Danmark i EU

med Tiki-Toki
Introduktion
I forløbet her sættes der fokus på Danmarks medlemskab af EF, senere EU. I værktøjet Tiki-Toki udarbejder klassen i fællesskab en multimodal tidslinje med inddragelse af forskellige Skoletube-værktøjer.
Tidslinjen rummer alle de vigtige begivenheder i perioden fra Danmark trådte ind i EU i 1972 og frem til i dag. Der sættes fokus på de forskellige traktater, folkeafstemninger, udvidelser og udmeldelser. Alt set i gennem danske briller.
Eleverne får i små grupper ansvaret for hver en begivenhed på tidslinjen. De udvælger et Skoletube-værktøj som de ønsker at anvende til deres præsentation. Selve formidlingen sker i det valgte værktøj, udgives til Skoletube og kan herefter nemt sættes ind på tidslinjen.
Arbejdet med opgaven kan tage udgangspunkt i den EU tidslinje, der findes på Skoletube, men man kan også vælge at starte sin helt egen tidslinje. Uanset hvad, kan læreren give eleverne adgang til tidslinjen, så de kan lave deres beskrivelse og uploade deres færdige præsentation.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Samfundsfag 8.-9. kl.
Politik

Eleven har viden om hovedtræk i EU’s udvikling og beslutninger i EU

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan skaffe sig overblik over en bestemt periode
Eleven kan sætte begivenheder i den kronologisk rette rækkefølge
Eleven kan samarbejde om at beskrive, vurdere og fremlægge politiske og demokratiske forandringer og påvirkninger.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet en præsentationskanal hvor du kan lægge den tidslinje, som klassen skal arbejde med.
Derudover skal læreren, eller en udvalgt elev, oprette en tidslinje til klassen inden arbejdet sættes i gang. Der kan enten tages udgangspunkt i den EU-skabelon, der kan kopieres direkte fra Skoletube eller oprettes en ny tidslinje. Tidslinjen åbnes herefter for samarbejde. Eleverne vil derved have mulighed for at tilføje, slette og redigere i de begivenheder de selv har oprettet.
Tidslinjen udgives herefter til klassens kanal.
Nu er tidslinjen klar til brug, og resten af forløbet vil derfor blive beskrevet i afsnittet Aktiviteten trin for trin.

Fagligt

Eleverne henter deres viden om de forskellige begivenheder på internettet og  i deres undervisningsmateriale, fx på Danmarkshistorien.dk findes en del godt materiale der kan anvendes i arbejdet, ligesom Folketinget oplysninger om EU. Desuden findes indhold på Faktalink og Emu.  

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Begivenheder (fx nationale folkeafstemninger) og temaer (fx finanskriser, ledighed, militære konflikter) fordeles til de enkelte hold.
I hver gruppe oprettes en kanal på Skoletube, sådan at gruppen nemt kan samle og dele deres materiale med hinanden.
Eleverne skal nu indsamle informationer om deres begivenhed. De skal aftale en arbejdsfordeling, vælge værktøjer etc. 
Der findes kildematerialer i form af billeder, links og film.
Eleverne uploader i første omgang deres materialer til gruppens kanal på Skoletube, inden de udvælger det materiale, der skal bruges til opslaget på tidslinjen. 
Eleverne logger ind på klassens Tiki-Toki, med de oplysninger om kode, som de har fået af deres lærer.
Nu kan eleverne tilføje en beskrivelse og uploade deres præsentation til deres begivenhed.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har i fællesskab fået skabt en tidslinje og Danmarks medlemskab af EU.
Eleverne har gennem arbejdet med deres præsentation fået et dybere kendskab til den begivenhed de har beskrevet.
Eleverne formidler i deres præsentationer deres viden til resten af klassen.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Danmark i EU med Tiki-Toki” cc:by LærIT”