Brøkregning

med Powtoon
Introduktion
I dette forløb skal eleverne gennem arbejdet med præsentationsværktøjet Powtoon, arbejde med en anderledes og kreativt form for kommunikation omkring et matematisk emne, her brøkregning. Eleverne kan i deres præsentation kommunikere om og med matematik, og derigennem arbejde med både deres forståelse af emnet og formidlingen af det tillærte stof.
Forløbet kan indtænkes både som en del af undervisningen i parløb med et lærebogssystem eller til som evalueringsredskab.
I forløbet her lægges der stor vægt på inddragelsen af konkrete materialer. Eleverne skal på en kreativ måde at anvende fotos og grafik i præsentationen. Koblingen mellem teori og praksis er væsentlig i forståelsen af brøker, og sammenhængen tydeliggøres for eleverne i gennem dialogen i arbejdet med præsentationen.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Matematik 4.-6. kl.
Kommunikation

Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik
Eleven har viden om mundtlige og skriftlige kommunikationsformer med og om matematik, herunder med digitale medier.

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
  • Eleverne skal formidle deres viden omkring brøker i værktøjet powtoon og derigennem få en øget forståelse for brøker.
  • Eleverne skal med udgangspunkt i en praktisk anvendelse af brøker omsætte deres viden til en præsentation der formidler emnet med deres ord og beskrivelser.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Har du ikke arbejdet med værktøjet Powtoon før, se da de grundlæggende programtekniske videovejledninger om programmet her.
Benytter eleverne deres smartphones til at tage billeder med (hvilket vi varmt kan anbefale), hent da Skoletubeappen i hhv. AppStore og Google Play

Fagligt

Eleverne arbejder i emnet med følgende:

  • at forlænge og forkorte brøker
  • at finde fællesnævner
  • at omskrive mellem brøk og decimaltal
  • at finde summen af brøker og differensen mellem brøker
  • om uægte brøker og blandet tal.

Det er med udgangspunkt i disse færdigheder at eleverne udarbejder deres præsentation.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

I præsentationen skal eleverne komme ind på flere af følgende begreber: forlænge, forkorte, fællesnævner, uægte brøker og ægte brøker
Eleverne ser et eksempel på en færdig præsentation, så de kender målet for arbejdet og har stiftet bekendtskab med mulighederne i Powtoon. 
Der arbejdes i grupper på 3-4 elever. Eleverne laver en drejebog for deres præsentation.
Start en tom Powtoon præsentation. 
Ved at vælge en tom præsentation får elevernes kreativitet frit spil og der kan i højere grad tages udgangspunkt i elevernes materialer og billeder. 
Der vælges en baggrund til præsentationen.
I Powtoon er biblioteket opdelt i forskellige Styles. Hver style rummer en række figurer og objekter. Når man skal finde frem til det man skal bruge kan man enten lede i de enkelte styles, eller søge i søgefeltet
Der udvælges de billeder der skal benyttes i præsentationen. 
Indsæt eventuelt forklarende tekst til billederne. 
Tilføj objekter til præsentationen
Hvornår billeder og objekter skal optræde i præsentationen styres på tidslinjen. Her bestemmer man også i hvor lang tid hvert slide skal vises.
Der indtales et lydspor til præsentationen.
Når præsentationen er færdig uploades den til Skoletube
Husk man kan altid finde præsentationen frem i Powtoon, redigere og uploade igen.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har fået tilegnet sig en øget forståelse af hvordan vi i hverdagen anvender brøker og brøkregning.
Eleverne har fået et øget kendskab til hvordan de med lyd og billeder kan formidle deres viden i et digitalt værktøj.
Links til
Eleven
Herunder har vi listet links til alle de centrale videovejledninger, som er brugt i trin-for-trin guiden herover.
Kopier og dele inkene herunder med eleverne, dér hvor du distribuerer dine forløb, fx på jeres læringsplatform, Google Classroom, Skoleblogs m.fl.
Start en tom Powtoon præsentation – https://vimeo.com/161502991
Der vælges en baggrund til præsentationen – https://vimeo.com/161502996
Anvendelse af objekter og figurer – https://vimeo.com/161503005
Søg efter billede i Powtoon https://vimeo.com/161503011
Indsæt tekst i præsentationen – https://vimeo.com/161502987
Tilføj objekter til præsentationen – https://vimeo.com/161503010
Styring af præsentation på tidslinjen   https://vimeo.com/161502985
Indtales et lydspor til præsentationen – https://vimeo.com/161504324
Uploades til Skoletube –  https://vimeo.com/161504323
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Kofoed Falkenberg fra Leg med IT, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Brøkregning med Powtoon” cc:by LærIT”