VoiceThread

Med skrive- og læsestøtte
Gå til elevdelen
Voicetread

VoiceThread appen er et rigtig godt værktøj til fremvisning, samarbejde, kommentering, diskussion, debat og meget andet.

Programmet rummer rigtig mange muligheder som notatværktøj. med støtte af billeder kan eleverne indtale deres noter, samt anvende forklarende video.

Med VoiceThread får eleverne et et unikt værktøj til at formidle deres viden i lyd, billede, video og tekst. Eleven har derfor mulighed for at anvende andre formidlingsformer og derved have mindre fokus på skriftsproget. Hovedvægten i anvendelsen af VoiceThread-appen ligger på de alternative formidlingsformer.

VoiceThread kan anvendes i hele skoleforløbet og er meget let at lære at kende. Gennemse videovejledningerne og I vil hurtigt være i gang. Værktøjet kan anvendes i alle fag.

Anbefalet
Målgruppe

VoiceThread kan anvendes i hele skoleforløbet og er meget let at lære at kende.
Gennemse videovejledningerne og I vil hurtigt være i gang.  På denne side finder du særlige vejledninger til hvordan eleverne får skrive- og læsestøtte samt mulighed for at indtale deres tekst direkte ind i tegneserien.
Værktøjet kan anvendes i alle fag.

Styrker
Gode muligheder for samarbejde omkring et projekt.
Let og tilgængeligt, der findes videovejledninger omkring alle funktioner.
Programmet rummer gode muligheder for at anvende andre formidlingsformer.

Opmærksomhedspunkter
Når man arbejder i VoiceThread på en tablet eller telefon kan man opleve udfordringer med at få andres tekst-kommentarer læst på.
Når man vil have sin egen tekst læst op skal man være rediger. Nu kan teksten markeres og oplæsningsfunktionen anvendes.

VoiceThread
Skrivestøtte og indtaling af tekst

I arbejdet med VoiceThread på telefon eller tablet får eleverne mulighed for at gøre brug af skrivestøtte fra enten AppWriter eller Intowords samt udnyttelse af enhedens muligheder for oplæsning af tekst.

Programmerne støtter eleverne der oplever udfordringer med skriftsproget og giver dem mulighed for at formidle deres viden uden at skulle føle sig begrænset i kun at anvende tekst. Thinglink giver eleverne en ramme om deres formidling og hjælper dem på den måde til at nedbryde skriveprocessen i mindre dele.

Forberedelse: Se siden Sådan kommer du i gang IPhone/Ipad

Forberedelse: Se siden Sådan kommer du i gang på Android

skrivestøtte i VoiceThread på IOS

Indtaling af tekst i VoiceThread på IOS

VoiceThread
Oplæsningsstøtte

I arbejdet med VoiceThread på telefon eller tablet får eleverne mulighed for at gøre brug af oplæsningsstøtte.

Forberedelse: Se siden Sådan kommer du i gang IPhone/Ipad

Forberedelse: Se siden Sådan kommer du i gang på Android

oplæsningsstøtte i VoiceThread på IOS.

Fokus
Forberedelse af arbejdet

Det er vigtigt at have en plan, inden man går i gang med at lave sit produkt i VoiceThread. Man skal have gjort sig nogle overvejelser omkring opbygning. Skal der anvendes video eller billeder. Hvordan vil man gerne have kommentarerne, lyd, video eller tekst.

Forberedelsen kan eksempelvis være:

  • Inden læsningen gennemgår læreren faglige begreber.
  • Læreren opsætter et tydeligt læseformål.
  • Eleven tager løbende notater visuelle/auditive, Noterne skal hjælpe eleven med at huske de idéer der opstår mens de læser. VoiceThread er et rigtig godt notatværktøj.
Værktøjet
Sådan arbejder man i VoiceThread

Hent appen VoiceThread i Appstore eller Google Play butikken

Log ind med UNI-login.

Opret en VoiceThread.

Tilføj lydoptagelser til din VoiceThread.

Tilføj billede eller video fra kamerarullen.

Tilføj materiale fra Skoletube.

Når man skal skrive tekst kan man få skrivestøtte med AppWriter eller IntoWords, vælg det program som skolen har abonnement på.

Man kan også vælge at indtale sin tekst.

Tilføj en kommentar med tekst, lyd eller video.

Udgiv din VoiceThread til Skoletube. Bemærk dette kan kun lade sig gøre fra en computer.

Se flere vejledninger på Skoletubeguide

Deling og remix

I VoiceThread er der mulighed for at lave dele med både en oprettet gruppe eller via et link.

På den måde kan læreren lave skabelon til eleverne. Eleverne har samtidig mulighed for at invitere andre elever til at bidrage til deres præsentation.

Eksempler på undervisningsforløb med VoiceThread

Rådgivning med VoiceThread

Lær eleverne at hjælpe andre med problemer, der nemt kunne være deres egne.

Read More

Vand i Egypten fremlagt med VoiceThread

Styrk elevernes evne til at beskrive og vurdere præcist og tydeligt i geografi

Read More

VoiceThread - Elevdel

Med skrive- og læsestøtte
Værktøjet
Sådan arbejder man i VoiceThread

Hent appen VoiceThread i Appstore eller Google Play butikken

Log ind med UNI-login.

Opret en VoiceThread.

Tilføj lydoptagelser til din VoiceThread.

Tilføj billede eller video fra kamerarullen.

Tilføj materiale fra Skoletube.

Når man skal skrive tekst kan man få skrivestøtte med AppWriter eller IntoWords, vælg det program som skolen har abonnement på.

Man kan også vælge at indtale sin tekst.

Tilføj en kommentar med tekst, lyd eller video.

Udgiv din VoiceThread til Skoletube. Bemærk dette kan kun lade sig gøre fra en computer.

Se flere vejledninger på Skoletubeguide