Tag et billede

og lav en ordbog
Introduktion
I dette forløb skal eleven lave sin egen ordbog med ord om ting på værelset. Ordbogen er et meget konkret og visuelt opslagsværk, for ved hjælp af programmet Thinglink, kan vi indrette ordbogen sådan at ordbogen åbner sig når man trykker på et område i motivet. Det betyder at elevens ordbog dels er utrolig anvendelig når eleven senere vil lave sine egne ordbogsopslag, og  dels er opgaven helt enkel at gå til, for vi sætter jo bare ord på det vi kan se og det vi kender ordet for på dansk.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Tysk 5.-7. kl. Skriftlig

Eleven kan skrive enkle ord og udtryk
Læringsmålmodel forslag til
Læringsmål
  • Eleven skal kunne beskrive elementer i et motiv med danske ord
  • Eleven skal kunne oversætte danske ord til tyske
  • Eleven skal have kendskab til navneords køn
  • Eleven skal udvikle strategier for at udvide og anvende sit ordforråd
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal. Eleverne skal have Skoletube appen på deres telefoner eller på andre måder kunne tage et billede som de kan lægge på Skoletube.

Fagligt

Du skal arbejde med et emne i tysk som er hverdagsnært, og som gør opgavens felt relevant.
læringsmål2 forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Introducér eleverne til opgaven og vis hvordan en færdig ordbog kan se ud. Eksemplet herover kan fx vises på fuld skærm. Derved får eleverne et indtryk af hvad forløbet skal munde ud i. Hvis du vil give eleverne elevvejledningen (nederst på siden), kan det også være et godt tidspunkt at gøre det nu. Som lektie skal eleven tage et total-billede hjemme af sit værelse, samt en række nærbilleder af ting på værelset. Billederne skal de uploade til Skoletube sådan, at eleven kan finde disse billeder under Mine medier når de kommer i skole. Næste dag i skolen, kan eleven ganske nemt oprette sin ordbog i Thinglink. Eleven giver ordbogen en titel og indsætter herefter nærbillederne som mærker på det store billede. Nærbillederne giver eleven mulighed for at få flere detaljer med, og kan være en hjælp til at komme videre med deres ordsamling, hvis de går i stå. Herefter laver eleven en række mærker med danske ord. Det sikrer at eleven herefter har en række konkrete oversættelsesopgaver at gå i gang med. Eleven bruger nogle af de ordbøger, fagbøger og digitale opslagsmaterialer, som skolen råder over og kan nu herefter stille og roligt frembringe det ordforråd, der kræves for at kunne fortælle om tingene på ens værelse på tysk. Undervejs i forløbet beder du eleverne om at udgive deres ordbog til klassens kanal, sådan at du på den måde også kan følge deres arbejde via kanalen, når du har tid til at vurdere hvordan opgaven skrider frem for eleverne. Den færdige ordbog kan eleven herefter bruge som støtte til de opgaver I har om temaet. Brug lidt tid på klassen til at snakke om arbejdet og det færdige produkt og lad eventuelt nogle elever gå op og vise det punkt i deres ordbog, som de er mest tilfredse med. Brug disse små fremlægninger til at snakke om, hvad der gør en god ordbog, og udnyt denne evaluering som afsæt for jeres næste tema-ordbog.
læringsmål3 forslag til
Tegn på læring
  • Eleven har udgivet et interaktivt billede i Thinglink
  • Eleven har skrevet ord på tysk
  • Eleven har fundet frem til oversættelser af sine danske ord
  • Eleven har opbygget en for emnet relevant ordsamling
Elevvejledning
Elevvejledningen er lavet i Padlet. Linket til vejledningen er her.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Billedordbog i tysk cc:by LærIT”