De 120 ord med Explain Everything

Legende træning
Introduktion
I forløbet her bliver der arbejdet kreativt og legende med de 120 mest almindelige ord i det danske sprog, Til arbejdet benyttes værktøjet Explain Everything på Skoletube.
Med kreativ leg og fokus på elevernes fortællinger, anvendes værktøjet til at lave små præsentationer, hvor eleverne arbejder med de enkelte ord og deres betydning.
Eleverne får udleveret et ord, eller trækker et ord fra en bunke med de 120 ord. Ordet danner udgangspunkt for deres præsentationer, hvor de formidler forskellige anvendelse af ordet samt arbejder med ordets lyddele.
Når eleverne i makkerpar har lavet klar til fortællingen, optages der et lydspor hvor de understøtter den visuelle formidling.
I eksemplet er der anvendt den enkle brugerflade. Det giver eleverne en mere overskuelig menu. 
Rigtig god fornøjelse med de 120 ord i Explain Everything.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 1.-2. kl.
Kommunikation

Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne skal anvende enkelte ord i sætninger de kender fra deres hverdag.
Eleverne skal stave til deres udvalgte ord.
Eleverne skal anvende billeder og lyd der understøtter hinanden.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Elevernes præsentationer uploades til Skoletube og samles i kanalen.
Herfra kan de let deles med forældrene.

Fagligt

Eleverne skal have kendskab til de 120 ord der anvendes hyppigst i det danske sprog.
En oversigt kan eksempelvis findes på gratisskole.dk

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Tænd for simpel brugerflade for at gøre det lettere for eleverne at overskue værktøjets menuer.
Skriv det valgte ord som tekst i præsentationen.
Indsæt clipart i præsentationen.
Indsæt billeder af fysiske genstande i præsentationen.
Lav tegninger direkte ind i arbejdet.
Når præsentationen visuelle side er klar laves der en lydoptagelse.
Når lydoptagelsen er lavet udgives præsentationen som en film på Skoletube

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne kan anvende deres ord i sætninger de kender fra deres hverdag.
Eleverne skal stave til deres udvalgte ord.
Eleverne skal anvende billeder og lyd der understøtter hinanden.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “120 ord med Explain Everything” cc:by LærIT”