Wrapster i Skoletube-appen

Med skrive- og læsestøtte
Gå til elevdelen
Wrapster på IOS
https://vimeo.com/album/4434288/video/207080476

I Skoletube-appen finder man programmet Wrapster.
Wrapster er et præsentationsværktøj hvor eleverne kan formidle deres fortælling med billeder, video og tekst. Det hele pakkes ind i et lækkert design der får elevens arbejde til at fremstå rigtig fint og gennemarbejdet.

Når eleverne arbejder i Wrapster på iPad eller telefon er det nemt at anvende kameraet til formidlingen og når de anvender tekst får de støtte af deres skrive- og læsestøtteværktøjer, der hjælper dem med ordforslag ved anvendelse af det eksterne tastatur. Elevernes skriveproces deles op i mindre bider svarende til sms’er og støtter derved eleven i skrivedelen i arbejdet med det kreative produktion.

Wrapster kan anvendes i hele skoleforløbet og er meget let at lære at kende. Gennemse videovejledningerne og I vil hurtigt være i gang. Værktøjet kan anvendes i alle fag og tilpasses let den enkelte elevs niveau. Programmet indeholder en lang række musiknumre og skabeloner.

Anbefalet
Målgruppe

Programmet Wrapster kan anvendes i hele skoleforløbet og er meget let at lære at kende.
Gennemse videovejledningerne og I vil hurtigt være i gang.  På denne side finder du særlige vejledninger til hvordan eleverne får skrive- og læsestøtte til arbejdet i Wrapster.
Værktøjet kan anvendes i alle fag. Der er rig mulighed for at bygge præsentationerne og tilføje flere lag. Man kan inddrage animationer fra f.eks. GoAnimate eller Powtoon.

Styrker:
Gode muligheder for at kombinere tekst med billeder og video.
Let og tilgængeligt, der findes videovejledninger omkring alle funktioner.
Eleverne kan få skrive- og læsestøtte når de arbejder med deres produkt.
Programmet rummer rigtig mange temaer og et bredt udvalg af musik, så elevens kreativitet får frit spil i forhold til at skabe sammenhæng i alle fortællingens dele.
Eleven vil hurtigt få en følelse af at være i gang med projektet, noget der har stor betydning for motivationen.

Opmærksomhedspunkter
Videoklip der skal anvendes i Wrapster kan max. være 10 sekunder lange. Længden kan tilpasses i programmet.
Når der arbejdes med tekst kan hver slide max. indeholde 80 tegn. Det kan for nogle være en styrke, for andre kræve svær begrænsning.
Man har mulighed for at lave flere tekstslides og derved få plads til længere tekststykker.

Vær særlig opmærksom at de færdige produkter bliver lavet til en film og derfor ikke længere rummer mulighed for at oplæse tekst.

Wrapster
Skrivestøtte og indtaling af tekst

I arbejdet med Wrapster på Ipad får eleverne mulighed for at gøre brug af skrivestøtte fra enten AppWriter eller Intowords samt udnyttelse af Ipadens mulighed for oplæsningsstøtte i skriveprocessen hjælp brug at det eksterne tastatur.

Programmerne støtter eleverne der oplever udfordringer med skriftsproget og giver dem mulighed for at formidle deres viden uden at skulle føle sig begrænset i kun at anvende tekst. Wrapster giver eleverne en ramme om deres formidling og hjælper dem på den måde til at nedbryde skriveprocessen i mindre dele. Begrænsningen på 80 tegn pr. tekstdel kan for nogle virke motiverende.

Sørg for at der er givet adgang til det eksterne tastatur i indstillinger.

Nu kan man få Skrivestøtte i Wrapster.

Det er nu også muligt at indtale sin tekst i Wrapster.

Wrapster
Oplæsningsstøtte

Når eleverne anvender tekst i Wrapster kan de benytte iPadens eller telefonens indbyggede oplæsningsfunktion til at få teksten læst op.

Det kræver at der tale er aktiveret under indstillinger.

Nu vil eleverne kunne anvende oplæsning i Wrapster.

Fokus
Forberedelse af arbejdet

Det er vigtigt at have en plan inden man går i krig med at lave sit produkt. Overblikket skal hjælpe med til at man ikke fortaber sig i det tekniske arbejde med det digitale værktøj.

Ordblinde elever har et endnu større behov for at have struktur på deres opgave, for af kunne holde styr på tankerne og samtidig fokusere på den skriftlige del af arbejdet, der kræver meget energi for dem. Derfor er det en god idé at opfordre eleverne til at udarbejde en grafisk model undervejs mens de læser og tilegner dig viden. Dette gøres med fordel i mindre grupper eller fælles på klassen.

Forberedelsen kan eksempelvis være:

  • Inden læsningen gennemgår læreren faglige begreber.
  • Læreren opsætter et tydeligt læseformål.
  • Eleven tager løbende notater med tekst eller små videooptagelser, f.eks direkte i Wrapster. Noterne skal hjælpe eleven med at huske de idéer der opstår mens de læser.
  • Håndtegnede skitser eller anden grafisk model kan hjælpe eleven til at skabe fortællingen i Thinglink.
Værktøjet
Sådan arbejder man i Wrapster

Hent Skoletube-appen i App Store

Se en kort præsentation af Wrapster

Log ind med UNI-login

Opret en ny præsentation.

Indsæt billeder i præsentationen. Hent billederne fra kamerarullen, tag et billede eller indsæt et billede fra Skoletube.

Når man skal skrive tekst kan man skrivestøtte med AppWriter eller IntoWords, vælg det program som skolen har abonnement på.

Sådan indtaler man tekst i Wrapster.

Sådan får man hjælp til oplæsning.

Indsæt film fra kamerarullen eller fra Skoletube , tilpas filmens længde.

Indsæt tekst i præsentationen.

Tilpas rækkefølgen.

Vælg musik og style.

Udgiv din Wrapster til Skoletube

Se flere vejledninger til Wrapster på Skoletubeguide.

Eksempler på opgaver med programmet Wrapster

Tabeller med Wrapster

Styrk kendskabet til tabellerne med små regnestykker, flot præsenteret som tabel-film

Read More

Min ferie med Animoto og Wrapster

Giv eleverne gode muligheder for at fortælle om deres sommerferieoplevelser i en kombination af lyd, tekst og billeder

Read More

My holiday with Animoto or Wrapster

Arbejd med sommerferieberetninger mens I styrker mundtlig og skriftlig engelsk.

Read More

Nye ord med Wrapster

I dette forløb skal eleverne arbejde med tilegnelse af ord fra hverdagen og i det nære miljø.

Read More

Wrapster i Skoletube App -Elevdel

Med skrive- og læsestøtte
Værktøjet
Sådan arbejder man i Wrapster

Hent Skoletube-appen i App Store

Se en kort præsentation af Wrapster

Log ind med UNI-login

Opret en ny præsentation.

Indsæt billeder i præsentationen. Hent billederne fra kamerarullen, tag et billede eller indsæt et billede fra Skoletube.

Når man skal skrive tekst kan man skrivestøtte med AppWriter eller IntoWords, vælg det program som skolen har abonnement på.

Indsæt tekst i præsentationen.

Sådan indtaler man tekst i Wrapster.

Sådan får man hjælp til oplæsning.

Indsæt film fra kamerarullen eller fra Skoletube, tilpas filmens længde.

Tilpas rækkefølgen.

Vælg musik og style.

Udgiv din Wrapster til Skoletube

Se flere vejledninger til Wrapster på Skoletubeguide.