Personkarakteristik i Padlet

En enkel opgave til den første læsning
Introduktion
hellohelloI dette forløb skal en Padlet danne rammen for eleven, der skal lave en personkarakteristik. Eleven skal gennem iagttagelser af en person i teksten samle nogle ord om personen, der beskriver personens indre og ydre karakter.
Når der er lavet en række opslag med beskrivelser, skal eleven derefter udvælge sætninger eller afsnit i bogen som oplæses, sådan at eleven også træner den mundtlige præsentation ved læsning og fremlægning. Lydoptagelsen lægges også på elevens Padlet.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 3.-4. kl.
Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
1. Eleverne kan beskrive ydre karakteristika.
2. Eleverne kan beskrive indre karakteristika.
3. Eleverne kan udvælge relevante informationer.
4. Eleverne kan fremstille en digital planche med tekst, lyd og billeder.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet at du har en [css3_tooltip content=’‘ position=’diagonal_left_top’ tag=’a’ width=’560px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’help’ event=’click’ ]afleveringskanal[/css3_tooltip] eller en [css3_tooltip content=’‘ position=’diagonal_left_top’ tag=’a’ width=’560px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’help’ event=’click’ ]præsentationskanal til klassen[/css3_tooltip].

Fagligt

Eleverne skal have viden om at lave personkarakteristik.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


Aktiviteten trin for trin

Eleven har [css3_tooltip header=’Eleven opretter en Padlet til klassens kanal’ content=’‘ position=’bottom_center’ tag=’a’ width=’565px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’help’ event=’click’ ]oprettet en Padlet[/css3_tooltip] inden læsningen begynder. Denne Padlet kommer eleven tilbage til, når teksten er læst.
Læs historien selv, i grupper eller på klassen. Man kan evt. lave ophold de steder i teksten, hvor det falder naturligt og notére et par ord om personen, særligt hvis hvert afsnit giver forskellige indtryk af personen.
Når historien er læst går eleven tilbage i teksten og finder steder, der siger eller viser noget om personen. Tænder derefter telefonen, tablet eller computer, for at [css3_tooltip header=’Sådan laver man et opslag i Padlet’ content=’‘ position=’top_center’ tag=’a’ width=’580px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’help’ event=’click’ ]skrive sine iagttagelser[/css3_tooltip] ind i sin Padlet.
Eleven har herefter nogle mundtlige opgaver at gå i gang med, fx 1) læs et stykke op fra teksten, som du holder af / som siger noget særligt om personen / som rammer et spændende punkt i historien. 2) indtal med dine egne ord en beskrivelse af personen. I fortællingen kan du støtte dig til alle de punkter du har skrevet på din Padlet.
Lydoptagelser [css3_tooltip header=’Sådan laver du en lydoptagelse’ content=’‘ position=’top_center’ tag=’a’ width=’565px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’help’ event=’click’ ]kan eleven lave i Soundation[/css3_tooltip] (på computer) eller i Skoletube appen (med sin telefon eller tablet), og når de er udgivet til Skoletube,[css3_tooltip header=’Sådan indsættes lydklip fra Skoletube i Padlet’ content=’‘ position=’top_center’ tag=’a’ width=’560px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’help’ event=’click’ ] sættes de nemt ind[/css3_tooltip] i elevens Padlet.
Dermed har eleven samlet en række iagttagelser på en Padlet, udtrykt skriftligt og mundtligt. Læreren kan se resultatet og give respons til eleven fx som en kommentar.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har produceret et relevant udvalg af beskrivende ord.
Eleven kan finde og citere sætninger i teksten, der beskriver personens ydre og indre karakteristika.
Eleven producerer lydoptagelse med en jævn og glidende oplæsning fra et relevant sted i teksten.
Eleven argumenterer for relevansen af de udvalgte sætninger.
Kolofon
læringsmål3
Dette indlæg tager udgangspunkt i historien Svend og Varulven i serien om Svend Svovl af Henrik Einspor. Serien er velegnet til indskolingen. Tekst og illustrationer er gengivet efter tilladelse med forfatteren. En række illustrationer til Svend Svovl ligger i kanalen Forsiden, hvor lærere og elever frit kan hente dem til undervisningsbrug.
Dette blogindlæg er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Personkarakteristik på Skoletube cc:by LærIT”