Antalsbestemmelse

- med Explain Everything
Introduktion
I dette forløb danner programmet Explain everything rammen for arbejdet med antalsbestemmelse i form af en screencast.
Med udgangspunkt i den overordnet læseplan med fokus på inddragelse af digitale medier i undervisningen, arbejder vi med matematik. Via kombination af terninger og en tablet vil eleverne kunne lave deres første screencast.. Når eleverne har oprettet deres screencast, skal den udgives i en fælles præsentationskanal på skoletube.
På den måde arbejdes der med elevernes evne til at håndtere et digitalt værktøj, og der skabes en undervisning, med fokus på inddragelse af digitale medier. Gennem det digitale værktøj kan eleverne efterfølgende vise klassekammerater, forældre og bedsteforældre deres arbejde i matematik via præsentationskanalen på skoletube.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Matematisk opmærksomhed 0. kl.
Antal

Eleven kan bestemme antal i hverdags situationer

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
1. Eleverne kan eksperimentere med antal og mængde
2. Eleverne kan genkende og forstå de digitale ikoner
3. Eleverne kan arbejde med digitale optage funktioner
4. Eleverne kan fremstille en digital screencast
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet en afleveringskanal. Herudover skal du kende til Explain Everything. Du kan få en introduktion her.

Fagligt

Eleverne skal have viden om håndtering af grundlæggende funktioner på en tablet. Eleverne skal tidligere have arbejdet med tallene fra 1-12 og have forståelse herfor.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

http://www.skoletube.dk/video/1715943/8b3448a48e061723a61b

Aktiviteten trin for trin

Idéen er at eleverne skal kaste med terninger, ligge de to tal sammen og herefter bruge resultatet til at bygge en forudbestemt figur i appen. Eleverne sidder sammen to eller tre og samarbejder om processen og i sidste ende den screencast de får lavet.
Eleverne går nu sammen to eller tre i en gruppe omkring en tablet.
Eleverne skal download og åbne den færdig skabelon EEGO i Explain everthing. Hver gruppe får udlevet to terninger, og så er vi klar til at gå i gang.
Eleverne starter på optagefunktionen På en projekter eller tavle skrives nu det dyr, eleverne skal lave.
Eleverne slår med terningerne og lægger de to tal sammen for at se, hvor mange digitale klodser de må bruge til at lave dyret. Eleverne må slå højest 3 gange med terningerne for at skaffe nok klodser til hver opgave. De kan enten skiftes til at bygge på skærmen eller gøre det sammen.
I dette forløb har vi valgt et tema omkring dyr, men andre temaer kan også bruges så undervisningsforløbet tilpasses det I arbejder med i klassen. Man kan vælge, at hver gruppe skal bygge det samme dyr eller give hver gruppe forskellige dyr, de skal bygge.
Når eleverne er færdige med deres arbejde, så udgives den færdige screencast til præsentationskanalen

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven deltager i kommunikationen i gruppen og hjælper med at regne
Eleven kan bruge og forstå digitale ikoner i programmet
Eleven producerer en digital screencast
Eleven kan gemme og uploade det færdige produkt til præsentationskanalen
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Martin Lindved, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Antalsbestemmelse med Explain Everything” cc:by LærIT”