Rytmelære man kan se på

Rytmelære man kan se på

Synlig rytmelære med WeVideo Introduktion Velkommen til dette forløb hvor eleverne skal lave en musikalsk komposition, som de efterfølgende filmer alle delelementer af, imens de udfører det, og klipper det hele sammen til én samlet musikvideo i Wevideo. I dette forløb...
Ordkendskab med Padlet

Ordkendskab med Padlet

Ordkendskab med Padlet kollaborativt arbejde Introduktion Velkommen til dette forløb, hvor eleven ved hjælp af værktøjet Padlet på SkoleTube træner sit ordkendskab i fremmedsprogsundervisningen, nærmere bestemt i Tysk. Padlet er et simpelt og godt redskab til...
Forfatterskabslæsning med Tiki-Toki

Forfatterskabslæsning med Tiki-Toki

Forfatterskabslæsning med Tiki-Toki multimodale fortællinger Introduktion I forløbet her arbejdes der med forfatterskabslæsning i tidslinjeværktøjet Tiki-Toki. Med udgangspunkt i et eksempel omkring Ole Lund Kirkegaards forfatterskab tages værktøjet Tiki-Toki i brug i...
Remix danske sange

Remix danske sange

Danske sange udsat for remix Introduktion Velkommen til dette forløb hvor eleverne skal lave remix af den danske sangskat med Soundation. En sangskat kan nemt blive overset eller glemt, hvis ikke man beskæftiger sig med den. Med dette forløb giver vi eleverne mulighed...
Min første ordbog

Min første ordbog

Min første tyske ordbog med Mindmeister Introduktion Velkommen til dette forløb, hvor eleverne skal lave deres første tyske ordbog. Til det formål benyttes værktøjet Mindmeister. Mindmeister fungerer på den måde, at eleverne, ud fra deres hovedoverskrift som...