Del og hent designs med Bird Cloud – ny feature på Skoleblogs

af

Bird Cloud er en funktionalitet på Skoleblogs, som lader dig gemme og dele komplette layouts med andre. Du kan også hente layouts, som er delt af forlag, NGO`er eller kollegaer og elever. 
I videotitlen her, kan du se en gennemgang af Bird Clouds funktionaliteter. Alle designs kan nu gemmes på Skoletube og via Skoletubes kanaler deles med andre. Du har også selv mulighed for at hente designs direkte ind på dine egne Skoleblogs sider via Skoletubes kanaler.
Det eneste Bird Cloud kræver er, at du arbejder i et tema, som anvender Divi byggeren. Lige nu har vi 2 skabeloner på Skoleblogs, som anvender Divi byggeren. Det er henholdsvis Webavisen Omnibus og Portalen til de pædagogiske læringscentre PLC 4. Der vil dog inden længe komme mange flere skabeloner, som arbejder med Divi byggeren og mulighederne med Bird Cloud vil naturligvis være tilstede.

Didaktiske muligheder med Bird Cloud

Bird Cloud ligger op til at man arbejder med Re-mix og stilladsering på Skoleblogs. Du kan f.eks. lave dine helt egne artikellayouts til eleverne, og så bede dem importere det ind på den Webavis, som de arbejder med. Det kunne f.eks. være layouts til: anmeldelser, baggrundsartikler, interviews, kronik eller andet. På den måde kan du stilladsere eleverne i deres arbejde med genrekendskabet på en avis.
De layouts du laver, kan du dele med eleverne i en klassekanal, eller du kan lave en ressourcekanal, så I på skolen eller i kommunen har et sæt af layouts, som elever og lærer kan trække på i forbindelse med f.eks. Nyhedsugen.
Til PLC 4 findes der allerede en ressourcekanal, hvor du kan hente layouts, sider, nyhedsspots og andet, som er lige til at importere direkte ind på din PLC 4 portal. Kanalen hedder PLC 4 snippets.
Rigtig god fornøjelse!