte

I arbejdet med Tiki-toki kan man få oplæsningsstøtte, uanset om man arbejder på IPad, IPhone eller på computer.

IPad eller IPhone

Når eleverne skal skrive i Tiki-Toki kan de benytte IPadens eller telefonens indbyggede oplæsningsfunktion til at få teksten læst op.

Forberedelse: Se siden ‘Kom godt i gang iPad eller iPhone’ 

Sådan får du oplæsning i Tiki-Toki på iPad

Computer
Eleverne har mulighed for at gøre brug af oplæsningsstøtte fra enten AppWriter eller Intowords når man arbejder i en Chrome Browser.

Forberedelse: Se siden ‘Kom godt i gang på computer, Mac eller Chrome Book’

oplæsningsstøtte i Tiki-Toki.

Fokus
Forberedelse af arbejdet

Det er vigtigt at have en plan inden man går i krig med at lave sit produkt. Overblikket skal hjælpe med til at man ikke fortaber sig i det tekniske arbejde med det digitale værktøj.

Ordblinde elever har et endnu større behov for at have struktur på deres opgave, for af kunne holde styr på tankerne og samtidig fokusere på den skriftlige del af arbejdet, der kræver meget energi for dem. Derfor er det en god idé at opfordre eleverne til at udarbejde en grafisk model undervejs mens de læser og tilegner dig viden. Dette gøres med fordel i mindre grupper eller fælles på klassen.

Forberedelsen kan eksempelvis være:

  • Inden læsningen gennemgår læreren faglige begreber.
  • Læreren opsætter et tydeligt læseformål.
  • Eleven tager løbende notater visuelle/auditive. Det kan anbefales at Noterne skal hjælpe eleven med at huske de idéer der opstår mens de læser.
  • Håndtegnede skitser eller anden grafisk model kan hjælpe eleven til at skabe fortællingen i Thinglink.
Værktøjet
Sådan arbejder man i Tiki-Toki

Åben Skoletube i en Browser og vælg Tiki-Toki. På IPad kan man åbne Tiki-toki fra Skoletubeappen. Log ind med UNI-login.

Se en kort gennemgang af Tiki-Toki.

 en ny tidslinje.

Opret en begivenhed.

Upload et billede fra din enhed eller fra Skoletube.

Upload film fra din enhed, fra Skoletube , fra YouTube.

Indsæt lydklip fra din enhed eller anvend andres lyd i din præsentation

Udgiv din Tiki-Toki til Skoletube.

Se flere vejledninger på Vejledningssitet 

Deling og remix

I Tiki-Toki er der mulighed for at lave en skabelon til eleverne. På den måde kan læreren forberede nogle begivenheder som eleven efterfølgende skal udfylde. På den måde kan man understøtte eleverne med yderligere struktur til arbejdet.

Skabelonen laves i Tiki-Toki

Del skabelonen via link til eleverne.

Eleverne klikker på linket og vælger Remix.

Herefter findes skabelonen på deres forside i Appen hvor de kan arbejde med den.

Eksempler på undervisningsforløb med Tiki-Toki

Forfatterskabslæsning med Tiki-Toki

Med Ole Lund Kirkegaards forfatterskab arbejdes der med den multimodale fortælling i værktøjet Tiki-Toki.

Læs mere

Digt en historie med Tiki-Toki

Arbejd med multimodale fortællinger i værktøjet Tiki-Toki. Tidslinjen støtter fortællingen.

Læs mere

Klassisk musikhistorie

Gå på opdagelse i klassisk musik og skab en fælles musikhistorisk tidslinje på klassen

Læs mere

Dansk rocks historie

Gå på ørehængende opdagelse i dansk rocks historie og skab en fælles musikhistorisk tidslinje på klassen

Læs mere

Rockens historie

Oplev rockhistoriens vigtigste begivenheder, bands og værker sammen på klassen i en ørehænger af en tidslinje

Læs mere

Danmark i EU

Brug historien som afsæt for at kunne tage stilling til nationale og internationale politiske forhold

Læs mere

Året der gik

Sæt fokus på det forgangne år med en fælles tidslinje-opgave

Læs mere

Rettigheder tager tid

Mød historieskabende kvinder i Rigsarkivets unikke materiale – og perspektiver til kvindesyn og stemmeret i dag.

Læs mere

Læselog med læselyst

Læselog med læselyst er en enkel måde at sikre dine elever en tydelig og vedholdende læsekultur og træning.

Læs mere

Tiki-Toki web og IOS - Elevdel

Med fokus på hjælpemidler
Værktøjet
Sådan arbejder man i Tiki-Toki

Åben Skoletube i en Browser og vælg Tiki-Toki. På IPad kan man åbne Tiki-toki fra Skoletubeappen. Log ind med UNI-login.

Se en kort gennemgang af Tiki-Toki.

Opret en ny tidslinje.

Opret en begivenhed.

Upload et billede fra din enhed eller fra Skoletube.

Upload film fra din enhed, fra Skoletube, fra YouYube.

Indsæt lydklip fra din enhed eller anvend andres lyd i din præsentation

Indsæt tekst med Skrivestøtte på iPad eller computer.

Indtal din tekst på iPad eller computer.

oplæsning af tekst på iPad eller computer.

Udgiv din Tiki-Toki til Skoletube.

Se flere vejledninger på Skoletubeguide.