Tubestory iPhone og ipad

Fortællinger med billede og lyd

Tubestory

Her kommer introen

Tubestory i Skoletube appen på IOS enheder er et enkelt værktøj til billedfortællinger. Programmet er enkelt at bruge og man kan direkte hente billeder fra både sit udstyr, sine medier på Skoletube og fra ressourcekanalerne på Skoletube.

 

Anbefalet

Målgruppe

Tubestory kan anvendes i hele skoleforløbet og er meget let at lære at kende. Det er et simpelt program, men tag ikke fejl. Der er mange muligheder for at anvende programmet i alle fag.

Gennemse videovejledningerne og I vil hurtigt være i gang.

Et produkt i Tubestory består alene af tekst og billeder. Elever i skriftsproglige udfordringer får således med programmet her en pause fra det der er svært.

Styrker
Gode muligheder for at lade eleverne lave deres fortællinger med billeder og indtalinger.
Godt program til noter.
Let og tilgængeligt, der findes videovejledninger omkring alle funktioner.
Eleven vil hurtigt få en følelse af at være i gang med projektet, hvilket har stor betydning for motivationen.

Opmærksomhedspunkter
Programmet rummer ikke så mange muligheder, men det enkle gør det det skal

Fokus

Forberedelse af arbejdet

Tubestory rummer gode muligheder for at lave billed-fortællinger med elevernes indtalte noter.

Programmet kan anvendes allerede fra de yngste klasser, men også senere i skoleforløbet kan det være et fint værktøj at inddrage. I sprogundervisningen anvendes programmet og man skaber derved mulighed for at alle eleverne får øvet deres udtale.

Forberedelsen:

  • Opret en præsentationskanal eller en afleveringskanalog tilmeld klassens elever.
  • Inden læsningen skal faglige begreber gennemgås. Eleven tager eventuelt noter direkte i deres padlet.
    Man kan eventuelt lave noter i en padlet der deles med klassen eller eleven.
  • Læreren opsætter et tydeligt læseformål.
  • Eleven tager løbende notater visuelle/auditive. Dette gøres med fordel i programmet Tubestory i Skoletube-appen.
    Noterne skal hjælpe eleven med at huske de idéer der opstår mens de læser.

Værktøjet

Sådan arbejder man i Tubestory

Hent appen Skoletube i App Store

Log ind med UNI-login

Se en kort præsentation af Tubestory.

Opret en ny præsentation i Tubestory.

Tag et billede med kameraet, hent et billede fra kamerarullen eller fra Skoletube (den kan jeg ikke finde)

På Skoletube finder du en række ressourcekanaler med billeder der kan anvendes i et projekt i Tubestory. Tilmeld dig kanalen og anvend billederne.

Tilpas rækkefølgen på billederne.

Man man ved hjælp af Zoom og peg rette fokus mod særlige dele af billedet.

Nu er det tid til at optage fortællingen, lydsporet til præsentationen.

Udgiv din Tubestory til Skoletube.

Se flere vejledninger på Skoletubes Vejledningssite

Feedback til eleverne og kommentar til andre elevers fortællinger

Når eleverne har uploaded deres præsentationer til klassens kanal, vil det være muligt for læreren eller de andre elever at indtale en kommentar til fortællingen.

 

Eksempler på undervisningsforløb med Tubestory

Konfirmationsfortælling med Tubestory

Eleverne undersøger, interviewer og bearbejder kildemateriale til en personlig fortælling om konfirmation.

Read More

Billedfortællinger med Tubestory

Brug billedfortællinger i sammenligninger og perspektivering omkring levevilkår.

Read More

Tubestory - Elevdel

Fortællinger med billede og lyd