Samtaler med Nelson Mandela

igennem GoAnimate

Introduktion

I dette forløb arbejder klassen med mundtlighed, samt med temaerne Apartheid og Nelson Mandela. I udarbejdelsen af deres animerede sekvenser arbejder vi med at styrke elevernes mundtlighed og deres forståelse af interviewet som genre, samt med fordybelse i den historiske og kulturelle baggrund i Sydafrika.

I arbejdet med GoAnimate som samtaleværktøj, kommer eleverne ind under huden på personen der interviewes og de får et unikt indblik i, samt forståelse for både personen, hans holdninger, samt den kulturelle baggrund.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Engelsk 9. kl.
Mundtlig kommunikation

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk

 

Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

  1. Eleven kan anvende mundtlig kommunikation til at argumentere og agere i kulturmøder
  2. Eleven kan arbejde dybdegående med både personer og emner
  3. Eleven kan konstruere en meningsfuld dialog
  4. Eleven kan arbejde multimodalt med både tekster, videoer og animationer

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have en grundlæggende forståelse af interviewet som genre. Eleverne skal have en god engelsk basis, og kunne formulere sig på engelsk så det er forståeligt. Eleverne skal have indsigt i Nelson Mandela som person, samt om Sydafrikas historie.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Aktiviteten trin for trin

Eleverne skal sætte sig ind i Sydafrikas historie. Som del heraf, skal de læse tekster om Nelson Mandela og se en/flere af filmene: Mandela – Long walk to freedom, Farvel bafana og/eller Invictus.

Når eleverne er sat godt ind i både Sydafrikas historie og Nelson Mandela som person, skal de arbejde i par, hvor den ene af dem skal påtage sig rollen som Nelson Mandela, og den anden rollen som interviewer for et internationalt magasin.

Start derefter ud med at introducere GoAnimate som værktøj for eleverne. Start ud med at se tutorialen sammen med eleverne og introducer derefter de forskellige muligheder for henholdsvist at vælge en færdig udarbejdet skabelon, hvor man selv kan kreere en karakter eller at starte helt fra scratch og selv udarbejde både karakterer og selve filmen. Dette giver rige muligheder for at differentiere undervisning og skabe udfordringer for alle elever i klassen.

Sæt eleverne sammen i grupper af to, så de kan hjælpe hinanden i processen. Man kan eventuelt som lærer allerede have udarbejdet en lille film, som forklarer hvad eleverne skal gøre og hvordan, som kan afspilles i klassen, i mens eleverne arbejder sammen i deres grupper.

Fælles på klassen diskuterer man derefter, hvad der kendetegner interviewet som genre, og hvordan man kan opstille en interview-situation i en animeret sekvens.

Nu kan eleverne arbejde med GoAnimate som samtaleværktøj

Eleverne skal starte med at vælge om de foretrækker at benytte en allerede udarbejdet skabelon, hvor de blot tilpasser karaktererne, eller om de vil starte fra scratch og have et helt blankt lærred som udgangspunkt.

Derefter skal de have formet karaktererne ud fra de mange muligheder i programmet, så det fremgår tydeligt at det er hhv. Nelson Mandela og en journalist i en interviewsituation.

Eleverne skal nu have valgt, hvilke stemmer de vil lægge på deres karakterer, og enten indskrive eller selv indtale dialogen. Efter at have indskrevet eller indtalt dialogen, har eleverne mulighed for at afspille og tilpasse dialogen indtil de er tilfredse med resultatet.

Til sidst skal elevernes animerede interviews udgives på Skoletube og deles i klassens kanal.

 

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleven kan anvende GoAnimate til at opstille en realistisk interview og samtale situation

Eleven viser forståelse for interviewet som genre

Eleven viser indsigt i det overordnede emne og i Nelson Mandela som person

Eleven har skabt et realistisk og troværdigt interview

Kolofon

læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Lis Skousen, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Samtaler med Mandela i Goanimate” cc:by LærIT”