Læseteater med Explain Everything

Oplevelse og formidling
Introduktion
I forløbet her arbejdes der med elevernes formidling og oplæsning, når der laves læseteater med værktøjet Explain Everything på Skoletube.
Eleverne træner deres højtlæsning, og med betoning og indlevelse skal de give publikum en god oplevelse.
Eleverne får udleveret en tekst, udformet som et manuskript. Rollerne fordeles mellem eleverne, ligesom i et traditionelt teaterstykke. Målet er ikke at eleverne skal lære deres replikker udenad, men at de får et godt og grundigt kendskab til teksten, så de ved fremførelsen kan koncentrere sig om blandt andet betoning, toneleje, udtale, pauser og tempo ved fremførelsen.
Arbejdet med læseteater, giver gode muligheder for at samarbejde mellem gruppens deltagere, da alle er vigtige og bidrager til et godt fælles resultat.
Der er mange gode grunde til at øve oplæsning i dansk. Oplæsning giver gode og lærerige oplevelser for såvel oplæser som publikum, og er samtidig en øjenåbner for tekstforståelse og tolkning.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 3.-4. kl.
Læsning

Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne skal øve sig i at læse en tekst dramatisk op for et publikum.
Eleverne skal samarbejde om at skabe en sammenhængende oplæsning af deres læseteater-stykke.
Eleverne skal læse deres tekst flydende og med indlevelse.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal. Hertil kan de uploade deres færdige læseteater-stykker

Fagligt

Eleverne har kendskab til læseteater som formidlingsform.
Man kan med fordel afprøve processen med små korte stykker, inden eleverne skal lave deres præsentationer i Explain Everything.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Aktiviteten trin for trin

Opret et nyt projekt
Indsæt teksten fra læseteater-stykket i præsentationen.
Indsæt clipart og billeder fra nettet der understøtter stykkets handling.
Indsæt billeder af fysiske genstande i præsentationen.
Når præsentationen visuelle side er klar laves der en lydoptagelse. Benyt funktionen Ninja Zoom og få mere plads til arbejdet.
Funktionen mix-optagelse benyttes så optagelsen kan laves lag på lag.
Når lydoptagelsen er lavet udgives præsentationen som en film på Skoletube.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har med virkemidler som stemmeføring, tempo og toneleje lavet en dramatisk oplæsning for et publikum.
Eleverne har skabt en sammenhængende oplæsning af deres læseteater-stykke.
Eleverne har læst deres tekst flydende og med indlevelse.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Læseteater med Explain Everything” cc:by LærIT”
Musik i introfilm: “Sleepy Thougth” CC:BY Josh Woodward