Medie- og kommunikations-håndbogen

Håndbogen er spækket med praksiseksempler og et fagsprog, som klæder elever og lærere på til et kreativt og skabende arbejde med Skoletube i undervisningen.

Læs lidt mere om bogen

Igennem hele bogen linker QR-koder og kortlinks til videovejledninger, som guider dig trin-for-trin. Målet er at kunne skabe effektive multimodale tekster ved at bruge de præsentationsformer, som er bedst egnede i forhold dit budskab. Men du bliver også klar over, hvor vigtigt det er, at du bruger din kritiske sans, både når du finder oplysninger på nettet, bruger en kunstig
intelligens, eller selv skaber et produkt, som bliver en del af nettet.

Bogen henviser til en række udbredte og velafprøvede digitale værktøjer, som blandt andet er tilgængelige på Skoletube og Studietube. Den kan benyttes af alle, der i
forbindelse med multimodal produktion har brug for inspiration eller vejledning i brug af digitale værktøjer.

Hvilken præsentationsform skal du vælge for bedst at komme igennem med dit budskab? Skal du lave en podcast, en nyhedsartikel, en video eller et blogindlæg? Hvad skal du være opmærksom på, hvis du bruger kunstige intelligenser til dine tekster? Og hvordan skal du og din sunde fornuft i det hele taget gebærde dig i alt det, du finder på nettet?

Denne håndbog er din guide til digitale værktøjer og præsentationsformer, når du arbejder kreativt med at kommunikere og fremstille multimodale tekster – det være sig skrevne tekster, lydfiler, billeder, grafikker, film – eller en kombination af disse. Den giver dig overblik over de forskellige muligheder og konkrete anvisninger på, hvordan du kan gribe arbejdet an.

Bogen indeholder mere end 50 målrettede videovejledninger omkring Skoletubes værktøjer.

Alice Nørlem – FOLKESKOLEN.DK

Jeg tilslutter mig heppekorret: Medie- og Kommunikationshåndbogen er en perle!

“Uffe Lyngdal Sørensen har skrevet en medie- og kommunikationshåndbog, som god at få forstand af og let at bruge i undervisningen.”

“Det, som gør denne medie- og kommunikationshåndbog til noget særligt, er udover dens instruktive, stilladserede gennemgang af tekniske, produktionsmæssige tilgange også dens fokus på tips og tricks til indholdet i produktionerne. Lyngdal Sørensen understreger gennem disponeringen af bogen samspillet og det ligeværdige forhold mellem det velplanlagte indhold og den stramme, velplanlagte produktionsproces.”

Ken Nielsen – Gymnasieskolen.dk

 et fremragende opslagsværk

“Dens grundige afsnit om lyd og ikke mindst video og animation giver god mening at bruge i mediefag, og de øvelser/ideer, som Sørensen lancerer, kan øjeblikkeligt anvendes i den praktiske del af den mediefaglige undervisning.

Hvis man er lidt tøvende over for at kaste sig ud i medieverdenens mange lyksaligheder, så vil et kig i Sørensens glimrende bog give ro i maven.”

Om forfatteren.

Uffe Lyngdal Sørensen (f. 1978) har siden 2008 været en del af Skoletube, Studietube og Børnetube med ansvar for it-didaktiske designs og udviklingskoncepter.

Uffe udvikler desuden it-didaktik til kommuner, uddannelsesinstitutioner, forlag og medier. Han skriver artikler, holder oplæg og underviser i it-didaktisk design, teknologifilosofi, multimodalitet og e-learning.

Uffe er oprindeligt uddannet lærer med linjefag i dansk, historie, samfundsfag og musik. Han har en cand.pæd. i it-didaktisk design. Uffe er forfatter til flere pædagogiske bøger og artikler, fx om Teknologisk literacy, IT-didaktik, portfoliopædagogik, mv.

Men fremfor alt er jeg begejstret for Skoletube og den forskel, som vores værktøjer kan gøre i undervisningen.
Det håber jeg, at bogen kan bidrage yderligere til.

Uffe Lyngdal Sørensen