Geometri med Explain Everything

Kreativ formidling
Introduktion
I forløbet her skal eleverne arbejde med det matematiske kompetenceområde geometri og måling, Med fokus på den matematiske kompetence kommunikation, formidler eleverne deres viden i værktøjet Explain Everything på Skoletube.
I eksemplet har eleverne i undervisning arbejdet med koordinatsystemet og erhvervet sig en viden det faglige indhold og begreber. I Explain Everything laver de en formidling med animation og lydoptagelser.
Når eleverne i fællesskab planlægger og skaber deres præsentation videreføres arbejdet fra undervisningen og elever får en øget repræsentation af det faglige stof. Præsentationerne kan tænkes ind til formidling for skolens øvrige klasser, så eleverne har en modtager for deres arbejde.
Værktøjet Explain Everything rummer et væld af kreative funktioner der gør det nemt at skabe en flot og lærerig præsentation. Der arbejdes kan blandt andet inddrages lyd, billede, grafik og tekst i arbejdet.
Eleverne bygger deres præsentation side for side og laver deres fortælling lag på lag, hvilket gør det muligt at lave alle de forskellige animationer og forklaringer man ønsker.
Rigtig god fornøjelse med arbejdet.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Matematik 4.-6. kl.
Geometri og måling

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik
Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan forklare beskrive koordinatsystemets opbygning.
Eleverne kan indsætte et punkt i et koordinatsystem og forklare sammenhængen.
Eleven kan vise hvordan man foretager en spejling i et koordinatsystem.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal. Eleverne uploader deres færdige præsentationer til kanalen.

Fagligt

Eleverne har arbejdet med koordinatsystemer i undervisningen.
Som inspiration til arbejdet kan eleverne søge efter videoer på YouTube.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Opret et nyt projekt
Indsæt tal og tekst og matematiske udtryk i præsentationen.
Indsæt clipart og billeder fra nettet i præsentationen.
Indsæt billeder af fysiske genstande i præsentationen.
Når præsentationen visuelle side er klar laves der en lydoptagelse. Benyt funktionen Ninja Zoom og få mere plads til arbejdet.
Funktionen mix-optagelse benyttes så optagelsen kan laves lag på lag.
Når lydoptagelsen er lavet udgives præsentationen som en film på Skoletube

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har i deres præsentation beskrivet koordinatsystemets opbygning.
Eleverne har vist hvordan man indsætte et punkt i et koordinatsystem.
Eleven har lavet en spejling i deres koordinatsystem.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Geometri med Explain Everything” cc:by LærIT”