Quiz med GoAnimate

sproglig leg med omformuleringer og gætterier

Introduktion

I dette forløb vil vi styrke elevernes mundtlige og skriftlige evner i engelsk ved at udfordre dem i at lave quiz-film til hinanden på klassen.

En quiz-film indeholder en sammenhængende dialog mellem to figurer, hvor den ene stiller spørgsmål og den anden giver svar eller supplerer med hints til hvad det kan være. Eleven omsætter sine gættestrategier til at skabe en udfordring for seeren, for filmen skal ikke selv indeholde det rigtige svar. Dermed bliver filmene både sjove og udfordrende at lave, og ens evner til at tale (uden) om et emne, eller beskrive nuancer og detaljer kan blive til gådefulde overraskelser i de færdige resultat for resten af klassen.

Til denne opgave er programmet GoAnimate perfekt. Det er enkelt at bruge og det giver både mulighed for, at eleven kan skrive eller indtale sin tekst. Det betyder, at opgaven både kan løses mundtligt ved at speake til en mikrofon, eller skriftligt ved at skrive en tekst på engelsk, som omsættes til syntetisk tale af en af programmets mange engelsktalende stemmer, eller man kan gøre begge dele ved at indtale den ene figur og skrive den anden figurs replikker ind med tekst.

Filmen kan eleven lave selv eller man kan sidde sammen to og to, hvilket kan være en fordel når eleverne skal få ideer til gode spørgsmål og svar.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Engelsk 5.-7. kl.
Kommunikation

Eleven har viden om forskellige sproglige redskaber til løsning af kommunikationsproblemer

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

  • Eleven opbygger et ordforråd omkring et emne
  • Eleven lærer at stille spørgsmål
  • Eleven lærer at konstruere en dialog
  • Eleven lærer at beskrive konkrete genstande
  • Eleven lærer at kommunikere, så der etableres et spændingsrum i filmen

Forberedelse

Teknisk

Inden forløbet går i gang skal du sikre dig, at I har en afleveringskanal eller en præsentationskanal på klassen til elevernes besvarelser.

Du og eleverne skal kende programmet GoAnimate, særligt de værksteder, der er markeret med “Make a short video”. Kender eleverne ikke programmet bør man lade dem lave en lille test-film eller se denne quickguide sammen på klassen.

Hvis eleverne skal indtale nogle af filmens replikker, skal I sammen på klassen sikre jer, at jeres udstyr fungerer. Vores erfaring er at Internet Explorer og Chrome virker bedst i denne situation.

Fagligt

Eleverne skal have et ordforråd til at kunne beskrive det emne, I arbejder med. Er det fx grøntsager og frugt kan det være ord, der beskriver farver, størrelser, smag og begyndelsesbogstav. Prøv også sammen på klassen at læse tekster, hvor to personer er i samme form for dialog som man vil etablere i filmen, sådan at eleven på tekst kan se hvordan der spørges og svares på engelsk. Denne tekst kan eleven støtte sig til, når man selv skal formulere spørgsmål til sin film. Endelig så kan eleverne prøve at lave gættelegen mundtligt sammen to-og-to.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Læreren vælger emne eller område for quiz-filmene , fx det emne I arbejder med på klassen, eller et mere generelt; tal, navne, biler, lande, grønsager, ting i klassen, farver etc.

I har måske arbejdet med talord. Eleverne kan tallene og I gennemgår nogle sætninger med dem, hvor man laver regnestykker på engelsk, fx 3 times 4 is 12 eller 5 plus 5 is 10, eller the number is equal eller divides in. Disse små ord der sprogligt binder et regnestykke sammen, skal være på plads og eleverne skal både vide hvordan de skrives og siges.

Giv hver elev eller gruppe en opgave, fx et tal mellem 1 og 20. Eleven skal herefter med udgangspunkt i sit tal lave en dialog mellem to personer eller dyr, der skal føre hen til, at vi som seere kan gætte det tal, eleven sidder med.

Eleven går herefter på Skoletube og opretter et nyt projekt af typen Make a short video i GoAnimate. Herefter vælges baggrund og figurer så rammen er klar til fortællingen. Eleven vælger også om replikkerne skal skrives eller indtales.

Eleven starter filmen med at lade de to figurer hilse på hinanden og måske sige et par hverdagskommentarer til hinanden. De skal herefter føre samtalen over til at de vil lege gætteleg sammen; “should we play a game together? You shall guess which number I am thinking of” “Yes, what a good idea”. Denne small talk er en grundlæggende måde at etablere en samtale på med andre, og kan ikke trænes for meget. Derefter kan de lege med sproget som deres figur må have, fx kan en elefant måske finde på at sige: “jeg tænker på et tal der er lige så stort som det antal meloner jeg åd i går.” “Kan du æde mere end 10 meloner?” og så videre?

Eleven sørger for at gemme sit projekt, sådan at det er muligt at genåbne og arbejde videre i projektet senere.

Den færdige film udgives til den kanal læreren har oprettet på klassen. Det kan være en fordel at klassens kanal er en afleveringskanal, da eleverne dermed ikke kan se hinandens film, før de præsenteres af læreren på klassen.

Når der er filmfremvisning (der er mange film, som fint kan vises løbende over flere lektioner) så afspilles en film ad gangen, og eleverne lytter fokuseret til fortællingen. Hver elev eller hvert makkerpar noterer deres gæt og man snakker om filmen og ser den måske igen. Læreren kan nu på engelsk spørge eleverne og de kan nu sige deres bud på engelsk.

Læreren kan gå tættere på filmen og spørge eleven hvad det er i filmen, der afgjorde, hvad man gætter på, eller spørge om det også kunne være andre svarmuligheder. Dermed har vi med udgangspunkt i konkrete farver, tal, madvarer, ting i klassen, biler, lande eller det emne vi har om på klassen, fået lavet en fremlægning der skaber rum for en fælles gætteleg på klassen samtidig med, at vi kan bruge filmen som afsæt for samtaler på klassen.

Rigtig god fornøjelse.

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

  • Eleven har lavet en færdig film i GoAnimate
  • Eleven har lavet forståelige og meningsfulde replikker
  • Eleven har skabt en realistisk dialog
  • Eleven har både støttet og udfordret seeren til at indkredse et ord eller emne
  • Eleven kan med sin film gøre sig forståelig for andre elever i klassen

Kolofon

læringsmål3

Dette blogindlæg er lavet af Peter Leth, udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Quiz med GoAnimate cc:by LærIT”

Spørgsmål

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *