Engelske sangtekster

med Explain Everything
Introduktion
I forløbet her lægges der op til, at eleverne i små grupper arbejder med nogle af de sange de lytter til i deres fritid. Eleverne skal vælge en engelsk tekst og arbejde med den, både i forhold til oversættelse og forståelse af tekstens budskab.
I programmet Explain Everything arbejder eleverne med den engelske tekst, som de indtaler og derefter oversætter til dansk. Samtidig illustreres teksten i billeder og med grafiske effekter.
Programmet rummer mange muligheder for at lade eleverne være kreative i deres opbygning af præsentationen. Der kan anvendes både tekst, lyd, video og billeder i præsentationen.
I Explain Everything er det muligt at bygge præsentationen op i lag, således at eleverne kan tilføre præsentationen gradvis mere information, og også arbejde med understøttende billeder der beskriver tekstens indhold.
Gennem arbejdet med den engelske tekst har eleverne en dialog om både oversættelse samt betydningen af den tekst der læses.
Når teksten skal indtales i præsentationen øver eleverne deres udtale.
Forløbet tager sit udgangspunkt i elevernes hverdag og deres interesser, hvilket motiverer eleverne.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Engelsk 5.-7. kl.
Kommunikation

Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne skal med udgangspunkt en sang de selv vælger, træne deres lyttestrategier i forhold til at forstå det engelske sprog.
Eleverne skal understøtte deres forståelse af tekstens indhold ved at læse teksten igennem og tale om indholdet.
Eleverne skal træne deres udtale når de indlæser den engelske tekst som en del af deres præsentation
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne har arbejdet med genren sangtekster i undervisningen. Eleverne vil opdage at sproget anvendes på en anden måde i sangtekster end i andre skriftlige genre. Ofte anvendes sammentrækninger af ordene, slang, omvendt ordstilling, sammenligninger m.m
Eleverne anvender de hjælpemidler de normalt har til rådighed i undervisningen.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne logger ind på appen Explain Everything med deres UNI-login.
Der oprettes en tom præsentation.
Eleverne laver en disposition for hvordan de vil understøtte tekstens indhold i billeder.
Der oprettes minimum en scene for hvert vers, men gerne flere, så der er plads til at understøtte teksten med både billeder og kreative påfund, samt skrive den danske oversættelse.
Omkvædet laves bare en gang.
Eleverne indsætter billeder og elementer i deres præsentationer. Hvis eleverne har brug for flere billeder end de selv har taget, kan der findes et stort udvalg af billeder på Flickr under Creative Commons licenser. Eleverne skal huske at kreditere ophavsmanden til de billeder, der er anvendt i præsentationen. Derudover kan der på Openclipart.org og på Pixabay.com/da findes et stort udvalg af medier, der kan anvendes frit i arbejdet.
Eleverne får ligeledes brug for at skrive sangens tekst ind i deres præsentation.
I eksemplet er skrevet både den engelske tekst og den danske oversættelse.
Når indholdet er klar på de enkelte sider er det klar til at lave en optagelse.
Explain Everything har en god mulighed for at optage i flere etaper med mix-funktionenDet gør det lettere for eleverne at få skabt en præsentation med animation på både billedside, tekst og i indtalingen.
Når optagelserne er færdige og både billeder, lyd og tekst er på plads udgives præsentationen som en film på Skoletube.
Eleverne kan ligeledes vælge at uploade deres præsentation på Discover-platformen, sådan at de altid kan tilgå projektet fra et hvilket som helst device de benytter og hvis det gøres offentligt, give andre mulighed for at arbejde videre med deres præsentation.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne viser med deres billeder og grafiske illustrationer at de forstår sangtekstens budskab.
Eleverne udnytter programmets muligheder og skaber en kreativ præsentation der tilfører deres arbejde værdi.
Eleverne har arbejdet sammen og alle i gruppen har bidraget til løsning af opgaven.
Links
Indsætter billeder og elementer i jeres præsentationer. https://vimeo.com/153905320
Hvis I har brug for flere billeder end de selv har taget, kan der findes et stort udvalg på Flickr. https://www.flickr.com/ Husk at kreditere ophavsmanden til de billeder der anvendes i præsentationen.
Derudover kan der på Openclipart https://openclipart.org og på Pixabay https://pixabay.com/da/ findes et stort udvalg af medier der kan anvendes frit i arbejdet.
Tilføj sangens tekst ind i deres præsentation https://vimeo.com/153905319
Lav en optagelse. https://vimeo.com/164964271
Explain Everything har en god mulighed for at optage i flere etaper med mix-funktionen https://vimeo.com/154315603.
Når optagelserne er færdige og både billeder, lyd og tekst er på plads udgives præsentationen som en film på Skoletube https://vimeo.com/164966083
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed fra Leg med IT, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Bogtrailer med Animoto” cc:by LærIT.