Undersøgelser i matematik

udtrykt i interaktiv planche
Introduktion
Undersøgelser og statistik hører hjemme i matematikfaget og i dette forløb lærer eleven at lave en undersøgelse, behandle resultateterne og fremstille en præsentation af undersøgelsen i en interaktiv planche.
Til fremstillingen af interaktive planche benyttes programmet Easelly på Skoletube, som giver eleverne mulighed for at lave interaktive diagrammer, der på en letforståelig måde omsætter undersøgelsens resultater til fx et søjlediagram.
Formålet med forløbet er at lære eleverne, hvordan de kan danne sig et billede af et bestemt område eller forhold på baggrund af en undersøgelse og en efterfølgende matematisk tilgang til de indkomne svar.
Fordi programmet Easelly giver mulighed for remix, kan læreren nemt støtte opgaven ved at have en skabelon klar, som eleven kan kopiere og tilpasse med sine egne resultater. Dermed er opgaven sikker for de svageste og samtidig rummelig for de stærke elever.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Matematik 5.- 6. kl.
Statistik
Færdighedsmål 2

Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder

Eleven har viden om metoder til at behandle og præsentere data, herunder med anvendelse af digitale værktøjer
Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
  1. Lær at tilrettelægge en undersøgelse
  2. Lær at samle og redigere en undersøgelse til et brugbart datasæt
  3. Lær at præsentere en undersøgelse med tekst og tal
  4. Lær at pege på tendenser og konklusioner begrundet i tallene
Læringsmålmodel
forslag til
Forberedelse

Teknisk

Læreren printer en skabelon til et spørgeskema ud til grupperne. Hent Ark til undersøgelse.
Eleverne skal kende til programmet Easelly og vide hvordan man [css3_tooltip header=’Sådan bruger du diagrammer i Easelly’ content=’‘ position=’top_center’ tag=’a’ width=’560px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’help’ event=’click’ ]indsætter og tilpasser diagrammer[/css3_tooltip].
Klassen skal enten have en [css3_tooltip header=’Sådan opretter du en afleveringskanal til din klasse’ content=’‘ position=’left’ tag=’a’ width=’560px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’help’ event=’click’ ]afleveringskanal[/css3_tooltip] eller  [css3_tooltip content=’‘ position=’top_center’ tag=’a’ width=’560px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’help’ event=’click’ ]præsentationskanal[/css3_tooltip].
Læreren bør lave eller [css3_tooltip header=’Sådan henter du en skabelon til din klasse’ content=’‘ position=’top_center’ tag=’a’ width=’560px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’help’ event=’click’ ]klone en Easelly-skabelon [/css3_tooltip] til opgaven, som eleverne kan finde og kopiere fra klassens kanal. (Se et udvalg af skabeloner til opgaven her som kan bruges direkte).

Fagligt

Læreren sørger for at have en række ideer til, hvad eleverne kan undersøge fx skostørrelse, højde på eleven, vægt af skoletaske, afstand i skole, transportmiddel til skole, lommepenge, fritidsinteresser, antal søskende eller andre felter, som kan undersøges uden at give ubehagelige konsekvenser. (Undlad fx undersøgelser der belyser skilsmisserater, overvægt i klassen, tydelig fattigdom eller religiøse fordomme).

læringsmål2
forslag til
Aktiviteter

Aktiviteten trin for trin

Forløbet går i gang med, at eleverne i to-mandsgrupper, laver en undersøgelse. Læreren fordeler de forskellige undersøgelser mellem eleverne, så eleverne ikke undersøger det samme, men får oplevelsen af at have deres helt eget projekt.
Når emnet er valgt, skal eleverne bestemme hvilke intervaller deres undersøgelses svarmuligheder skal ligge indenfor. Eleverne bør diskutere i gruppen hvilke spring, der er hensigtsmæssige. Undersøgelsen skrives ind på Ark til undersøgelse.
Herefter udfylder gruppen deres eget spørgeskema og sender det rundt i klassen mens de også svarer på de andre gruppers. Det kan være en fordel at der nederst på arket også er plads til at krydse sit navn af eller skrive sit navn, sådan at alle elever med sikkerhed deltager i alle undersøgelser.
Når undersøgelsen er færdig sidder hver gruppe med resultatet af sin undersøgelse. Nu skal undersøgelsen omsættes til infografik, og eleverne går derfor ind i klassens kanal på Skoletube, hvor de finder lærerens skabelon, [css3_tooltip header=’Sådan remixer du infografik fra andre.’ content=’‘ position=’diagonal_left_top’ tag=’a’ width=’560px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’help’ event=’click’ ]som de remixer[/css3_tooltip], eller de går direkte til Easelly og [css3_tooltip content=’‘ position=’top_center’ tag=’a’ width=’560px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’help’ event=’click’ ]laver en præsentation fra bunden af[/css3_tooltip], hvis de føler sig sikre på opgaven og på programmet.
Gruppens Easelly gives en titel og beskrivelse og [css3_tooltip header=’Sådan kan du følge elevens arbejde’ content=’‘ position=’left’ tag=’a’ width=’560px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’help’ event=’click’ ]udgives med det samme[/css3_tooltip] i klassens kanal. Hvis I har en afleveringskanal på klassen, kan læreren følge gruppernes arbejde, og hvis I har en præsentationskanal, kan alle i klassen kan se hinandens arbejdsproces. Derefter går gruppen igen ind i deres infografik og laver et område med undersøgelsens resultat samt et interaktivt diagram. Elevernes Easelly kan laves individuelt eller i gruppen.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
  • Eleverne har gennemført en undersøgelse som klassen har kunnet besvare.
  • Eleven har samlet resultat i en tabel hvor hyppighederne er anført.
  • Eleven har omsat hyppigheder til et velvalgt diagram
  • Eleven har omregnet hyppigheder til frekvenser
  • Eleven har anført hyppighederne i sin infografik
  • Der er valgt grafiske virkemidler der støtter og underbygger undersøgelsens felt og konklusioner.
Kolofon
Forløbet er lavet af LærIT. Udgivet under Creative Commons licensen cc:by.