Warhol

med Photopea

Introduktion

I dette forløb skal eleverne eksperimentere med alverdens filtre, justeringer og effekter og lavet et værk inspireret af Andy Warhols værk af Marilyn Monroe.

Forløbet giver eleverne en prøvesmag på de muligheder, billedredigering tilbyder omkring forandring af farver, lys, kontrast med mere.

Forløbet er samtidig med til at sikre at eleverne få et grundlæggende kendskab til at arbejde med lag og justeringsindstillinger. Før dette forløb vil vi derfor anbefale at eleverne kender til det at arbejde med lag, og fx har været igennem forløbet Memes med Photopea, der sikrer at de har haft den første berøring med dette i programmet.

 

Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Fortolkning

Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

1. Eleverne kan udlede centrale citater og passager fra bogen

2. Eleven kan udvælge musik og temaer, der underbygger bogens stemning

3. Eleverne kan strukturere en fortælling med billeder og tekst.

4. Eleven kan anvende Trailer genrens virkemidler.

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have viden om at lave boganmeldelser. Eleverne skal være bekendt med traileren og denne genres træk.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne starter med at tage et billede af dem selv, eller få deres kammerat til at tage billedet af dem. Lad personen kigge ud af motivet i stedet for ind i kameraet. Billedet uploades (FILM) fra deres telefon via Skoletube appen til Skoletube.

Herefter åbner eleven et nyt projekt, der har størrelsen 1200 (højde) x 1600 (bredde). (Hvis billedet er taget liggende byttes der rundt på de to værdier).

Herefter hentes billedet ind via Skoletube-import i Photopea (FILM).

Billedet tilpasses herefter i størrelse, sådan at det har størrelsen 300 x 400 (det betyder at der bliver plads til 3x3 gentagelser af værket i det endelige kunstværk.

Herefter skal laget kopieres – dette kan gøres med genvejen Ctrl + J indtil man har 9 lag. De 9 kopier flyttes herefter på plads, sådan at man har fyldt lærredet.

Nu kan man gå i gang med at arbejde med udtrykkene i de 9 billeder.

Det endelige arbejde udgives til klassens kanal, eller hvis I arbejder med Arbejdsbogen til Photopea, kan den også placeres i elevens arbejdsbog.

Rigtig god fornøjelse.

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleven finder frem til temaer i den læste bog og underbygger dem med citater eller passager.

Eleven finder og opsætter billeder, tekststykker, baggrundsmusik og tema på tidslinjen på en måde, der giver mening i forhold til bogens temaer

Eleven argumenterer for hans valg af tekst, billeder og musik i forhold til bogens tema og bogens stemning.

Kolofon

læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Warhol med Photopea” cc:by LærIT”