Forklar algoritmer

med Explain Everything
Introduktion
Denne aktivitet er tænkt ind i et længere forløb om multiplikation, hvor fokus er at kunne løse gangeopgaver på skrift, altså ved hjælp af én eller flere metoder.
Eleverne skal skrive og fortælle, den eller de forskellige metoder, de nu kan løse en gangeopgave med.
Aktiviteten her er tiltænkt som en evaluering på arbejdet med gangemetoder, hvor eleverne har haft god tid i undervisningen, til at forstå og træne en eller flere metoder. Evt. har eleverne selv haft mulighed for, at udvikle deres egen gangemetode, som de nu skal tegne og forklare, så klassekammeraterne kan blive inspireret.
Når eleven har lavet en forklaring, oploades videoen til klassens fælles kanal. På denne måde får klassen en fælles samling af forskellige metoder til at løse gangeopgaver på skrift.
Fordelen er, at hvis eleven senere glemmer sin metode, kan den nemt findes og ses igen.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Matematik 1.-3. kl.
Strategier

Eleven kan udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
  1. Eleverne kan forklare sin metode til at løse gangeopgaver
  2. Eleverne kan formulere sig om matematik, så andre også forstår det
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have trænet en eller flere multiplikationsmetoder. Det kan være en god ide, at eleverne parvis, har forklaret deres metoder for hinanden, så de har øvet sig på den mundtlige del af opgaven.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Åben Explain Everything og log ind
Opret et nyt projekt
Lav en optagelse, og tegn og forklar
Videoen gennemses inden den udgives til klassens kanal.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
  • Eleven tegner og forklarer hvordan de ganger et flercifret tal med et flercifret tal
  • Eleven sætter ord på, hvordan opgaven løses undervejs
  • Eleven ved hvornår der skal plusses eller ganges
  • Eleven kender reglen for at gange med 0
  • Eleven bruger sine viden om tabellerne
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Malene Olsen, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Algoritmer med Explain Everything” cc:by LærIT”