Bevægelse og analyse

med WeVideo

Introduktion

Velkommen til dette forløb, hvor vi udnytter at en video består af 24 billeder i sekundet til at måle og beregne bevægelser. Forløbet her kan være ideelt at tænke i fag som matematik, fysik og idræt.

Inden I går i gang, kan I se en video om at opstille en god bane til jeres måling.

Eleverne skal gå sammen i mindre grupper. Først skal de måle et område op, fx sætte 2 flag med 4 meters mellemrum på en sti eller et fortorv. Derefter sætte deres telefon på et stativ eller et andet fast underlag, så det står vinkelret på bevægelsesretningen. Så er deres forsøgsopstilling på plads.

Derefter tændes kameraet og eleverne kan nu optage forskellige bevægelser; gang og løb, løbehjul, waveboard, cykel eller rulleskøjter.

Optagelserne på deres telefon lægges på Skoletube, og herefter kan de sætte sig med WeVideo på Skoletube og lave deres videoanalyse.

Inden I går i gang med videoanalysen, kan I sammen på klassen se en komplet videogennemgang.

Videoanalysen består i at afgøre start- og sluttidspunktet i filmen, altså hvornår er personen ved det første mærke og hvornår er personen ud for det sidste. WeVideo giver os en fin information om tidspunktet, fordi vi jo kan arbejde med 24.-dele af et sekund når vi bruger piletasterne til at gå en frame frem eller en frame tilbage i en film.

Dermed kan eleverne rimeligt præcist beregne tiden, som det har taget at tilbagelægge 4 meter, og derefter er det nemt også at beregne hastigheden.

Øvelsen kan herefter omsættes til flere undersøgelser, fx hvor langt eller højt man kan hoppe. Hvor hurtigt bilerne kører forbi skolen eller hvordan man springer på hovedet fra 1-meter vippen.

Rigtig god fornøjelse.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Matematik 7.-9. kl.
Kompetence

Eleven har viden om elementer i modelleringsprocesser og digitale værktøjer, der kan understøtte simulering

Læringsmålmodel

forslag til

Læringsmål

Eleverne lærer at måle en afstand på 4 meter, og markere en bane.

Eleverne lærer at stille et kamera vinkelret for banen.

Eleverne lærer betydningen af at filme med stativ.

Eleverne lærer at arbejde præcist med en videooptagelse

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have forståelse for at hastighed handler om bevægelse over tid.

læringsmål2

forslag til

Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Start på klassen med at gennemgå forsøget. Se fx introfilmen til dette forløb sammen. Se også filmen om at stille en bane op

Eleverne går sammen i mindre grupper. De har et målebånd (eller måler en snor af i klassen, som de kan bruge som målebånd), målepinde, stativ og en telefon.

Banen markeres og 3 forsøg med bevægelse filmes i én optagelse. Herefter pakkes banen ned og eleverne går tilbage til klassen. Filmen uploades fra elevens telefon direkte til klassens kanal på Skoletube med Skoletube appen.

Filmen ligger nu i klassens kanal, og det betyder, at alle i gruppen nu hver i sær kan tage en computer frem og få mulighed for hver især at lave en analyse af et af de 3 forsøg i filmen.

Gruppen ser Videovejledningen igennem sammen. Hvorefter de går i gang.

Deres optagelse importeres fra Skoletube. 

Filmen trimmes, sådan at man kun har ét forsøg liggende på på klippebordet.

Herefter går man ind og finder præcis den frame, som definerer startpunket. Dette tidspunkt noteres ned. I vejledningen har vi anbefalet, at eleverne markerer punktet med både en pil og en tekst, som vises på det pågældende tidspunkt.

Det samme gentages for slutpunktet.

Herefter regner eleven tidsforskellen ud. Dette gøres ved at regne tiden om til frames, som deles med 24, for at få tiden som et decimaltal.Tallet afrundes til ét decimal (snak evt med eleverne om fejlkilder).

Længden på banen deles med tiden og vi har nu en hastighed i meter pr sekund. (Regn evt om til km/t ved at gange med 3,6)

Beregningen lægges som statisk tekst på filmen efter selve målingen.

Til sidst lægger eleven en voice-over på sin analyse, hvor man gennemgår det regnestykke, man har målt og beregnet.

Den færdige film udgives herefter til klassens kanal.

 

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

Eleven har lavet en god måleopstilling

Eleven kan dokumentere start- og sluttidspunkt for en bevægelse over en kendt strækning.

Eleven kan forklare en bevægelse som en ændring i tid og sted.

Links

Vigtige links til dette forløb:

 

Kolofon

læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Bevægelse med WeVideo på Skoletube” cc:by LærIT”