Danmarks Befrielse

dokumenteret med WeVideo
Introduktion
https://vimeo.com/216007664
Velkommen til dette forløb hvor vi skal udnytte nogle af Skoletubes unikke ressourcesamlinger fra besættelsestiden til at lave en dokumentarudsendelse om en vigtig periode eller begivenhed i Danmarks historie.
Med videoværktøjet WeVideo på Skoletube er det nemt for eleverne at kombinere de historiske materialer med deres egne tekster og indtaling, og med ressourcekanalerne Krigens Billeder og Danmarks Befrielse har de adgang til to unikke mediesamlinger, som giver dem mulighed for at arbejde med et originalt kildemateriale.
Kildematerialet er overvejende rå optagelser uden speak, og eleverne bliver derfor nødt til at støtte optagelserne med deres egne ord og beskrivelser. Dermed kommer kildematerialet til at udfordre eleverne, fordi filmene i sig har et underskud af formidling i sig, som eleverne selv bliver nødt til at skabe.
Forløbet her kommer ind i undervisningen på det tidspunkt, hvor I har arbejdet med besættelsestiden eller måske mindes Danmarks befrielse. Eleverne har dermed en viden, som de skal bruge til at kunne tilføre optagelserne en forklaring og vurdering.
Rigtig god fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Historie 7.-9. kl.
Kildearbejde

Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan udvælge en historisk problemstilling
Eleven kan finde og udvælge passende historisk kildemateriale til sin besvarelse
Eleven kan mundtligt redegøre for den historiske problemstilling
Eleven kan kombinere billede, lyd, tekst og tale til en præsentation af en historisk problemstilling
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal, som eleverne kan aflevere deres film til.

Fagligt

Eleverne skal have viden om besættelsestidens begivenheder og problemstillinger. De skal vurdere på de spændinger og modsætningsforhold tiden indeholdt.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


 

Aktiviteten trin for trin

Eleverne går sammen to og to. Ud fra deres viden om besættelsestiden skal de vælge et emne eller en problemstilling, som de vil arbejde med.
Eleverne går herefter i gang med at undersøge de filmoptagelser, som de to ressourcekanaler Krigens Billeder og Danmarks Befrielse indeholder. Ved at vælge kanalens stikordssamling, finder de frem til de ønskede materialer. Eleverne noterer navnene på de klip som de senere vil bruge til deres film. Dette gør det nemmere senere at importere de rigtige klip.
Eleverne tilmelder sig herefter den eller de ressourcekanaler, som de vil importere indhold fra.
Eleven opretter herefter et nyt projekt i WeVideo og importerer de ønskede klip fra ressourcekanalerne.
Hvis gruppen føler at de mangler billeder eller film til deres fortælling, kan de desuden hente medier i Nationalmuseets online samling.
Herefter indtaler eleverne deres fortælling, beskrivelse, vurdering og analyse. Dette kan kombineres med tekster.
Den færdige film udgives til klassens kanal.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven finder frem til temaer i den læste bog og underbygger dem med citater eller passager.
Eleven finder og opsætter billeder, tekststykker, baggrundsmusik og tema på tidslinjen på en måde, der giver mening i forhold til bogens temaer
Eleven argumenterer for hans valg af tekst, billeder og musik i forhold til bogens tema og bogens stemning.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Danmarks Befrielse med WeVideo” cc:by LærIT”
Ressourcekanalerne der henvises til i dette forløb er dels Krigens Billeder og Danmarks Befrielse. Kanalen Krigens Billeder indeholder en lærervejledning og 88 film fra hele besættelsestiden. Disse film tilhører FrihedsmuseetKanalen Danmarks Befrielse indeholder filmklip udlånt af Besættelsesmuseet i Århus. 
Lærere og elever, som derudover er interesserede i at hente andre medier, kan med fordel besøge og hente medier Nationalmuseets digitale samling fra Frihedsmuseet på dette link.
Indlæggets fremhævede billede er “Jørgen Nielsens dias” hentet på Nationalmuseets digitale samling. Udgivet under betingelsen Offentlig ejendom.