Børnestavning med Slidemaker

Den første repræsentation af skriftsproget
 
Introduktion
I dette forløb danner programmet Slidemaker rammen for arbejdet med den første skrivning i børnehaveklassen. Med udgangspunkt i den overordnet læseplan med målene for IT og digitale medier i børnehaveklassen bruges børnestavning på pc eller tablet til at skabe de første digitale præsentationer af skriftsproget.
Når eleverne har oprettet deres første præsentation, skal den udgives i en fælles præsentationskanal på skoletube. På den måde arbejdes der med elevernes evne til at håndtere et digitalt værktøj, og der skabes en undervisning, der er tilrettelagt, så eleverne lærer om ikoner og værktøjsfunktioner i digitale medier.
Gennem den digitale præsentation kan eleverne efterfølgende vise klassekammerater, forældre og bedsteforældre deres arbejde med børnestavning.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Sprog 0. kl.
IT og digitale medier

Eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
1. Eleverne kan eksperimentere med ord og sætningsdannelse
2. Eleverne kan genkende og forstå digitale ikoner
3. Eleverne kan arbejde med digitale værktøjsfunktioner
4. Eleverne kan fremstille et digitalt slideshow
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at klassen har oprettet en [css3_tooltip header=’Opret en afleveringskanal’ content=’‘ position=’top_center’ tag=’a’ width=’560px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’help’ event=’click’ ]afleveringskanal[/css3_tooltip] eller [css3_tooltip header=’Opret præsentationskanal’ content=’‘ position=’top_center’ tag=’a’ width=’560px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’help’ event=’click’ ]præsentationskanal[/css3_tooltip] og har kendskab til Uni-login.
Du skal kende programmet Slidemaker. Lær trin for trin hér.

Fagligt

Eleverne skal have viden om håndtering af grundlæggende funktioner på en pc eller tablet. Eleverne skal tidligere have arbejdet med børnestavning og have forståelse herfor.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Aktiviteten trin for trin


Start undervisningen med at vise eleverne de forskellige ikoner på værktøjslinjen i Slidemaker. Eleverne skal i forløbet indsætte [css3_tooltip header=’Sådan indsættes billeder’ content=’‘ position=’top_center’ tag=’a’ width=’560px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’help’ event=’click’ ]billeder[/css3_tooltip] og [css3_tooltip header=’Sådan indsættes tekst’ content=’‘ position=’top_center’ tag=’a’ width=’560px’ style=’style_1′ delay=’0′ cursor=’help’ event=’click’ ]tekst[/css3_tooltip].
Det er en god idé at sætte eleverne sammen i små grupper af 2 eller 3 elever. Her skal der fokuseres på kommunikationen uden for skærmen, så eleverne har forstået deres roller i gruppen. Den, der sidder ved pc/ tablet, kaldes ”Skriver”, og de andre to i gruppen betegnes som ”Hjælpere”. Lad rollerne skifte mellem eleverne i gruppen, så alle løbende får mulighed for at være ”Hjælpere” og ”Skriver” ved pc/tablet.
Man kan med fordel gentage denne fælles intro-øvelse 2-3 gange, hvor eleverne i den enkelte gruppe skifter roller fra gang til gang. På den måde har alle elever afprøvet rollen som ”Skriver” og ”Hjælper”, inden de går i gang med den selvstændige proces.
Nu kan eleverne fortsætte deres skriveproces, og man kan som underviser iagttage, støtte og hjælpe de enkelte grupper individuelt. Er der grupper, der fungerer godt, kan man benytte sig af elev til elev viden. Lad en enkelt ”Hjælper” fra en stærk gruppe dele erfaringer med andre grupper og på den måde få alle i mål med deres præsentation og læringsmål.
Når eleverne er færdige med deres arbejde, udgives den færdige præsentation til præsentationskanalen.
I [cm_tooltip_parse]præsentationskanalen[/cm_tooltip_parse] kan underviser, forældre og elev følge skriveudviklingen. Læreren kan give den enkelte elev respons i kanalen. Forældrene kan evt. opfordres til at læse lærerens kommentar højt derhjemme.
Eleverne kan også præsentere deres produkt som gruppe og læse de enkelte dias højt for klassen. Føler eleverne sig trygge ved situationen, kan man udvide ideen og præsentere produkterne for naboklassen eller 1. klasserne.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har produceret de første ord og sætninger.
Eleven kan finde og bruge digitale ikoner i værktøjslinjen
Eleven producerer en række slides og tilføjer forskellige funktioner.
Eleven kan gemme og uploade det færdige produkt til præsentationskanalen
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er udarbejdet af Martin Lindved og udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Børnestavning med Slidemaker cc:by LærIT”