Året der gik

med Tiki-Toki
Introduktion
I forløbet her fokuseres på de begivenheder der har fundet sted i året der gik. Opgaven kan med fordel laves i opstarten efter en juleferie. I værktøjet Tiki Toki udarbejder eleverne i grupper i fællesskab en tidslinje over årets begivenheder i forbindelse med årsskiftet. Tidslinjen rummer lokale begivenheder fra elevernes hverdag, nationale begivenheder fra Danmark og globale nyheder, der har ryddet forsiderne i året der afsluttes. Eleverne udvælger begivenhederne i dialog i gruppen og laver i fællesskab tidslinjen. Herefter fordeles begivenhederne mellem gruppens deltagere. Eleverne har mulighed for at inddrage forskellige Skoletube-værktøjer, når de fortæller om de enkelte begivenheder og på den måde inddrage de mange kreative muligheder. Arbejdet med tidslinjerne åbner op for en snak om alle de begivenheder, der, af den ene eller anden grund, har spillet en rolle i årets løb. Der kan inddrages politiske begivenheder, katastrofer, sportsbegivenheder, film, teater, fejringer og meget andet. Disse begivenheder kan eleverne synliggøre ved at bruge forskellige kategorier i deres tidslinje. Opgaven kan løses på forskellige niveau på både mellemtrinnet og i overbygningen. Programmet Tiki-Toki er let tilgængeligt for eleverne og findes på alle platforme.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl. Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
Læringsmålmodel forslag til
Læringsmål
Eleven skal få overblikket over årets begivenheder, både lokale, nationale og globale. Eleverne skal blive i stand til at udvælge de begivenheder der har haft betydning for året. Eleverne skal samarbejde om de overordnede rammer og herefter tage deres del af opgaverne
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at læreren har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal til klassen.

Fagligt

Eleverne henter deres viden om de forskellige begivenheder på internettet, aviser og ved at spørge lokale kilder. Eleverne kan desuden hente billeder fra Flickr direkte i Tiki Toki eller hente dem på tjenester som fx Pixabay. Husk også på at eleverne til denne opgave kan have gavn af at hente pressebilleder på Polfoto*. 
læringsmål2 forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

En elev i gruppen opretter en tidslinje inden arbejdet sættes i gang og giver tidslinjen en kode så der kan samarbejdes omkring opbygningen. Herefter udgiver eleven tidslinjen til klassens kanal, hvor de øvrige medlemmer af gruppen kan finde den og logge sig ind med den oprettede kode. Herefter kan eleverne i gruppen tilføje, slette og redigere i de begivenheder de selv har oprettet, mens at eleven der har oprettet tidslinjen skal sørge for at oprette de kategorier, som gruppen aftaler.  Eleverne udvælger sammen de begivenheder de vil inddrage i arbejdet. Herefter fordeles begivenhederne blandt eleverne, enkeltvis eller i makkerpar. Eleverne beslutter om de vil lave beskrivelsen af begivenheden i tekst og billeder direkte i Tiki-Toki eller inddrage et andet værktøj eksempelvis Animoto, Pixton eller Powtoon. De kan se trin for trin vejledninger til de programmer, de benytter på Skoletubeguide.dk Eleverne skal nu indsamle informationer om deres begivenhed. Har eleverne lavet en præsentation i et andet værktøj uploades den til Skoletube og indsættes herefter på tidslinjen.
læringsmål3 forslag til
Tegn på læring
Eleverne har haft en god dialog i udvælgelsesprocessen. Eleverne har gennem arbejdet med deres præsentation fået et dybere kendskab til den begivenhed de har beskrevet. Eleverne formidler i deres præsentationer deres viden til resten af klassen.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Året der gik – med Tiki-Toki” cc:by LærIT” * Skoler med Skoda-abonnement har adgang til Polfoto. Billeder herfra må bruges frit i undervisningssammenhæng.