VoiceThread

Med skrive- og læsestøtte
Gå til elevdel

VoiceThread

VoiceThread er et rigtig godt værktøj til fremvisning, samarbejde, kommentering, diskussion, debat og meget andet.

Programmet rummer rigtig mange muligheder som notatværktøj. Med støtte af billeder kan eleverne indtale deres noter, samt anvende forklarende video.

Med VoiceThread får eleverne et unikt værktøj til at formidle deres viden i lyd, billede, video og tekst. Eleven har derfor mulighed for at anvende andre formidlingsformer og derved have mindre fokus på skriftsproget. Hovedvægten i anvendelsen af VoiceThread ligger på de alternative formidlingsformer.

VoiceThread kan anvendes i hele skoleforløbet og er meget let at lære at kende. Gennemse videovejledningerne og I vil hurtigt være i gang. Værktøjet kan anvendes i alle fag.

Anbefalet

Målgruppe

VoiceThread kan anvendes i hele skoleforløbet og er meget let at lære at kende.
Gennemse videovejledningerne og I vil hurtigt være i gang.  På denne side finder du særlige vejledninger til hvordan eleverne får skrive- og læsestøtte samt mulighed for at indtale deres tekst direkte ind i præsentationen.
Værktøjet kan anvendes i alle fag.

Styrker

  • Gode muligheder for samarbejde omkring et projekt.
  • Let og tilgængeligt, der findes videovejledninger omkring alle funktioner.
  • Programmet rummer gode muligheder for at anvende andre formidlingsformer.

Opmærksomhedspunkter

  • Når man vil have sin egen tekst læst op, skal man vælge rediger. Nu kan teksten markeres og oplæsningsfunktionen anvendes.

VoiceThread

Skrivestøtte og indtaling af tekst

I arbejdet med VoiceThread på kan eleverne gøre brug af skrivestøtte fra enten AppWriter eller Intowords samt udnyttelse af enhedens muligheder for oplæsning af tekst.

Programmerne støtter eleverne der oplever udfordringer med skriftsproget og giver dem mulighed for at formidle deres viden uden at skulle føle sig begrænset i kun at anvende tekst. VoiceTread giver eleverne en ramme om deres formidling og hjælper dem på den måde til at nedbryde skriveprocessen i mindre dele.

Forberedelse: Se siden ‘Kom godt i gang på computer, Mac eller Chrome Book’

Sådan får du skrivestøtte i VoiceThread på computer eller Chrome Book.

Sådan indtales i VoiceThread på computer eller Chrome Book.

VoiceThread

Oplæsningsstøtte

Når eleverne anvender tekst i VoiceThread kan de benytte oplæsningsfunktion i AppWriter eller IntoWords. Vælg det program som skolen har adgang til.

Forberedelse: Se siden ‘Kom godt i gang på computer, Mac eller Chrome Book’

Nu vil eleverne kunne anvende oplæsning i VoiceThread i deres Chromebrowser.

Fokus

Forberedelse af arbejdet

Det er vigtigt at have en plan, inden man går i gang med at lave sit produkt i VoiceThread. Man skal have gjort sig nogle overvejelser omkring opgavens komposition. Skal der anvendes video eller billeder? Hvordan vil man gerne have kommentarerne, lyd, video eller tekst?

Forberedelsen kan eksempelvis være:

  • Inden læsningen gennemgår læreren faglige begreber.
  • Læreren opsætter et tydeligt læseformål.
  • Eleven tager løbende visuelle og auditive notater. Noterne skal hjælpe eleven med at huske de idéer der opstår mens de læser. VoiceThread er et rigtig godt notatværktøj.

Værktøjet

Sådan arbejder man i VoiceThread

Gå til Skoletube.dk

Log ind med UNI-login

Opret en VoiceThread

Indsæt et medie fra din computer, fra Skoletube eller Flickr.

Tilføj lydoptagelser eller video til din VoiceThread fra computeren eller optag lyd eller video direkte ind i præsentationen

Indsæt et medie fra nettet, eksempelvis en video fra YouTube.

Lav en kommentar ved hjælp af indtaling, billede, video eller tekst

Når man skal skrive tekst kan man skrivestøtte med AppWriter eller IntoWords, vælg det program som skolen har abonnement på.

Udgiv din VoiceThread til Skoletube.

Se flere vejledninger på Skoletubes Vejledningssite.

Deling og remix

I VoiceThread er der mulighed for at lave dele med både en oprettet gruppe eller via et link på den måde kan man være flere om at arbejde i det samme materiale.

På den måde kan læreren også lave skabelon til eleverne. Eleverne har samtidig mulighed for at invitere andre elever til at bidrage til deres præsentation.

Eksempler på undervisningsforløb med VoiceThread

Rådgivning med VoiceThread

Lær eleverne at hjælpe andre med problemer, der nemt kunne være deres egne.

Read More

Vand i Egypten fremlagt med VoiceThread

Styrk elevernes evne til at beskrive og vurdere præcist og tydeligt i geografi

Read More

VoiceThread - Elevdel

Med fokus på hjælpemidler

Værktøjet

Sådan arbejder man i VoiceThread

Gå til Skoletube

Log ind med UNI-login

Opret en VoiceThread

Indsæt et medie fra din computer, fra Skoletube eller Flickr.

Tilføj lydoptagelser eller video til din VoiceThread fra computeren eller optag lyd eller video direkte ind i præsentationen

Indsæt et medie fra nettet, eksempelvis en video fra YouTube.

Lav en kommentar ved hjælp af indtaling, video, lyd eller tekst

Når man skal skrive tekst kan man skrivestøtte med AppWriter eller IntoWords, vælg det program som skolen har abonnement på.

Udgiv din VoiceThread til Skoletube.

Se flere vejledninger på Skoletubeguide.

I VoiceThread er der mulighed for at lave dele med både en oprettet gruppe eller via et link på den måde kan man være flere om at arbejde i det samme materiale.