Fortæl om et land med Explain Everything

Multimodale fortællinger
Introduktion
I forløbet her skal elevernes arbejde med fordybelsen omkring et land i verden, når de skaber kreative multimodale fortællinger i Explain Everything.
Eleverne skal blandt andet arbejde med landets geografiske placering, lære navne på de vigtigste byer og sammenligne landet med Danmark på udvalgte områder og derved anvende deres faglig viden i en global kontekst.
Eleverne arbejder i grupper, stiller spørgsmål og finder frem til interessante områder de ønsker at fordybe sig i. Det er elevernes nysgerrighed der er drivkraften og landets særlige kendetegn kommer til udtryk i deres arbejde.
Der kan arbejdes med blandt andet dyreliv, natur og planteliv, kunst, madlavning o.s.v.. Eleverne udvælger de områder der falder naturligt i forhold til deres valgte land.
I eksemplet har eleverne inddraget et historisk perspektiv og ligeledes set på klimaet i Mexico. De har i deres præsentationer anvendt billeder, lyd og video og skabt en multimodal fortælling om deres land i værktøjet Explain Everything på Skoletube.
Med forløbet i natur/teknologi udvikler eleverne naturfaglige kompetencer og opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. I Explain Everything kan eleverne lave en kreativ fortælling og med mix-optagelse sammen skabe deres fortælling lag for lag.
God fornøjelse med arbejdet
Læringsmålmodel-fullcirkel

Natur og teknologi 5.-6. kl.
Perspektivering

Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne skal udvælge områder de finder interessant for deres land.
Eleverne skal beskrive landets geografiske placering i verden.
Eleverne skal undersøge fakta om deres land.
Eleverne skal sammenligne deres land med Danmark på udvalgte områder.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Eleverne uploader deres færdige præsentationer til kanalen.

Fagligt

Eleverne henter deres faglige viden om deres land ved søgning på nettet.
Der anvendes blandt andet hjemmesiden Globalis. Globalis er udviklet af FN-forbundet i Norge og oversat til dansk af FN-forbundet i Danmark og kræver ikke login.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Opret et nyt projekt
Indsæt tekst hvor der fortælles om jeres land.
Indsæt clipart og billeder fra nettet der skaber en fortælling om landet og dets kultur.
Indsæt billeder af særlige kendetegn og seværdigheder fra det valgte land.
Når præsentationen visuelle side er klar laves der en lydoptagelse. Benyt funktionen Ninja Zoom og få mere plads til arbejdet.
Funktionen mix-optagelse benyttes så optagelsen kan laves lag på lag.
Når lydoptagelsen er lavet udgives præsentationen som en film på Skoletube.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har valgt at fordybe sig i områder der er relevante for deres valg af land.
Eleverne har beskrevet landets geografiske placering i verden.
Eleverne har undersøge fakta om deres land og formidlet deres viden i præsentation.
Eleverne har udvalgt områder og sammenlignet med Danmark.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Fortæl om et land med Explain Everything” cc:by LærIT”
Musik i introfilm: “Dead Combo” CC:BY Povo Que Caís Descalço
Topbillede: Rikke Falkenberg