Jeg har en plan

forklaret med Explain Everything
Introduktion

I dette forløb skal eleverne lave en plan, som de kan opfinde og forklare, som var de selv Egon Olsen fra Olsen-banden. Til opgaven skal der udover et pengeskab fra Franz Jäeger også bruges redskaber til at tegne, forklare, optage, vise og animere, hvilket et værktøj som Explain Everything er perfekt til.

Explain Everything kan hentes frit til Chromebooks, Windows 10-maskiner og tablets (både iOS og Android), så der er mange muligheder.

Til opgaven kan eleverne hente et materiale med illustrationer til deres geniale plan. Dermed er I hurtigt godt i gang, og kan bruge tiden på at opfinde udspekulerede planer, hvor selv klaptorske og hundehoveder kan være med.

Dermed har vi et kreativt forløb, hvor eleverne dels lærer et særligt område af vores kulturarv og filmhistorie, og de lærer også at opfinde og overtale andre om en plan hvis gennemtænkthed er så imponerende at vi frydes. Men måske vigtigst af alt, så styrker vi dem i at kunne udtrykke sig og forklare hvad de har i tankerne.

Så rigtig god fornøjelse med at udtænke de snedigste planer og ideer med Egon Olsen og Explain Everything.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Fremstilling

Eleven har viden om virkemidler i drama og dokumentar på film, i tv og på internettet

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

Eleven kan lave en plan

Eleven kan vise og fortælle samtidigt

Eleven kan samarbejde med gruppen om at udvikle en fortælling

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal kende til jargonen mellem de tre personer i Olsen-banden, samt kende til nogle af deres mange historier.

Eleverne skal have programmet eller appen hentet på deres udstyr.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

Kilde

Aktiviteten trin for trin

Eleverne går sammen i grupper af 2-3 personer, og snakker om hvordan de kan lave en plan, hvad der skal røves, hvor det befinder sig, hvem der skal gøre hvad og så videre.

En elev henter en Olsen-banden-skabelon på Discover-platformen. Dermed har gruppen nu grundkernen til deres fortælling. Der er to skabeloner at vælge imellem, den ene skabelon har kun personer og bil, mens den anden skabelon har alle de ting, som man så anvendt i eksemplet.

Lav en disposition for fortællingen, hvor at hvert punkt som minimum har sin egen scene. Det gør det nemt at planlægge filmen og nemt at tage scener om, når det bliver nødvendigt.

I eksemplet har vi haft følgende sider i projektet: 1) anslag – Egon kommer ud 2) Egon fortæller historien bag sin plan 3) Egon fortæller planen for transport, 4) for stedet, 5) for kuppet og derudover så bør man have en side, hvor Egon fortæller hvad han skal bruge til kuppet. Det er altid her at opfindsomheden er størst og hvor de kreative ideer henrykker, tænk fx på Elverhøj i Det kongelige Teater.

En elev i gruppen starter med at hente Olsen-banden-projektet fra Discover-platformen.

Herefter kan gruppen vælge at tænde for samtidigt samarbejde. Det kan være fx være en fordel, hvis I skal have hver jeres figur, at I også har mulighed for at flytte med den, mens I siger jeres replik.

Snak i gruppen om hvilke medier I mangler til jeres fortælling. Disse hentes  fx på OpenClipArt.org.

Når indholdet er på plads, og ligger fordelt på et passende antal sider i jeres præsentation, er det tid til at lave jeres optagelse.

Sørg for at sidde tæt sammen, sådan at I sidder godt for det udstyr, der optager jeres speak.

Udgiv jeres færdige plan til klassens kanal på Skoletube som film.

Har I lavet verdens bedste plan, så kan I også uploade den på Discover-platformen, og gøre den offentlig sådan at andre (I deler celle med) også kan prøve planen eller bygge videre på den.

Når det hele er vellykket kan I trække jer tilbage til Mallorca og leve lykkeligt til jeres dages ende. Indtil da, kan I sidde i klassen og se hinandens geniale planer og sige Skide godt Egon!

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleven har lavet en fortælling i flere afsnit

Eleven har kombineret tale med handling

Eleven har været med til at udvikle en plan

Kolofon
læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Jeg har en plan” cc:by LærIT.

Illustrationer af Olsen-banden er lavet af Explain Everything som en særlig gestus i forbindelse med deres besøg i Danmark, Webit 2016. Illustrationerne må bruges frit.