Regnehistorier

med GoAnimate

Introduktion

I dette forløb skal eleverne lave deres egne regnehistorier ved hjælp af programmet GoAnimate.  Eleverne skal bruge deres fantasi, til selv at producere regnehistorier, indenfor en given regningsart.

Aktiviteten kan bruges både i indskoling og på mellemtrinnet, da programmet giver mulighed for enten at arbejde med regnehistorier skriftligt eller mundtligt.

Inden denne aktivitet, er det nødvendigt, at have arbejdet med regnehistorier i klassen. Både opgaver hvor eleverne skal løse regnehistorier, men de skal også selv have digtet deres egne regnehistorier.

Er det første gang eleverne skal arbejde i GoAnimate, kan det være en god ide at lade eleverne arbejde med “make a short video”, som er den mest simple måde at bruge programmet på. Her skal eleverne kun vælge én scene og to figurer. Herefter skal dialogen skrives, og så laver programmet selv den færdige animationsvideo, ud fra elevens valg. Lad gerne eleverne få 10-15 minutter til at lave en test video, så de lærer programmet at kende. Vælger du “Make a movie”, får eleverne mange flere muligheder, men det giver mest mening, hvis eleverne har styr på selve programmet.

Eleverne vil elske at få lov at lave regnehistorier på denne måde, så god fornøjelse.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Matematik 1.-3. kl.
Kommunikation

Eleven kan deltage i mundtligt og visuel kommunikation med og om matematik

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

1.    Eleven skal lære at lave en regnehistorie

2.    Eleven skal lære at konstruere en matematisk dialog imellem to karakterer.

3.    Eleven skal kunne formulere sig mundtligt eller skriftligt, omkring matematik.

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have arbejdet med at løse regnehistorier, så de ved hvordan regnehistorier skal bygges op.

Eleverne skal have arbejdet med, at lave deres egne regnehistorier, enten mundtligt eller skriftligt.

Det kan være en god ide at lade eleverne arbejde parvis, så de kan hjælpe og inspirere hinanden. Samt hvis de skal indtale stemmer, er det bedst en stemme til hver deres karakter.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Log på Skoletube og opret et nyt projekt i GoAnimate af typen “Make a short video”.

Vælg en baggrund

Vælg to figurer

Skriv eller indtal nu dialogen. Husk at ændre sprog til dansk, hvis eleverne skal skrive teksten

Gem projektet så det kan redigeres senere

Udgiv den færdige film til klassens kanal.

 

 

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

  • Eleverne kan digte en dialog mellem to karakterer, hvor regnehistorien fremgår
  • Eleverne har lavet forståelige sætninger
  • Eleven fortæller en historie der indeholder et matematisk udtryk, eks. 12+23, fortalt i hverdagssprog
  • Eleverne har digtet en regnehistorie

Kolofon

læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Malene Olsen, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Regnehistorier med GoAnimate” cc:by LærIT”