Video boganmeldelser

Boganmeldelser til et autentisk puplikum
Introduktion
Boganmeldelser er fabelagtig når det handler om at styrke kendskab til litteratur og læsefærdigheder.
I dette forløb anmelder eleverne bøger. De optager deres anmeldelse på video og deler den på en bogblog, som de andre i klassen eller hele skolen har adgang til. På den måde styrker man både kendskab til litteratur, læsefærdigheder og mundtlighed samtidig med, at man kommunikerer multimodalt og til et autentisk publikum.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Fortolkning

Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
1. Eleven kan strukturere og lave en flydende mundtlig fremlæggelse
2.Eleven kan underbygge vurderinger og udsagn om bogen ved at udlede centrale passager i bogen.
3. Eleven kan udarbejde en multimodal tekst i form af et blogindlæg.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet en Bogblog til klassen.

Fagligt

Eleverne skal have viden om at lave boganmeldelser. Eleverne skal være bekendt med boganmeldelser og denne genres træk.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne udvælger en bog, som de ønsker at anmelde. Bogen kan de have hjemme eller have lånt på skolebiblioteket.
Eleven forbereder og strukturerer deres mundtlige fremstilling ved at anmelde bogen efter et skema. Skemaet kan i evt. have drøftet på klassen. Anmeldelsen skal dog minimum indeholde:
– En præsentation af bogen
– Et kort referat af bogens handling
– Elevens perspektiv på bogen
– Elevens vurdering af bogen.
Eleven optager herefter boganmeldelsen som en mundtlig fremlæggelse på video. Dette kan evt. gøres med Skoletubes app, men også via et webcam, mobiltelefon eller andet.
Optagelsen oploader eleven til Skoletube
Herefter skal anmeldelsen oprettes på den bogblog, som du har oprettet til klassen.
Eleven starter med at logge ind og oprette en ny bog på bogbloggen.
Herefter indlejres boganmeldelsen fra Skoletube på bogbloggen, bogen gives en karakter i stjernesystemet på bogbloggen og bogens forfatter tilføjes.
Endelig vedhæftes bogens forside som et fremhævet billede til anmeldelsen, der angives en genre og anmeldelsen udgives til bogbloggen, så læreren og klassekammerater kan se den.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven viser i videoanmeldelsen, at selve anmeldelsen rummer præsentation, referat, perspektiv og vurdering.
Perspektiv og vurdering er i anmeldelsen underbygget med relevante passager fra bogen.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Uffe Lyngdal Sørensen, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Video boganmeldelser på bogblog” cc:by LærIT”