Musik til tiden

en tidsrejse i Soundation
Introduktion
Velkommen til forløbet hvor vi skal udsætte en sang for en tidsrejse, sådan at den får den rette stemning og instrumentering. 
I dette forløb tager vi afsæt i en af Sigurd Barretts sange til Danmarkshistorien, men forløbet kan også fint bruges til andre sange og melodier. Forløbet kan gennemføres uden at eleven har særlige færdigheder omkring nodelæsning og midi-indspilning, men dette er bestemt muligheder man skal afprøve sammen med de elever, der har mod på dette.
I dette forløb tager vi afsæt i sangen Min Høvding og forvandler den til en sang i 1500-tals stil, og udskifter teksten fra Bronzealderen om Egtvedpigen, til en tekst om Dronning Margrethe d. 1.
I dette forløb får eleverne mulighed for at designe sangen “Min Høvding” med de instrumenter, man havde til rådighed i årene 1500-1600. Ved at gøre brug af MIDI kan vi i Soundation nemlig selv bestemme, hvilke instrumenter vi vil have til at spille de forskellige stemmer.
Vi har indspillet en MIDI fil af sangen “Min Høvding” fra Sigurds Danmarkshistorie, som indeholder 10 stemmer. Denne fil kan trækkes ind i Soundation, hvorefter eleven selv kan vælge, hvilke instrumenter der skal spille de forskellige stemmer. Eleven kan evt. også vælge nogle af stemmerne fra – enten permanent eller varierende i løbet af sangen.
Til sidst kan eleven skrive sin egen tekst til sangen og indsynge den sammen sin nye kreering.
Udover at eleven får mulighed for at udfolde sig kreativt, både med kendskab til kompositionen af et nummer og til at skrive og synge sin egen tekst, ja så giver forløbet også en musikhistorisk indsigt i 15000-1600 tallets instrumenter.
Rigtig god fornøjelse  
Læringsmålmodel-fullcirkel

Musik 5.-6. kl.
Musikalsk skaben

Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan spille efter noder
Eleven kan lave en midi-indspilning af en selvvalgt melodi eller eleven kan importere en midi-fil.
Eleven kan tilegne sig viden om musikinstrumenters historie
Eleven kan vælge instrumentering der passer til sangens udtryk og tid
Eleven kan lave en tekst til sangen
Eleven kan synge eller instruere andre i at synge sin tekst
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have viden om at indspille musik via midi-indspilninger. Det kan de fx tilegne sig gennem dette forløb. De skal derudover have kendskab til instrumenternes historiske placering, udvikling og anvendelse.
Derudover skal de have en grundlæggende historisk viden om et sted, en begivenhed eller den periode som deres sang skal omhandle. Det kan de blandt andet få via Musikmuseets store tidslinje om 1000 års instrumenter, perioder og komponister. Tidslinjen kan ses på dette link.
Hvis eleverne vil arbejde med indspilninger af Sigurd Barretts sange til Danmarkshistorien, er det desuden en forudsætning at skolen har købt sangbogen med noder, becifring og tekster. Den kan bestilles her.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Aktiviteten trin for trin

Eleven starter med at undersøge, hvilke instrumenter der er karakteristiske for den givne tidsperiode, ved at besøge tidslinjen herunder.

For at arbejde med sangen “Min Høvding”, skal eleven først hente denne Min Høvding MIDI-fil. ( Højreklik og gem som.)
Herefter importeres MIDI-filen til Soundation.
Eleven vælgerhvilke instrumenter han/hun vil bruge. 
Eleven kan nu arbejde med de udvalgte spor. Klippe et instrument ud i verset, så det kun spiller i omkvædet eller justere volumen på de enkelte instrumenter, så de vigtigste instrumenter træder tydeligt frem. 
Til sidst kan eleven skrive sin egen tekst og indsynge den sammen med sin nye kreering.
Den færdige sang udgives til klassens kanal på Skoletube, hvor I sammen kan høre de forskellige historiske versioner af jeres sange, og snakke om instrumentering, tekst og komposition.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har lavet eller importeret en midi-indspilning af en udvalgt melodi
Eleven har valgt instrumenter der tidsmæssigt passer til den historiske handling i sangen
Eleven har lavet en sang med en historisk handling
Eleven har sunget eller instrueret andre i at synge sangen
Eleven har udgivet sin færdige sang til klassens kanal
 
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Musik til tiden – tidsrejse med Soundation” cc:by LærIT”
Sigurds Danmarkshistorie kan bestilles som nodehæfte med tekst og becifring hos forlaget Dansk Sang. Alle melodier er noteret i samme toneart, som de er indspillet, og materialet er derfor også velegnet at bringe i spil i undervisningen.
Besøg også kittet Sigurds Danmarkshistorie og læs mere om de mange muligheder I har med Sigurd Barretts materialer.
Tidslinjen med musikhistoriske instrumenter, perioder og komponister er udarbejdet af Musikmuseet under nationalmuseet.