Den kolde krig med Tiki-Toki

Historisk tidslinje
Introduktion
I forløbet her handler det om at skabe overblik over et historisk hændelse. Vi tager udgangspunkt i Den Kolde Krig og skaber en historisk tidslinje i Tiki-Toki.
Begrebet Den Kolde Krig referer til det anspændte forhold mellem Øst og Vest i perioden fra 1945-1989.
Ved hjælp af tidlinjeværktøjet Tiki-Toki, ser vi nærmere på de begivenheder der udspillede sig i perioden fra slutningen af 2. verdenskrig i 1945 til Berlinmurens fald i 1989.
Tiki Toki er et særdeles velegnet værktøj til at skabe kronologisk overblik. Tidslinjen giver eleverne overblik og kan senere bruges som noteværktøj frem mod afgangsprøverne.
Tidslinjen fungerer som udstillings- og videndeling-platform. Eleverne formidler deres tilegnede viden i lyd, billede, video og tekst i en kreativ formidling.
Det er disse begivenheder der skal arbejdes med i forløbet her.
Rigtig god arbejdslyst med Den Kolde Krig i værktøjet Tiki-Tiki.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Historie 7.-9. klasse.
Kronologi og sammenhænge

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne har viden om en historisk begivenhed
Eleverne har lært faglige begreber, der knytter sig til temaet Den Kolde Krig, og kan anvende disse i konkrete eksempler.
Eleverne kan forstå, hvilke roller USA og Sovjetunionen havde i forhold til hinanden gennem perioden.
Eleverne får viden og forståelse for både nationale og internationale konsekvenser af det anspændte forhold mellem øst og vest.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Der oprettes en ny tidslinje. Tidslinjen åbnes herefter for samarbejde.
Klassen udvælger i fællesskab hvilke kategorier der skal indgå på den fælles tidslinjen.
Tidslinjen udgives herefter til klassens kanal.
Nu er tidslinjen klar til brug, og resten af forløbet vil derfor blive beskrevet i afsnittet Aktiviteten trin for trin.
I arbejdet med begivenhederne til den fælles tidslinje kan eleverne inddrage andre af Skoletubes værktøjer.

Fagligt

Eleverne skal have overblik over forløbet, som fulgte afslutningen af 2. verdenskrig, hvor Hitler og Tyskland blev besejret i 1945.
Der arbejdes med opdelingen af Berlin, forholdet mellem øst og vest, Marshallplanen og Trumandoktrinen.
Eleverne har kende til ideologierne kommunisme og kapitalisme/liberalisme.
I arbejdet inddrages vigtige begivenheder som Koreakrigen, Berlinmurens opførelse/opdelingen af Berlin, Cubakrisen, Rumkapløbet, Foråret i Prag, Vietnamkrigen, Berlinmurens fald
Det er desuden spændende at se på forskellige præsidenter fra hhv. Sovjetunionen og USA, som i deres regeringsperioder på forskellig vis prægede Den Kolde Krig: Stalin, Khrusjtjov, Bresjnev, Gorbatjov (Sovjet) og Truman, Kennedy, Nixon, Reagan (USA).
På Emu findes Den Kolde Krig som tema med links til en række ressourcer til arbejdet.
Nationalmuseets samlinger rummer en stor mængde materialer der kan anvendes i arbejdet med Den Kolde Krig.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Aktiviteten trin for trin

Opret en ny tidslinje i Tiki-Toki
Gør tidslinjen klar til samarbejde.
Opret en ny begivenhed på tidslinjen.
Er der lange tekststykker, kan det indsættes som ekstra info.
Indsæt et billede fra Skoletube fra computeren eller fra nettet,  eller Flickr.
Hent medier direkte fra Skoletube. Som i eksemplet hvor der er lavet små film i WeVideo.
Indsæt film fra Youtube eller anden videotjeneste.
Ønsker man øget overblik kan der arbejdes med kategorier, således at begivenhederne kan tilknyttes kategorier og der kan skabes øget overblik.
Vælg den visning der passer bedst til tidslinjen.
Udgiv tidslinjen til Skoletube.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne kan i overskrifter gengive forløbet af Den Kolde Krig.
Eleverne har specifik viden om en begivenhed under Den Kolde Krig.
Eleverne kan med multimodale fortællinger formidle deres viden.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Den kolde krig med Tiki-Toki” cc:by LærIT”