Danske sange

udsat for remix
Introduktion
Velkommen til dette forløb hvor eleverne skal lave remix af den danske sangskat med Soundation.
En sangskat kan nemt blive overset eller glemt, hvis ikke man beskæftiger sig med den. Med dette forløb giver vi eleverne mulighed for at få et mere personligt forhold til nogle af de gamle danske sange, som de måske ikke føler, at de har et særligt forhold til i dag. Ved at give eleverne frie tøjler til at remixe, klippe, ændre instrumentering, tempo og meget mere får de en ny indgangsvinkel til de gamle klassikere.
Vi har til dette forløb lavet indspilninger af en række danske sange, som er samlet i ressourcekanalen Danske Sange. Indspilningerne er lavet både som lyd- og midi-udgaver, som eleverne frit kan benytte i kreeringen af deres remix. Forløbet er derfor let at gå i gang med, da de har de mest basale grundsten til rådighed i form af midi-filerne. Hver midi-fil indeholder nemlig tre spor: melodien, akkorderne og en baslinje. Eleverne importerer midi-filen i Soundation og kan derefter vælge, hvilke instrumenter de enkelte spor skal spilles af. Herefter kan der tilføjes trommebeats og lydeffekter fra Soundations eget bibliotek og til sidst kan eleverne vælge at synge, rappe eller free-style teksten ind.
Formålet med dette forløb er at give eleverne kendskab til musikalsk opbygning af sange samt styrke deres evne til at tænke kreativt, når de skal lave deres egen fortolkning af en gammel dansk klassiker. De får desuden et godt kendskab til digital lydproduktion, da de både skal arbejde med midi-spor, audiofiler og akustisk optagelse samtidig med, at de også skal foretage klippearbejdet, når de opbygger loops og lavet gentagelser af vers og omkvæd.
I dette forløb lægger vi op til stor grad af kreativitet og eksperimentering. Eleverne skal nemlig selv regulere stort set alle parametre såsom tempo, instrumentvalg, formgivning og tekstmæssige udtryk. På den måde kommer der helt nye versioner frem af den danske sangskat.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Musik 5.-6. kl.
Musikalsk skaben

Eleven kan bearbejde musik digitalt

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
At kunne bearbejde musik digitalt i Soundation
At kunne skabe et remix af en sang fra den danske sangskat
At kunne arrangere musik ud fra eksperimenter og egne idéer
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have et basalt kendskab til musikalsk arrangement og opbygning.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


Hør også to versioner af Ramund: Version 1 tempo 120 og version 2 tempo 95.

Aktiviteten trin for trin

Eleverne starter med at udvælge den sang, de vil arbejde med fra ressourcekanalen Danske sange. Sangen hentes som midi-fil ned på computeren. 
Herefter åbner eleven Soundation på Skoletube og importerer den netop hentede midi-fil.
Nu kan arbejdet med sangen begynde. Det kan være en god idé at vælge tempo som noget af det første. Så er det nemlig lettere efterfølgende at trække et eller flere trommebeats ind.
Eleverne vælger også, hvilket instrument de enkelte midi-stemmer skal spilles med.  
Dernæst kan eleverne begynde at trimme, kopiere og indsætte de enkelte stumper, så de får skabt deres egen udgave af sangen.  
Når der er styr på form, instrumentvalg og beats kan eleverne vælge at indsynge teksten ved at anvende optageknappen.
Prøv at lade eleverne lege med indsyngningen således, at der bliver skabt nogle unikke udgaver af sangene. Eleverne kan rappe teksten, improvisere melodisk over den originale eller lege med rytmikken.
I Soundation er der desuden mulighed for at lægge effekter på sin stemme.
Når sangen er færdig, udgives den til klassens kanal på Skoletube.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven kan bearbejde musik digitalt med udgangspunkt i Soundations lydbibliotek samt MIDI funktionerne
Eleven har lavet et remix af en sang fra den danske sangskat
Eleven har skabt et stykke musik ud fra egne idéer ved at eksperimentere sig frem.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Remix den danske sangskat cc:by LærIT”
Ressourcekanalen Danske Sange indeholder en stor samling danske sange, indspillet som både en lydfil og som midi. Alle indspilninger er af melodier, hvor komponisten har været død i mere end 70 år, hvorfor selve melodien er offentlig ejendom. LærIT har bekostet indspilningen af disse og har valgt at bruge den mest åbne licens CC0 til materialerne. Indspilningerne er som udgangspunkt lavet af Jesper Paakjær.
Billedet til dette forløb er taget af James Stamler, udgivet under cc0.