Billedanalyse med Book Creator

Multimodale præsentationer
Introduktion
Der arbejdes I forløbet her med billedanalyse i skolens ældste klasser.
Værktøjet Book Creator anvendes til arbejds- og præsentationsværktøj og skaber rammerne om en fortælling hvor der kan anvendes både lyd, billede, video og tekst.
Book Creator leverer en række kreative funktioner og grafiske muligheder der kan benyttes, så eleverne kan skabe en bog der visuelt passer til det valgte billede, tidsperiode, budskaber osv.
Du kan som lærer vælge at støtte elevernes arbejde med en bogskabelon der kan kopieres af eleverne. Det giver gode muligheder for at differentiere og give et stillads til de elever der har behov for det.
Eleverne formidler deres analyse og fortæller om blandt andet komposition, handling, udtryk, budskab og perspektivering. Det multimodale samspil i værktøjet understøtter elevernes formidling.
Vælger man at lave sin bog i en af de 3 skabeloner til Comics, kan man ved hjælp af Zoom-funktionen stille skarpt på delelementer i billedet. Med markeringsværktøjet og de grafiske elementer kan man præsentere analysen ganske fornuftigt og dermed have et godt grundlag for billedanalysen.
God fornøjelse!
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 7.-9. kl.
Fortolkning

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål

Eleverne skal formidle viden om perioden Guldalderen samt kunstneren bag værket.

Eleverne skal arbejde med komposition, perspektiv og det gyldne snit.

Eleverne skal arbejde med billedets handling, Indhold og Budskab.

Eleverne skal perspektivere til billeder fra samme tidsperiode.

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet et bibliotek i Book Creator.
Ved oprettelsen dannes en kode der skal deles med eleverne.
Ønsker man at eleverne kan zoome ind på dele af et billede, så skal der vælges en bog af typen comic og anvendes paneler.

Fagligt

Eleverne skal have arbejdet med den valgte tidsperiode i undervisningen. De har kendskab til de enkelte delelementer i arbejdet med billedanalyse.
analysesiden.dk findes der en god støtte til arbejdet med billedanalyse.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Åben Book Creator på Skoletube i din Chrome Browser
Start eventuelt med at se en kort gennemgang af Book Creator.
Opret et bibliotek hvor elevernes bøger kan samles.
Nu kan eleverne logge ind i biblioteket med den kode der blev genereret ved oprettelse af biblioteket.
Nu kan eleverne oprette en bog i biblioteket.
Hvis man som i eksemplet vil kunne zoome ind på dele af et billede, så skal der vælges en bog af typen comic.
Der kan nu indsættes og tilpasses tekst i bogen.
Det er muligt at diktere teksten samt at få skrivestøtte i arbejdet med tekst i Book Creator.
Det er ligeledes muligt at få hjælp til oplæsning, eller benytte skærmlæseren, hvis du har AppWriter.
Det er muligt at anvende både talebobler og tænkebobler i din bog.
Billeder kan indsættes fra Skoletubecomputeren eller ved søgning på Google i Book Creator eller fra tjenesten Pixabay eller Unsplash.
Anvender man paneler kan man vælge at zoome på billederne og stille skarpt på dele af motivet.
Det er ligeledes muligt at indsætte former og figurer i bogen.
Det er muligt at arbejde med tegning i Book Creator.
Med computerens webcam kan du tage både billeder og video direkte ind i din bog.
Nu er det tid til at udgive bogen til Skoletube.
Der findes vejledninger til Book Creator på Skoletubeguide.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring

Eleverne har formidle deres viden om perioden og beskrevet kunstneren.

Eleverne har lavet beskrivelse af komposition, perspektiv og det gyldne snit.

Eleverne har formidlet deres tolkning af billedets handling, Indhold og Budskab.

Eleverne har perspektiveret til billeder fra samme tidsperiode.

Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Billedanalyse med Book Creator” cc:by LærIT”