3 Akt Bogtrailers med WeVideo

Introduktion
Bogtraileren, denne flygtige genre, som placere sig mellem “Anmeldelsen” og “Reklamen”, har det ene formål at få en målgruppe til at læse en bog.
Ved at arbejde med Bogtrailers skaber eleverne en multimodal produktion i form af en film. Valget af modaliteter kan selvfølgelig varieres, men i dette forløb arbejder vi med billeder, lydeffekter, tekst og baggrundsmusik i programmet WeVideo.
Vi arbejder ud fra en forståelse af traileren som en slags 3-akt struktur.

Kilde: DFI http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/tre-akter-modellen


Du kan finde meget mere inspiration hos b.la. DFI og på denne side hvor der er rigtig meget inspiration og baggrundsstof at hente.
I dette eksempel er der taget udgangspunkt i Benny Bødkers “Lygtemænd”. Lygtemænd er en af de mange bøger, som indgår i projekt Gratis Børnebøger. På skoletube findes en kanal, hvor mange af bøgernes forside ligger tilgængelige for brug i projekter med Skoletubes værktøjer. 
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Fortolkning

Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
1. Eleverne kan udlede centrale citater og passager fra bogen
2. Eleven kan udvælge musik og temaer, der underbygger bogens stemning
3. Eleverne kan strukturere en fortælling med billeder og tekst.
4. Eleven kan anvende Trailer genrens virkemidler.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have viden om at lave boganmeldelser. Eleverne skal være bekendt med traileren og denne genres træk.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

På klassen vises ovenstående eksempel på en “Bogtrailer”, og det diskuteres hvilke virkemidler, der er brugt, og hvilke andre virkemidler der er karakteristiske for en trailer.
Den bog eleven har læst skal nu inddeles i tre afsnit.

 • Præsentation af hovedperson(er) (f.eks. Tolv lygtemænd, Tolv lys i mørket etc.)
 • Konflikt (f.eks. Noget venter på dem, Noget går galt etc.)
 • Klimaks (i eksemplet er det skabt med lydeffekterne lyn og torden og et billede af bogens forside)

Endelig kan man tilføje en såkaldt “Button” til sin trailer. En sidste pirring, joke eller opfordring. I eksemplet er det “Læs den før din klassekammerat“.

Trailer i WeVideo trin for trin

  1. Start med at oprette et nyt projekt i Wevideo. Når projektet er oprettet, så skal traileren struktureres. Det gøres nemmest ved på forhånd at have besluttet, hvilke tekststykker og billeder, der skal være under “Præsentationen, “Konflikten” og “Klimakset”.

 

  1. Vælg det stykke musik, som skal være baggrundsmusikken. Hele traileren bliver på billedsiden komponeret efter baggrundsmusikken. Derfor er det vigtigt her, at vælge det rigtige stykke musik.

 

  1. Skriv og indsæt tekststykkerne i WeVideo, på den måde får du hurtigt et overblik på klippebordet over hvad der er præsentation, Konflikt og Klimaks.

 

  1. Importer og indsæt herefter billederne. Nu rykkes billederne og tekststykkerne rundt, så de passer til den musik der er valgt. Du kan trimme både billeder og tekststykker, så de får den passende længde.

 

  1. Når kompositionen er færdig, så kan du tilføje lydeffekter til traileren, der hvor det passer ind. Det kan f.eks. være vind eller tordenvejr etc.

 

 1. Den færdige trailer udgives til Skoletube og deles i jeres klasse- og eller præsentationskanal.

 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven finder frem til temaer i den læste bog og underbygger dem med citater eller passager.
Eleven finder og opsætter billeder, tekststykker, baggrundsmusik og tema på tidslinjen på en måde, der giver mening i forhold til bogens temaer
Eleven argumenterer for hans valg af tekst, billeder og musik i forhold til bogens tema og bogens stemning.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Uffe Lyngdal Sørensen, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “3 akter Bogtrailer med WeVideo” cc:by LærIT”